0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanmalarda Mal Paylaşımı Nasıl Gerçekleşir?

Eşlerin boşanma aşamasında en fazla sorun yaşadığı noktalardan bir tanesi de sahip oldukları malların paylaşımıdır. Maltepe boşanma avukatı bu konuda tarafların destek alabileceği uzman bir görüş sunar.

Medeni Kanundaki Mal Rejimleri Nelerdir?

Boşanma davaların eşlerin evlilik tarihi oldukça önemlidir. Çünkü ortak malların paylaşımı konusunda 2002 yılında bir kanun değişikliği yapılmıştır. Mal paylaşımı yapılırken hangi rejime tabi olunacağı evlilik tarihine göre belirlenir. Ancak eşler, evlenmeden önce kendi aralarında bir sözleşme imzalamışlarsa hüküm bu sözleşme üzerinden verilir.

Mal Ayrılığı Rejimi: Yapılan kanun değişikliği ile birlikte bu rejim yasal statüden çıkmıştır. Ancak uygulamada hala bu noktada soru işaretleri olduğu için kısaca bahsedeceğiz.

 • Mal ayrılığı rejiminde her eş kendi malının sahibi olur. Evlendikten sonra edinilen mallarda da yapılan katkı üzerinden değerlendirme yapılır.
 • Eşlerin ortak ikamet ettikleri evin satın alınmasında ekonomik olarak kimin ne kadar katkısı varsa, paylaşım yapılırken o şekilde pay edilir.
 • Mallar paylaştırılırken resmi olarak ispatlanabilen haklar üzerinden dağılım sağlanır.

Hukuki olarak bu paylaşım her ne kadar adil bir yaklaşım sergilese de ülkemizdeki evliliklerin dinamiği ile örtüşmemektedir. Çünkü ev hanımı olan kadın sayısı ülkemizde çok fazladır. Bu da edinilen malların tamamen erkeğin eline geçmesine sebep olduğundan, boşanma durumunda kadının mağduriyetine yol açmaktadır.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi: Türk Medeni Kanunu’nda bahsi geçen bir diğer rejim de eşlerin evlilik sürecinde sahip oldukları mallarda eşit ya da kısmi olarak onay alabilmesine hükmeder.

 • Ortak kullanılan malın kime ait olduğu tespit edilemiyorsa her iki eş de bu mal için hak iddia edebilir.
 • Eşlerden biri ortak malın tasfiye edilmesinden sonra ortaya çıkan maddi değerden pay isteyebilir.
 • Sadece bir tarafın maldan yarar sağladığı durumlarda, malın ederinin kısmi payı diğer tarafa ödenerek hakkaniyet sağlanabilir.

Mal Ortaklığı Rejimi: Bu şekilde adlandırılan paylaşım seçeneğinde, eşlerin evlilik sürecinde kullandıkları mallar ikiye ayrılır.

 • Ortak Mallar: Ailenin, evliliğin devam ettiği süre boyunca ortak kullandıkları ve her tarafın eşit derecede yararlandığı mallardır.
 • Kişisel Mallar: Sadece tek bir kişinin fayda sağladığı ve o kişiye özgü niteliğe sahip olan mallara verilen addır.

Kişisel malların durumu belirlenirken eşlerin evlilik öncesi imzaladıkları bir sözleşme varsa, oradaki maddeler baz alınır. Yoksa da mal üzerinde hak iddia eden kişinin durumu ispatı gerekir. Bununla birlikte eşlerden birine kendi soyundan miras kalmışsa bu da kişisel mal kapsamında değerlendirilir. Çok fazla tartışmaya sebep olduğu için konuya bir Maltepe avukat yaklaşımı gerekebilir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Yazımızın başında değindiğimiz kanun değişikliğinden sonra, mahkeme kararlarının seyri de değişmiştir. Buna göre evlilik sonrasında alınan malların hepsinde her iki tarafın da hakkı bulunur.

 • Eşlerin hayatlarını idame ettirebilmek için çalıştıkları işlerden aldıkları ücretler edinilmiş mal olarak ele alınır.
 • Emeklilik sonucu alınan ikramiye, maluliyet durumunda alınan tazminat, yaşlılık sonrası bağlanan maaş gibi kişiye özgü gelirler de bu kapsamda değerlendirilir.
 • Taraflardan birine kendi soyundan miras kaldıktan sonra, söz konusu mirasın satışından elde edilen gelirde de edinilmiş mal hükmü uygulanır.

Edinilmiş mallara katılım rejiminde kişisel mal olarak değerlendirilen öğeler ise manevi tazminat miktarı, kişisel takılar, satışı gerçekleşmemiş miras ve evlenmeden önce alınmış mallardır.

Boşanma davalarında İstanbul boşanma avukatı ihtiyacının en çok duyulduğu konuların başında mal paylaşımı gelir. Bu yüzden uzman bir avukatın desteğini almadan dava sürecine girmeniz tavsiye edilmez.

Call Now Button