0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davası Nafaka Velayet Mal Paylaşımı Tanıma Tenfiz

Geçmişten bu yana evlenenlerin sayısı çok olduğu gibi boşanan çiftlerin de gün geçtikçe artmaktadır. Bazen küçük bir şey boşanmaya sebep olurken, bazense nedenler büyük ve hatta fazla sayıda olabiliyor.

Bazı boşanma davaları küçük nedenlerde dolayı açılırken, bazense ne kadar sorun olduğu önemli olmadan çiftler hayatlarına devam etmekte ısrar ediyor. Boşanmaktan ve hatta boşanma davası açmaktan  çekinip korkuyorlar. Hal böyle olunca; mutsuz evliliklerin sayısında günden güne artış meydana gelmektedir.

Aslında çiftler, aralarındaki sorunları çözemiyorlarsa mutlaka bir boşanma avukatına danışmalı ve boşanma davası açmalıdır. Evliliklerinde oluşan sorunların nedenlerini tespit edip boşanma avukatına danışan bir kimse; çoğu zaman boşanma konusunda doğru yapıp yapmadığını kendi kendine sorar. Hatta bunu boşanma avukatına da sorar. İnsanlar ne kadar sorun yaşarlarsa yaşasınlar, evlerinden ayrılmayı çok zor göze alırlar.

Bununla birlikte, o kadar bunalmış ve gözünü kırpmadan tek celsede ayrılmış o kadar insan vardır ki genelde boşanma davası açan çiftler, evliliklerinin ilk beş yılında oluyor.

Bu kadar yeni evlenmiş çiftlerin daha çabuk boşanmayı göze almalarının birçok nedeni var. Yeni evli çiftlerde genelde çocuk olmaması bu olayı pekiştiriyor. Öte yandan evliliklerinin ilk beş yılında konut, araba gibi mal mülk sahibi olmamaları da karşılıklı sorumlulukları azaltıyor. Boşanma neticesinde oluşan diğer sorunlardan muaf oluyorlar. Daha yeni çiftlerde, genellikle boşanma davası nafaka velayet mal paylaşımı tanıma tenfiz gerektirmiyor.

Bu sebeple çiftler, evliliklerinin gidişatında herhangi bir sorun gördüklerinde, çok fazla ortak paydaları olmamışken ayrılmayı tercih ediyor.

Boşanma nedenleri

Türk medeni kanunu’nda boşanma nedenlerine madde madde değinilmiştir. Buna rağmen; bu maddelerin haricinde de anlaşma ile kolayca boşanan çiftlerde mevcuttur.

Bu maddeler;

 • Aldatma
 • Eşlerden birini terki
 • Eşlerden birinin diğerini küçük düşürücü davranışlardan bulunması
 • Eşlerden birinin yüz kızartıcı suç işlemesi
 • Akıl hastalığı
 • Davranış bozukluğu
 • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi
 • Ev ortamının yaşanamayacak derecede bozulması
 • Aile birliğinin derinden sarsılması
 • Şiddet
 • Psikolojik şiddet

Görüldüğü gibi; aslında, evliliğin bitme nedenleri ciddi ve önemli olaylara dayanmakta.

Peki bu durumlara maruz kalan bir kimse neler yapmalıdır?

Öncelikle boşanmak isteyen kişi boşanma nedenlerini düşünüp bir dilekçe hazırlamalıdır. Hazırladığı dilekçe ile bulunduğu semtte en yakın aile mahkemesinde dava açmalıdır.

Eğer; bu dilekçeyi hazırlayabilecek durumu söz konusu değilse, boşanma davası nafaka velayet mal paylaşımı tanıma tenfiz gerektiriyorsa bir avukata danışması akıllıca olacaktır.

Boşanma avukatı ne yapar

Halk arasında birçok insan, boşanma avukatı denilince, evlilikleri bitiren ve eşlerin birbirinden ayrılmasına sebep olan bir kimse olarak düşünüyor boşanma avukatını. Oysa ki; tam tersi olarak şunu söylememiz çok doğru olacaktır: boşanma avukatı mutsuz evlilikleri bitirip, eşleri yeni hayatlarında daha mutlu yaşamalarına yardımcı olmaktadır. Çünkü hiçbir mutsuz yuvada yetişen çocuk ayrı ve mutlu anne baba ile yaşayan çocuktan daha iyi durumda değildir. Bilakis; mutsuz bir ev ortamında yetişen birey psikolojik açıdan ileride sıkıntılar yaşayabilmektedir. Evliliklerinde sorunlar yaşayabilir hatta; evlenmekten çok korkacak durumlara gelebilir.

Bu sebeplerden dolayı; yaşadığınız her ne varsa; hiç çekinmeden, bulunduğunuz semtte en yakın ve güvenilir bir avukat edinin.  En azından ona danışın ve hala gerekli gördüğünüzü düşünüyorsanız boşanma davası nafaka velayet mal paylaşımı tanıma tenfiz davası açın.

Boşanma davası nasıl bir süreçtir?

Avukata danışan kişi, avukatı ile istişare ettikten sonra bir dilekçe hazırlar. Avukat, bu dilekçeyi karşı tarafa bir celp(çağrı) olarak gönderir. Hakim mahkeme tarihi verir. İlk duruşmada tarafların ya da müvekkillerin katılımı çok önemlidir.

Bu ilk duruşmada, hakim eşleri dinler ve tespitlerde bulunur. Eğer; anlaşmalı boşanma olmayacaksa hakim; tanıkları dinlemek ve delilleri incelemek için mahkemeyi erteler ve yeni bir tarih verir. Bu duruşmaya da iki tarafın katılması gerekmektedir. Duruşmaya mazeretsiz katılım göstermeyen taraf, bazı haklarından mahkum kalma durumu oluşabilmektedir.

