0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı

Boşanmanın en önemli süreçlerinden biri de mal paylaşımıdır. Eşler boşanma süreçlerinde sıklıkla mal paylaşım süreçlerinde sorunlar yaşamaktadır. Bu durumda boşanmanın süresini değiştirmektedir. Evlilik kurumu her acıdan olduğu gibi ekonomik koşullar bakımından da ortaklık gerektirir. Evliliğin sonlandırılma kararının alınmasıyla ortak alınan tüm malların bölüşülmesi gündeme gelmektedir. Burada doğacak haklarınız, kanun karşısında neleri talep edip neleri talep edemeyeceğiniz konusunda uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Maltepe boşanma avukatıolarak bizler yurt içi ve yurt dışı boşanma dava süreçlerinde yapılması gereken tüm gerekli işlemleri titizlikle yerine getirmenin ötesinde bu süreçte sizlerin yanında destek olmayı sağlıyoruz.

Medeni Kanunda yer alan kanunlara göre boşanma davalarında dört farklı mal paylaşımı söz konusu olmaktadır. Edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve son olarak mal ortaklığı başlıklarına uygun olarak eşler karşılıklı mal paylaşımı yapabilirler.

Edinilmiş Mallara Katılma ve Mal Ayrılığı

Medeni kanunda 2002 yılında yapılan değişiklikle özelliklekadınların mal paylaşımı konusunda haklarını korunmaktadır. Edinilmiş mallara katılma kuralına göre evlilik sırasında elde edilen tüm mallarla ilgili olarak her iki taraf da haklarını koruyabilmektedir. Bir önceki kanunda bazı adaletsizliklerin olması ve bazı anlaşmazlıkların yaşanması nedeniyle bu durumungidebilmesi adına edinilmiş mallara katılma hakkı oluşturulmuştur.

Bu süreç 2002 yılından sonra yapılan evlilikler için geçerli olmaktadır. 2002 yılında önce yapılan evliliklerin sonlandırılmak istenmesinde bu kuraldan faydalanmak mümkün olmamaktadır. 2002 yılından önce yapılan evliliklerde boşanma davalarında malların paylaşımı mal ayrılığı esasına göre yapılmaktadır.

Mal ayrılığında alınan esas malların hangi eşe ait olduğunun tespit edilememesi halinde eşlerin mallar üzerinde hak iddia etmesi halinde bunu iddia eden tarafın ispatlaması gerekmektedir. Mal paylaşımı sırasında ortak olan malların paylaşımında yapılması gereken karşı tarafa düşen maddi durumun hesaplanması ve boşanma sonrasında bu bedelin ödenmesidir malın tamamına sahip olunması talep edildiği durumlarda. Karşı tarafın bu durumda mağdur edilmemesi göz önüne alınmaktadır. Burada yapılması gereken uzman bir avukat eşliğinde içeriğin belirlenmesi olmalıdır. Maltepe avukat biriminde bulunan alanında uzman avukatlarımız sizlere her türlü yardımcı olmaktadır.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı

Paylaşımlı mal ayrılığı sistemine göre mal paylaşımının yapılması Türk Hukuk sistemine özgü bir durumdur. Sahip olunan mallar üzerinde eşler kendi haklarını koruma çabası içindedir bu paylaşım şeklinde. Buna haklarının da olması zaman zaman sorunlara neden olabilmektedir. Malların satışı yapılabiliyorsa her eşe hakkı bu sistemde ödenmektedir. Kime ait olduğu ispatlanamayan mallar üzerinde hak iddia eden taraflar bunu ispatlamakla yükümlüdürler. Malların satışı mümkün olduğu durumlarda ise karşı tarafa hakkı ödenmelidir.

Burada taraflardan biri karşı tarafa doğacak halkları ortadan kaldırmak adına sahip olunan malları boşanma süreci öncesinde ya da dava süresince satması durumunda hâkim mağdur edilen tarafın haklarının korunmasına yönelik davanın sonucunda tazminat ödemesi hükmü verebilmektedir.

Mal ortaklığı paylaşımında söz konusu olan iki farklı durum söz konusudur. Ortak mallar ve kişisel mallar. Kişisel mallarda kişiler kendi haklarını koruma yetkisine sahip olabilirken ortak mallarda ortak paylaşım söz konusu olmaktadır. Ortak malların paylaşımında satışın söz konusu olması halinde maddi kazanç ortak olarak iki pay halinde bölüşülmektedir. Malların satışı söz konusu olmadığı durumda malı üstüne almak isteyen taraf diğer tarafa malın yarı değerinde ödemeyi yapmakla yükümlüdür.

Tüm mal paylaşımı süreçlerinde haklarınızı korumak ve boşanma esnasında maddi kayıplar yaşamamak için kuralları ve kanunları iyi takip etmeniz gerekir. Bu süreçte büromuzda yer alan uzman avukatlarımızdan her zaman yardım alabilirsiniz.

Call Now Button