0 216 459 53 97
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Dilekçesi

Medeni Kanunun gerektiği ve boşanma hukukunun konusu olan boşanma hususları, bir takım hususlara ve sebeplere göre gelişme gösterir. Tarafların çeşitli nedenleri ortaya koyarak boşanmaları günümüzde sıkılıkla meydana gelen bir durumdur. Bunun için boşanmanın içeriğine ve etkilerine göre doğru bir boşanma dilekçesi hazırlanabilmelidir. Bunun için ise dilekçenin hazırlanmasında tüm hususlar doğru şekilde ele alınabilmesi ve hakkın zedelenmemesi adına gerekli ön görüler önceden tespit edilebilmelidir.

Boşanma Dilekçesinde İçerik Nelerdir?

Boşanma için dilekçeler, yasal olarak ilk atılması gereken eylemler arasında bulunur. Böylece mahkemeler dilekçeye göre açılarak, konunun içeriği ve mevzuatı derinlemesine işlenecektir. Temelde boşanmayı isteyen taraf ya da tarafların bu dilekçe üzerinde;

  • Boşanmanın neden istendiği ve bunun gerekçesi,
  • Boşanma davasının açılmasından talep edilen hususun ne olduğu,
  • Boşanma ile beraber talep edilenler, velayet, tazminat ya da nafakalar,
  • Boşanma söz konusu olduğunda bunlara ilişkin daha sonradan oluşacak ispatlar (örneğin aldatma)

gibi söz konusu durumlar boşanma dilekçesi içerisinde yer alabilecek temel materyalleri barındırmaktadır. Burada sürecin en temelinin sağlanması ve mahkemeye neden boşandığınızı ifade etmenin bir yolu olmaktadır. Bu yolun iyi tarif edilmesi ve aktarılması da ileriki aşamada boşanmanızın asıl gelişimlerini ortaya koyacaktır.

Boşanma Davalarının Konuları ve Dilekçelerinin Hazırlanışı

Boşanmalar tek tipli değildir ve evli olan bireylerin arasında yaşanan bir dizi gelişmelere göre farklı kategorilere ayrılabilir. Her ayrılan kategoriye göre de boşanma dilekçesinin içeriği değişebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Dilekçe: Boşanan taraflar boşanmaya ilişkin konularda ve mal paylaşımlarına kadar anlaşarak hemfikir hali bulunur. Dilekçede ise tüm hukuksal açıdan gerekliliklere uyacaklarını ve boşanmada gerekli olan yasalarında bilincinde oldukları burada beyan edilmelidir. Böylece boşanmanın gerekçelerini bildiklerini öne sürerek dilekçenin hazırlanması, anlaşmalı boşanmalarda önemli olacaktır.

Çekişmeli Boşanmalarda Dilekçe: Bu bir tarafın boşanmak istemesi ve diğer tarafın durumdan henüz haberdar olmaması ya da istemediği durumlardaki boşanma davalarını konu edinir. Dilekçeyi hazırlayan tarafın, boşanmanın neden istediğini, boşanmadan neler beklediği ve mal paylaşımları, velayetler gibi hususları da ele almalıdır. Ayrıca boşanmanın neden istendiği ve bu konuya ilişin öne sürülebilecek kanıtlara kadar dilekçe içerisinde yer ayırmalıdır.

Şiddete Bağlı Olarak Boşanma Dilekçesi: Şiddet hususları, yaşam kalitesinin düşmesi, psikolojik bozulmalar ve hayata kast edilmesi gibi durumların belirtildiği ve bunun en iyi şekilde yansıtıldığı dilekçeler yazılmalıdır. Özelikle şiddetin sürekli olarak devam etmesi ve ele alınan doktor raporlarına kadar, şiddetin kanıtı oluşturan diğer hususlara dilekçe içerisinde yer verilebilir.

Terk Edilmeye Bağlı Boşanma Dilekçesi: Aile kurumunda bir tarafın diğer eşini terk etmesi, hukukta yer bulan etkenler arasındadır. Bu yüzden terk edilen kişi, eşinin terk ettiğini bunun beyanını, süresini ve çeşitli açıklamalarını dilekçe üzerinden sağlayabilir.

Boşanma Dilekçesini Vermek

Boşanma dilekçelerini doğrudan Aile Mahkemelerine verilmelidir. Eğer bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemelerine de boşanma dilekçesi verilerek, boşanma hususunda hukuka başvurabilirsiniz.