Hakim ikinci görüşmede, tanıkları dinler. Tanıklar akraba olabilir. Yakın çevreden olmasında sakınca yoktur. Sayısı önemli değildir. Hakim, bir tanığı dinledikten sonra başka bir tanığı dinlemeye ihtiyaç duymayabilir. Gerekli delilleri de inceleyen hakim olayın durumuna göre karar verir. Evliliği sonlandırır ya da delilleri yetersiz görüp ileri bir tarihe tekrar görüşme günü verir.

Boşanma çeşitleri

İki çeşit boşanma vardır.

 • Anlaşmalı boşanma: Çiftler boşanma kararında aynı fikirdedirler. Ayrıca; boşanma davası nafaka velayet mal paylaşımı gibi birtakım sorunları yoktur. Boşanmanın getireceği diğer sorunları da aralarında konuşarak çözmüşlerdir.
 • Çekişmeli boşanma: Çiftlerden biri boşanmayı bazı nedenlerden dolayı istememektedir. Ya da malların paylaşımında, velayet ve nafaka gibi konularda sorun yaşayıp çekişmeye başlamışlardır. Bu durumda çekişmeli boşanma davası açmaları gerekmektedir. Genellikle daha sancılı ve zor geçen bir süreçtir.

Ne kadar sürede boşanırım?

Eşinizle boşanma konusunda hemfikirseniz, paylaşımı söz konusu olacak ortak malınız yoksa, varsa da aynı paydada buluştuysanız kolay boşanırsınız. Çocuk velayeti ve nafaka durumları da çiftler arasında çözülerek anlaşmalı boşanmaya gidiliyorsa hakim bu evliliği tek celsede sonlandıracaktır.

Eğer; çekişmeli boşanma davası açmak zorunda iseniz; bu süre 1-2 yıla uzayacak ve biraz zor günler geçirmenize neden olacaktır.

Yukarıda bahsedilenler gibi, boşanma davası başlı başına bir dava değildir. Boşanma ile birlikte sizi bekleye yeni hayatınızın yeni döneminde, mutlaka tüm ayrıntıları düşünmelisiniz. Örneğin mal paylaşımını iyi yapmalı, çocuğun kimde kalması gerektiğine iyi karar vermelisiniz. Yoksa, karşılaştığınız sorunlarla, evliliğiniz bitmeyen bir kangrene dönüştüğünü görürsünüz. Çocuğunuz olmaması gereken yerde olabilir. Siz ise acele edip guru yaparak nafaka hakkınızdan bir hak talep etmezseniz ne yazık ki yağmurdan kaçarken doluya tutulursunuz.

Bir mutsuzluktan kaçarken yeni bir sorun, yani maddi sorunlarla baş başa kalırsınız.

Tüm bunlardan dolayı, boşanma avukatına danışıp nafaka hakkınız olup olmadığını öğreniniz.

Nafaka nedir?

Eşlerden biri boşanma gerçekleştikten sonra, boşanma yüzünden yoksulluğa düşebilir. Kendini geçindiremeyecek, ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelebilir. Bu durumda; karşı taraf boşanma nedeni ile yoksulluğa düşen tarafa, her ay, hakim tarafından belirlenen miktar kadar bir ödeme yapmakla yükümlü olabilir. Bu yapılan ödemeye nafaka denir. Nafaka, toplu bir miktar olabileceği gibi aydan aya ödenecek  bir gelir gibi de olabilmektedir.

Nafaka özellikleri

 • Nafaka alabilmek için mutlaka evlilikten dolayı yoksulluğa düşmek gerekir.
 • Nafakayı eşler arasında ağır kusuru olan alamaz.
 • Çalışan kişi nafaka alamaz.
 • İşten atıldığını belgelerse nafaka almaya hak kazanabilir.
 • Nafaka borçlusun maddi geliri nafaka bedelinin belirler.
 • Nafaka alabilmek için bilerek işten ayrıldığı saptanan kişinin nafakası iptal edebilir.
 • Türk medeni kanunu’na göre erkekler de nafaka talebinde bulunabilir.
 • Nafakadaki artış hakim tarafından belirlenir.

Nafakada arttırma yapılabilir mi?

Nafaka her yıl para piyasasına göre zamlanacağı üzerine ayarlanır. Hakim tarafında dava sırasında belirlenir. Eğer yaşam standartlarına uymamaya başlarsa tekrar dava açılabilir.

Nafaka için dava açmak gerekli midir?

Nafaka için boşanma davası görülürken konuşulup karar verilirse dava açmadan resmiyete kavuşacağı gibi, boşanma davası bittikten sonra da dava açılabilir.

Velayet

Boşanmanın getirdiği en önemli sorun velayettir. Hakim tarafından çocuğun kimde kalacağı belirlenir. Bunda önemli etken, çocuğun kalacağı kişinin yaşam koşullarının iyi olması gerektiğidir.

Mal paylaşımı

Evlilik tarihinden sonra alınan tüm mallar ortak olduğu için, paylaşım bu şekilde olmalıdır. Mal ve mülkler satılıp ödemeler yarı yarıya paylaşma yoluna gidilebilir.

Tanıma ve tenfiz

Yurt dışında boşanan çiftlerin Türkiye’de de ayrı dava açmaları gerekmektedir.  Açmamaları durumunda ileride aileler arasında hukuki anlaşmazlıklara ve mal paylaşımlarında çözümsüzlüklere yol açar. Yurt dışında sonuçlanan boşanmalarının örneği ile aile mahkemesine tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekmektedir.

Call Now Button