0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Atatürk Mahallesi Tanıma ve Tenfiz

Ülkelerin egemenliği ve bağımsızlığından dolayı o ülkelerin yargı kararlarına müdahale edilememektedir. Bir ülkede alınan karar ise o ülke sınırları için geçerlidir. Ancak yurtdışında boşanmış ya da evlenmiş veya yabancı bir ülkede evlat edinmiş Türk vatandaşları bu kararların Türkiye’de de geçerli olmasını sağlayabilmektedir. Bunun içinde tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz’in Anlamları

Tanıma, yabancı mahkeme tarafından verilen hukuki bir kararın Türkiye’de tanınması anlamına gelmektedir. Alınan bu kararın Türkiye’de de o ülkenin kararlarıyla paralel şekilde ele alınması gerekmektedir. Tenfiz ise yabancı mahkemelerinin verdiği kararın icra edilip, ilamının yerine getirilmesi anlamını taşımaktadır. Yani yurtdışında boşanan kişilerin bu kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir. Bunun için de Atatürk Mahallesi tanıma ve tenfiz avukatı önemli rol oynamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Avukat Şart Mıdır?

Bu tarz tanıma ve tenfiz davaları için avukata vekalet vermek şart değildir. Ancak özellikle boşanma tanıma ve tenfiz davaları için avukat ile davayı yürütmek önemli kazanımlar sağlamaktadır. Örneğin çocuğun velayeti, Tükiye’deki malların paylaşılması gibi konularda Ataşehir avukatı görüşü önemlidir. Ayrıca avukata vekalet veren kişilerin mahkemeye de gelmeleri gerekmemektedir. Bu gibi unsurlardan dolayı Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilip vekalet verilmesi davayı açan kişinin sorunsuz şekilde çözüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Call Now Button