0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Beykoz Tanıma Ve Tenfiz

Yurtdışında herhangi bir yargı makamı tarafından verilen bir hukuki kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan dava tanıma ve tenfiz davası olarak isimlendirilebilmekle beraber tanıma ve tenfiz davalarının oldukça çeşitli olduğundan da bahsetmek gerekmektedir. Bu yönde İstanbul genelinde hizmet veren Beykoz tanıma ve tenfiz avukatının varlığı oldukça önemlidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Anlama Gelmektedir?

Tanıma ve tenfiz davaları yurt dışında alınan herhangi bir hukuki kararın Türkiye’de de aynı geçerlilikte olabilmesi için açılan davalara verilen isimdir. Bunun için;

  • Yurtdışında verilen kararın mutlaka yargı organları tarafından verilmiş olması gerekmektedir. Örneğin bir idare makamı tarafından verilen bir kararın Türkiye’de tanıma ve tenfize konu olabilmesi mümkün değildir.
  • Yurtdışında verilen hukuki kararların Türkiye’de tanıma ve tenfize konu olabilmesi için mutlaka Türkiye ile adı geçen ülke arasında hukuki karşılıklılık anlaşması olması gerekmektedir. Türkiye ile kararın alındığı ülke arasında böyle bir anlaşma ya da hukuki bir sözleşme durumu yoksa, kararın niteliği ne olursa olsun tanıma ve tenfiz davası açılamaz.
  • Yurtdışındaki herhangi bir yargı organı tarafından verilen kararın Türkiye’de tanıma ve tenfiz yapılabilmesi için kararın hiçbir suretle Türk kamu düzenine aykırı olmaması gerekmektedir. Türk mahkemelerince böyle bir kararın tanınabilmesi mümkün değildir.

Tanıma Ve Tenfiz Türklerin Yurt Dışında Yoğun Olarak Yaşadığı Ülkelerdeki Vatandaşlar İçin Çok Önemli

Tanıma ve tenfiz davalarının hukuki statülerine bakıldığında bu yönde yurtdışında Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde görülme sıklığının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının özellikle Almanya, Hollanda, İsviçre, Kanada Belçika ve Fransa’da yaşayan Türklerin önemli sorunlarından bir tanesi olduğu kolaylıkla söylenebilmektedir. Açılan tanıma ve tenfiz davaları için kişilerin Türkiye’ye gelmesi ve mahkemeye çıkması gerekli olmamakla birlikte İstanbul için Beykoz tanıma ve tenfiz avukatının davayı takip etmesi yeterli olacaktır.

Yurtdışında Yapılan Evliliklerde Tanıma Ve Tenfiz Davası Açılması

Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk ya da yabancı biriyle sonlandırdıkları evlilik akitlerinin Türkiye’de tanınabilirliğini sağlayabilmeleri ve Türkiye’deki kayıtlarda da boşanmış olarak görülebilmeleri için tanıma ve tenfiz davası açarken bunun Türk mahkemelerince tanınması oldukça önemlidir. Bu tanım tanınma davası olarak adlandırılırken, mahkemelerin boşanmanın yanında velayet ve nafaka kararı vermeleri de tenfiz davası konusudur. Bu noktada Beykoz tanıma ve tenfiz avukatı önemli bir konumdadır. Çünkü bir celsede sonuçlanabilecek bir tanıma ve tenfiz davası yanlış usul ve yanlış belgelerle açılırsa yıllarca sürmesi olasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından istenen belgelere göz atmak gerekirse;

  • Dava sahibinin yurt dışında boşandığına dair mahkeme kararı
  • Boşanma davasının kesinleştiğine dair yazı, boşanma tarihi tasdiki
  • Apostil (konsolosluktan alınması gerekmektedir)
  • Boşanma kararının yetkili makamlarca yapılmış tercümesi

Tanıma ve tenfizle ilgili tüm ihtiyaç duyulan detaylar konusunda Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişim kurabilir, alacağınız randevunun ardından görüşme sağlayabilirsiniz.

Call Now Button