0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Kanunu

Boşanma davalarında en önemli konulardan biridir evlilik sürecinde edinilen malların paylaşımı. Mal paylaşımı için geçerli olan belirli yasalar ve kanunlar bulunmaktadır. Bu kanunlar çerçevesinde eşler dört farklı şekilde mal paylaşımı yapabilirler. Anlaşmalı boşanma davaların da yapılan sözleşme bir protokolle belirlenirken, çekişmeli boşanma davalarında mal paylaşımı eşler arasında sorun olabilmektedir. Bu durumda da dava süreleri uzamaktadır. Maltepe avukat hizmetlerimizde boşanma süreçleriyle ilgili olarak sizleri her konuda detaylı olarak bilgilendirmekteyiz.

Mal Paylaşımıyla İlgili Değişen Kanunlar

1926 yılında geçerli olan kanunlar nezdinde mal paylaşımı herkesin üzerinde olan mallara dayalı yapılmaktaydı. Erkekler eşlerini boşama hakkına sahip olurken kadınlar üzerinde olan tüm mallar için hak sahibi olabiliyorlardı.

01 Ocak 2002 yılında değişen kanunlarla mal paylaşımında farklı rejimler kabul edilmiştir. 743 sayılı Medeni Kanuna göre eşler arasında yapılacak mal paylaşımında mal ayrılığı kabul edilmiştir. Ayrıca mal birliği ve mal ortaklığı olarak iki farklı rejimle de mal paylaşımı yapılması sağlanmıştır.

2002 yılı öncesinde yapılan evliliklerin sonlandırılmasında mal paylaşımı yapılırken dikkat edilen konu malların kimin üstüne kayıtlı olduğudur. O dönemlerde yaygın olan erkeklerin malları kendi üzerine yapmalarıdır. Bu durumda da boşanma sürecinde sahip olunan malların çoğu erkeğe kalmaktadır. Kanunlar çalışan kadının hakları da koruma altına almıştır. Kadının çalışarak, ziynet eşyaları ya da kadının ailesinin desteğiyle erkeğin mal sahibi olması durumunda mal paylaşımında kadına da söz hakkı düşmektedir.

01 Ocak 2002 yılından sonra geçerli olan kanunlar nezdinde mal paylaşımları da değişmiştir. Kabul edilen kanuna göre 2002 yılından sonra evlilik sırasında edinilen tüm mallarda eşler yarı yarıya hak sahibidir. Kadınların mal alımında katkıda bulunup bulunmaması, çalışıp çalışmaması durumu değiştirmemektedir.

Karışık gibi görünen mal paylaşım işlemlerinde Maltepe boşanma avukatı olarak bizlerden destek alabilirsiniz. Tüm hukuki haklarınızın korunması ve boşanma sonrasında mağduriyet yaşamamak için iletişim kanallarımızı kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

4721 Sayılı Kanuna Göre Mal Paylaşımı

4721 sayılı Medeni kanuna göre eşler boşanma sürecinde dört farklı şekilde mal paylaşımı yapabilirler. Maltepe boşanma avukatı olarak mal paylaşımlarının şu şekilde yapıldığını söyleyebiliriz;

  • Edinilmiş mallara katılma rejimi,
  • Mal ayrılığı rejimi,
  • Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi,
  • Mal ortaklığı rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimi; 01 Ocak 2002 tarihinde kabul edilen Medeni Kanuna göre 2002 yılından sonra yapılan evliliklerde eşler arasında bir anlaşma olmaması halinde evlilik sürecinde edinilen tüm mallara eşler aynı oranda hak sahibi olmaktadırlar.

Mal ayrılığı rejimi; 2002 yılından önce yapılan evliliklerde bir anlaşma olmaması halinde 2002 yılı öncesi geçerli olan kanunlara göre mal paylaşımı yapılırken, 2002 yılından sonra yapılan evliliklerde kabul edilen yeni kanun nezdinde mal paylaşımı yapılmaktadır.

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi; Evlilik sürecinde her eş sahip olduğu mal üzerinde hak sahibidir. Mal paylaşımında da bu durum göz önünde bulundurulmaktadır. Malların kime ait olduğu konusunda tespit etme zorluğu yaşanıyorsa mal üzerinde her iki tarafından hak sahibi olması söz konusudur. Çiftlerden biri kendine ait olduğunu iddia etmesi halinde durumun ispatlanması gerekir.

Mal ortaklığı rejimi; Ortak mal ve kişisel malların ayrımı yapılarak mal paylaşımı gerçekleşmektedir. Ortak mallar üzerinde her iki taraf aynı haklara sahipken, kişisel mallarda mal sahibi malı kullanma hakkına sahiptir.

Edinilmiş mallara katılma rejimine göre eşler evlenirken bir anlaşma imzalamamaları halinde evlilik sırasında edinilen tüm ortak mallara eşit haklarla sahip olmaktadırlar. Boşanma sürecinde de bu duruma rejime göre mal paylaşımı gerçekleşmektedir.

Maltepe avukat büromuzda mal paylaşımı hakkında bilmek istediğiniz tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz. Boşanmanın en zorlu süreçlerinden biri olan mal paylaşımlarında haklarınızı korumak ve kollamak için sizlere 2006 yılından bu yana hukuki açıdan destek oluyoruz.

Call Now Button