0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Aile Konutu Şerhi Nedir Nasıl Konulur?

Aile Konutu Şerhi, en temel, basit ifade ile evli çiftlerin birlikte yaşamlarını sürdürdükleri ve sürekli ikamet halinde oldukları evi temsil eder. Buradaki Şerhi terimi ise yaşadıkları evin bir tek eş tarafından satışının yapılması ya da kiraya konularının iptali önüne geçmek içindir. Aile Konutu Şerhi nedir nasıl konulur noktasında bu kavram, eşlerin her birsinin rızasının olması halinde, yaşadıkları konusun satışı, devrinin yapılması, kiralama sözleşmesinin iptali gibi hususların tek kişi tarafından yapılamamasını temsil etmektedir. Buradaki en temel husus, eşler arasında mağduriyetin önlenmesidir. Bu yüzden Aile Konutu Şerhi oldukça önemli bir konudur ve diğer eşin keyfi kararlarına göre eylemde bulunmasının önüne geçmektedir.

Aile Konutu Şerhi Neden Konulmalıdır?

Eğer aynı evde yaşanılıyorsa ya da birlikte bir yaşam için söz veriliyorsa, gelişebilecek problemlerin önüne geçme adına aile konutu şerhinin konulması gerekir. Buradaki temel amaç hakların korunmasıdır. Bu sebeple aile konutu şerhi;

  • Aile konutu olarak görülen yerin tek eş tarafından satışının önlenmesi,
  • Kiralık ise kiranın iptali ya da diğer gelişilen sebepler,
  • Konutun devrinin yapılması ya da ipotek ettirilmesi,
  • Aile konutunun başkasına devri

gibi durumların tek eş tarafından karara bağlı olarak uygulanmasının önüne geçer. Bu sebeple aile konutu şerhi nedir nasıl konulur için birlikte yaşanılan konutun, iki eş tarafından ortak kararlara bağlı olarak bir sonuca odaklanmasıdır. Evin satışına karar veriliyorsa, iki eşinde rızası evin satışı için yasal gerekçelerin elde edilmesini sağlayacaktır. Buradaki temel husus evlilik birliğinin tam esaslar içerisinde ele alınması ve eşlerden birinin diğerini zor durumda bırakabilecek durumların önüne geçmektir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulmaktadır?

Şerhi koydurmak, birlikte yaşanılan, sürekli ikamet edilen bir konut için zor değildir. Mülkün sahibi olmayan eşte aile konusu için şerhi koydurabilme yetkisine sahip olduğu bilinmelidir. Yani diğer işin rızası da olmayan uygun yollara başvurularak aile konusu şerhinin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Muhtarlara alınan belge ile konulabilir: Aile konutunun korunması ve iki tarafında onayına bağlı olarak söz sahibi olunabilecek bu girişim, muhtarlardan alınan belge üzerinden bağlı bulunan tapuda yaptırılması mümkündür. Fakat yaşanabilen bazı pürüzlerin meydana gelmesi ya da ilgili konutun aile konutu olmadığının varsayıldığı durumlarda, durum hakimlere taşınarak ilgili kararın çıkması da sağlanabilir.

Ne tür belgeler gerekiyor: En basit haliyle evlilik cüzdanı ve yerleşim yeri belgesiyle beraber, yine güncellen belgelere dahil olursa bunlarla Tapu’ya gidilerek başvuru yapılabilir. Buradaki temel husus, evin aile konutu olduğunun belgelenmesidir. Böylelikle Tapu üzerinden gerekli başvuru yapıldıktan sonra, aile konutu şerhi nedir nasıl konulur işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Aile Konutu Şerhi Konulduğunda Evim Güvende Olur mu?

Evli çiftler hayatı bir arada yaşama ve bunu ortak bir alanda geçirme arzusunu barındırırlar. Buradaki temel husus ise iki tarafın birbirine güven konusundaki problemlerin giderilmesi ve birinin evin satışı durumlarından büyük bir sıkıntıyı yaşamaması adına yapılan önlemdir. Her iki tarafta böylece onaylarına bağlı olarak aile konusunda söz sahibi olabilirler.

Call Now Button