0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Tanıma ve Tenfiz Avukatı 

Tanıma ve tenfiz kavramları hukuksal kavramlar olup, yabancı mahkemeler tarafından alınan kararların aynı şekilde Türk mahkemelerince de tanınması anlamına gelmektedir. Özellikle yurt dışında yaşayan pek çok kişi bu konu hakkında oldukça az bilgiye sahiptir. Ancak bu durumun bilinmemesi, kişileri ülkelerine döndükleri zaman oldukça zor durumlara düşürmektedir. Bu yüzden özellikle yurt dışında herhangi bir davası görülmüş ve hakkında bir hüküm verilmiş olan kişiler, ülkelerine döndüklerinde bu davaların Türkiye Cumhuriyeti yerel mahkemeleri tarafından tanınması için başvuruda bulunmak zorundadırlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yabancı mahkemelerde, aralarında çekişme olan durumlar hakkında mahkemenin bir karara varmış olmasıdır. Karara bağlanmayan herhangi bir davanın Türkiye’de bulunan yerel mahkemelerde tanınmasından ve tenfizinden bahsetmek mümkün değildir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları için Gereken Başvuru Süresi Ne Kadardır?

Genellikle tanıma ve tenfiz davaları için belirlenen bir başvuru süresi bulunmamaktadır. Kişiler istedikleri zaman yerel mahkemelere tanıma ve tenfiz davaları için başvuruda bulunabilirler. Ancak uzmanlar tarafından tanıma ve tenfiz davaları için kişiler ülkeye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra başvurmaları gerektiğidir. Ayrıca tanıma ve tenfiz için başvuracak kişilerin hukuksal süreçte bir rehber ile çalışmaları da oldukça önemlidir. Ataşehirilçesinde Mustafa Kemal Mahallesinde tanıma ve tenfiz davaları için başvuruda bulunulabilecek en önemli isimlerden bir tanesi de Avukat Mehmet Ali Helvacı’dır.

Call Now Button