0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Esnasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma sonrasında doğan hukuki sonuçlardan biri de mal paylaşımıdır. Evliliklerin sonlanmasından sonra ekonomik anlamda da bir ilişki bitirme durumu söz konusu olmaktadır. Boşanma esnasında mal paylaşımı yapılırken bireyler arasındaki ortaklığın niteliğine ve boşanma davalarının konularına bakılmaktadır. Bu doğrultuda eşlerin mal paylaşımları yasal mal rejimi çerçevesinde yapılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, eşlerin arasındaki bu ekonomik ortaklığı 4 farklı mal rejimi olarak nitelendirmektedir. Bu nitelendirmeye göre boşanma esnasında mal paylaşımı yapıldığı sırada, mal ayrılığı rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, mal ortaklığı rejimi arasından eşlerin hangi mal rejimine bağlı oldukları belirlenmektedir. Mal paylaşımı bu şekilde yapılmaktadır.

Bireyler evlenirken yukarıda belirtilen dört ayrı mal rejiminden birini seçebilmektedirler. Ayrıca kendi aralarında mal rejimi sözleşmesi de yapabilme hakları bulunmaktadır. Daha detaylı bilgiler için Maltepe avukatlarından bu konu dahilinde bilgiler edinebilirsiniz.

Eşler Arasında Yapılan Mal Rejimi Sözleşmesi

Evlenmeden önce veya evlendikten sonra eşler mal rejimi seçimi yapabilmektedirler. Eşler arasında mal rejimi seçilirken hazırlanan sözleşmeye mal rejimi sözleşmesi denir. Mal rejimi sözleşmesi eşlerden iki tarafın da katılımı ve imzasıyla yoluyla yapılabilmektedir. Eşlerden birinin 18 yaşında küçük olması durumunda veya kanun tarafından kısıtlayıcı değişik bir unsurun olması halinde yasal temsilcisinin onayı ve izni ile mal rejimi sözleşmesi yapılabilmektedir.

Mal rejimi sözleşmesine hukuki bir geçerlilik kazandırabilmek için öncelikle kanun çerçevesinde yapılmış olması gerekmektedir. Mal rejimi sözleşmesi yazılı ve noter onaylı olarak yapılabilmektedir. Aynı zamanda noter tarafından düzenlenerek de mal rejimi sözleşmesi yapabilmek mümkündür.

Mal rejimi sözleşmesini iki farklı biçimde yapabilmek mümkündür. Birincisi, noter tarafından mal rejimi sözleşmesi hazırlanır ve imzalanır. İkincisi ise, eşler kendi aralarında yaptıkları mal rejimi sözleşmelerini noter tarafından onaylatırlar. Noter tarafından hazırlanan mal rejimi sözleşmesi için noter iki tarafın da istek ve taleplerini dinler ve bu doğrultuda sözleşmeyi hazırlar. Eşlerin kendi aralarında yaptıkları mal sözleşmesi ise hukuka uygun ise noter bu sözleşmeyi imzalayabilmektedir. Bu konu hakkında geniş bilgiyi Maltepe boşanma avukatından öğrenebilirsiniz.

Mal Rejimleri Nelerdir?

 • Mal Ayrılığı: Mal ayrılığı rejimi eski kanunda yasaldı ancak 2002 yılında kanunun değişmesiyle artık yasal olmaktan çıkmıştır. Mal ayrılığı rejiminde her eş, evlilik içinde sahip olduğu malı alabilmektedir. Eğer eşlerin ortak bir malları bulunduğu takdirde bu mal, eşlerin yaptığı katkılar doğrultusunda eşler arasında paylaştırılır.
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı: Türk hukuk sistemine uygun olan bir rejimdir. Mal ayrılığı rejiminde olduğu gibi bu rejimde de taraflar sahip oldukları mal üzerinde hak alabilmektedirler.
 • Mal Ortaklığı: Bu rejimde eşlerin mal varlıkları üzerinde kişisel mallar ve ortak mallar olmak üzere ayrım yapılmaktadır. Ortak mallar ailenin ortak mal varlığı değerini belirtir. Kişisel mallar da eşlerden birinin kullanımına özgün mallardır.
 • Edinilmiş Mallara Katılma: Eşlerin evlenirken herhangi bir mal rejimini seçmemeleri doğrultusunda yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olarak değerlendirilmektedir. Bu rejime göre evlilik içinde alınan mallar üzerinde her iki eş de hak talep edebilmektedir.

Edinilmiş Mallar

 1. Bireylerin çalışma sonucu kazandıkları ücretler edinimli mallardır.
 2. SGK’dan alınan paralar, emekli ikramiyesi…
 3. Çalışma gücü kaybı dolayısıyla doğan tazminatlar
 4. Kişisel malların geliri
 5. Edinilmiş mal kapsamındaki malların satışı sonrası elde edilen paralar

Kişisel Mallar

 1. Bireylerin kişisel olarak kullandığı mallar (Kişisel takılar, spor malzemeleri, giysiler, ayakkabılar vs.)
 2. Evlenmeden önce sahip olunan mallar
 3. Miras paylaşımından sonra elde edilen mallar
 4. Manevi tazminat alacakları
 5. Diğer kişisel mallar

Boşanma esnası sırasında mal paylaşımı ve mal rejimleri konusunda Maltepe avukatları daha detaylı bilgilere sahiptirler. Dolayısıyla herhangi bir Maltepe boşanma avukatından bu bilgiler doğrultusunda yardım alabilirsiniz.

Call Now Button