0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Beykoz Örnekköy Mahallesi Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve tenfiz davaları yabancı ülke mahkemelerinden alınmış hükümlerin Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak amacıyla açılan davalara denmektedir.

Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı evlilik bağını yurtdışındaki bir mahkemede sonlandırırsa bu mahkemenin kararı sadece bulunduğu ülke sınırları içinde geçerli olmaktadır.

Bu boşanmanın Türkiye’de nüfus müdürlüğüne bildirilmesi için öncelikle tanıma davası açmak gerekmektedir.

Boşanma davasında ayrıca nafaka, velayet gibi konularda bulunuyorsa bunlar tanıma davasıyla icra ettirilememektedir. Bu hükümlerin icrası için tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Yabancı ülke mahkemelerinin verdikleri hükmün tanınması ve tenfizi için görevli asliye mahkemelerine dava açılmalıdır. Boşanma davalarında davalının ikamet ettiği yer veya sakini olduğu yerdeki aile mahkemesine başvurmak gerekiyor. Ancak davalı yurtdışında yaşıyor ve Türkiye’de bir yerleşim yeri yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerine dilekçeyle başvurması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Dava Dilekçeleri

Dilekçede; tanıma veya tenfiz isteyen kişi ile karşı tarafın adı-soyadı ve iletişim bilgileri, ayrıca vekalet verdikleri avukatları varsa onların bilgileri yazılır. Davaya konu kararı veren yabancı ülke mahkemesinin adı, karar ilam tarihi ve sayısı ile hükmün özeti yazılır. Tenfiz istemi hükmün bir kısmı ile ilgiliyse bunun hangi kısım olduğu belirtilmelidir.

Dilekçeye ek olarak yurtdışı mahkemesinin verdiği ilamın aslı ve onaylı sureti, ayrıca yeminli tercüman tarafından imzalanmış tercümesi sunulmalıdır. Mahkeme kararının kesinleştiğini bildiren o ülke makamlarınca imza edilmiş yazı veya belge ile ilama eklenecek apostil şerhi de tercümesiyle birlikte dosyada olması gerekmektedir.

Tüm bu hukuki süreçlerden Beykoz, Kartal, Kadıköy ve İstanbul’un diğer ilçelerinde hizmet veren avukat Mehmet Ali HELVACI ile kolaylıkla geçilebilmektedir.

Call Now Button