0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde her ülkenin mahkemesinin verdiği karar o ülkenin sınırları içinde geçerlidir. Buna göre boşanma konusunda da bir ülkede boşanmış olan diğer ülkelerde de otomatik olarak boşanmış sayılmaz. İşe tanıma ve tenfiz davaları bu noktada devreye girer. Yurtdışında boşanan çiftlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda Maltepe boşanma avukatı destek olabilir.

Boşanma Tanıma Davası Nedir?

Çifte vatandaşlık sahibi kişiler, her ülkenin medeni kanununa göre hareket ederler. Yani boşanama kararının vatandaşı oldukları her ülkede ayrı ayrı verilmesi gerekir.

Yurtdışında boşanmış çiftler, ülkemizde hala olarak değerlendirildikleri için bazı noktalarda sorunlar ortaya çıkabilir.

  • Kanunlara göre iki kez evlilik yapılamayacağından öncelikle evliliğin resmen sona ermiş olması gerekir.
  • Her iki ülkede de resmen boşanma ilan edilmediği durumlarda, özellikle mal paylaşımı noktasında sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Tanıma Davası Niçin Gereklidir?

Boşanan çiftlerin birbirlerine ve çevrelerine karşı sorumluluklarının netleştirilmesi açısından tanıma davaları oldukça önemlidir. Eğer ülkemizin kanunlarına göre boşanma konusu netleştirilmezse bazı durumlarda sorun yaşanabilir.

Nafaka: Yurtdışında boşanan eşlerden bir tanesi eğer yoksulluğa düşmüşse, ülkemizde hala evli sayıldığı için nafaka alamaz. Bu da ekonomik olarak mağduriyet yaşanmasına sebep olabilir.

Velayet: Çocukların kimde kalacağı konusu da bu tip boşanmalarda sorun çıkarabilir. Çünkü resmi olarak velayetin kimde olacağı saptanamaz. Kanunda evli olarak kabul edildikleri için çocuğun bir tarafa verilmesi söz konusu olamaz.

Mal Paylaşımı: Eşlerin ülkemiz sınırları içinde sahip oldukları malların pay edilmesi konusunda da sorun yaşanır. Çünkü mal paylaşımı ancak resmen boşanmış çiftlerin arasında gerçekleşir.

Tenfiz Davası Nedir?

Tenfiz, çoğunlukla boşanma davaları konusunda karşımıza çıksa da aslında hukukun diğer alanlarında da rastlanan bir dava tipidir. Temel anlamda yurtdışındaki resmi merciler tarafından verilmiş bir kararın ülkemiz yasalarınca da kabul edilmesi anlamındadır. Örneğin yurtdışındaki mahkemelerce birinden alacağı kesinleşmiş olan kişi aynı borcun ülkemiz sınırları içinde de geçerlilik kazanması için bu kararı emsal göstererek tenfiz davası açabilir.

Boşanmanın tenfizi gerçekleşmezse, eşler halen evli sayıldıkları için aynı zamanda birbirlerinin yasal varisi olmaya da devam ederler. Bazı mahkeme örneklerinde yıllar süren miras davalarına rastlanmasının sebeplerinden biri de budur. Tenfiz için izlenmesi gereken yolu Maltepe avukat yardımıyla netleştirebilirsiniz. Ayrıca vekalet vererek bu karmaşık sürecin daha kolay atlatılmasını sağlayabilirsiniz.

Tenfiz Davasında Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Boşanmanın tenfizi için başvurulması gereken yer aile mahkemeleridir. İşlemin doğru sonuç vermesi adına başvuru sahiplerinin evraklarını eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekir.

  • Davanın açılabilmesi için yurtdışında alınan mahkeme kararını içerir belgenin aslı gibidir onaylı fotokopisinin olması gerekir.
  • Davanın yurt dışındaki süreci devam ediyorsa (temyiz) tenfiz davası açılamaz. Yani kesin olarak hükmün verilmiş olması beklenir.
  • Boşanan çiftler, nüfus kaydındaki statülerinin de işlenmiş olduğunu ispat etmelidirler.

Apostil Şerhi: Yurtdışı mahkemelerince verilen kararın başka bir ülkede de uygulanabilmesi için kararın üzerinde bulunması gereken mühürdür. Bu mührün olmadığı belgeler geçersiz sayılır.

Apostil şerhini içeren belge, mahkemeye sunulmadan önce Türkçeye çevrilmelidir. Çeviriyi gerçekleştirecek kişi yeminli tercüman olmalıdır. Ayrıca çevirinin noter ya da konsolosluk tarafından onaylanmış olmasına da dikkat edilir.

Tenfiz Davası Süresi: Davanın ne kadar süreceği hakkında ney bir şey söylemek yanlış olur. Çünkü başvurulan mahkemenin yoğunluğu ve davanın karmaşıklığı gibi durumlar süreye etki eder. Ancak davanın kısa sürmesi adına Maltepe avukat vekilliğiyle hareket edilmesinin önemli olduğunu da vurgulayalım.