0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davası Hususlarında Tanıma ve Tenfiz Davaları

Boşanma akıbeti, birçok çeşitli davaların açılmasına ve bunların gelişmesine dayalı olabilir. Neticeli bir sonucun alınabilmesi adına ise, davalara hakim olan ve daha önceden güçlü tecrübesi olan Maltepe boşanma avukatı ile çalışabilmek önemlidir. Buradan alınacak netice ise mahkemelerde alınacak olan kararın olumlu çıkmasını sağlayabilir. Tanıma ve tenfiz davaları da geçerli olan yurtdışı kaynaklı boşanmalara paralel davaları kapsamaktadır. Sizler adına İstanbul Maltepe boşanma avukatı 2006 yılından beri hizmet verir. Yıllara dayanan tecrübemiz, sizlerin daha iyi bir avukatlık hizmeti alabilmeniz adına titiz bir biçimde verilir. Önemli olan müvekkillerimizin taleplerine yönelik bir gelişmeyi mahkemeler bünyesinde ortaya koyabilmektir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hakkında

Başka bir ülke üzerinde yaşadığı boşanma durumlarını Türkiye’de geçerli kılabilmesi yoluna denir. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı bir ülke üzerinde gerçekleşen boşanmanın Türkiye üzerinde de yasal hale gelmesi olayıdır. Geçerli olabilmesi ve boşanma durumunun gerçekleştiğinin beyan edilmesine paralel olarak mutlaka yapılması gerekiyor.

Eğer tanıma ve tenfiz davalarına ilişkin herhangi bir adım atılmasa, nafakalar, velayetler ya da tazminat gibi konular, Türkiye üzerinden herhangi bir şekilde işlem görmez. Bu yüzden mahkemeler üzerinde yasaların kabul görmesi ve davaların açılabilmesi için ilk olarak bu davaların halledilmesi gerekiyor.

Aynı zamanda davayı açmamış olan bir kişi, Türkiye’de evlenmek isterse tanıma ve tenfiz işlemleri olmadığı için evlenemez. Çünkü geçerli olarak evli olarak gözükmesi, kişi boşanmış olsa bile onun evli olarak görülmesine neden olmaktadır. Problemlerin yaşanmaması adına mutlaka başka bir ülke üzerinde yapılan boşanmaların, ülkemizde tanımlanması gerekmektedir. Sizler adına tüm bu sürecin sağlıklı olarak ilerlemesine ön rehber olmakta ve davaların iyi şekilde neticelenmesini de gerçekleştirmekteyiz.

Tanıma ve Tenfiz Kavramları

Tanıma: Bu durum, yabancı bir mahkeme tarafından mahkeme kararının tanınması anlamına gelir. Buradaki temel etken, yabancı mahkeme tarafından alınan kararın ve hukuki etkenlerin, ülkemizde de oradaki hukuka paralel şekilde ele alınmasına dayanmaktadır. Tanınma burada önemlidir ve tanınmaya etkin olmayan yabancı bir mahkeme kararı ise hukuki etkileri barındırmayacaktır. Ayrıca hukuki mana ve geçerlilikten mahrumda sayılmayacaktır.

Tenfiz: Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın icra edilebilmesi durumudur. İlamın yerine getirilmesi hali olarak tanımlanabilir.

Boşanma Davasında Tanınma ve Tenfiz Davaları Hakkında Temel Süreçler

Tanıma ve tenfiz davaları, uluslararası Özel Hukukun bir gündemi olmaktadır. Bu yüzden de süreçleri daha farklı olmakla beraber, gerekli neticelerin mutlaka halledilmesi de gerekiyor. Sizler adına Maltepe avukat olarak doğru bir dava sürecinin etkili olabilmesi adına yoğun olarak çalışıyoruz.

Davaların temel mantığı, yabancı mahkemenin kararının ülkemiz mahkemeler üzerinde geçerli olarak onaylanması ya da geçerli kılınması eylemidir. Eğer ki bu süreçlerin başlatılması gerekiyorsa, mutlaka gerekli belgelerinde tamamlanması gerekiyor. Yurtdışında boşanmaya dair asıl belgelerinin onaylı fotokopileri ve diğer belgeler mutlaka geçerli olan davalarda talep edilmesi gereken süreçlerin bir kısmını da oluşturacaktır.

Davaların açılacağı mahkemeler ülkemizdeki ikamet edilen bölgedeki Aile mahkemeleri olabilir. Eğer aile mahkemesi bulunmuyorsa, Asliye Hukuk Mahkemeleri de bu kapsamda davalar ile ilgilenecektir. Yine de her ne kadar kısa süreçli bir dava modeli olsa da, Maltepe avukat bünyesinde profesyonel şekilde davaların işlem görmesi de önemlidir. Böylece ülkemiz üzerinde başka bir yabancı mahkeme tarafından tanınan karar tanınacak ve boşanma hali o kişi için geçerli sayılacaktır.

Davalar genelde basit işlemlere göre halledilir. Adli tatillerde de sonuçlandırılabildiği gibi davanının Türkiye üzerinde ikametgahı bulunmuyorsa bile teminat göstermesi yeterli sayılır.