0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanmalarda Mal Paylaşımı

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve bu çerçevelerde belirlene haklara göre kişisel mallarda da bir düzenleme mevcuttur. Boşanmada sözü edilen kişisel mallar ile ilgili kanun maddesi 220. Ve 221.  Madde olarak geçer. Buna göre, kanunda kişisel mallar ve sözleşmeye göre kişisel mallar şeklinde ayrılmıştır.

Kişisel Mallar Hangi Kapsamda Ele Alınır?

Kişisel mallar, Türk Medeni Kanunu’nda 220. Maddeye göre düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Kanuna Göre Kişisel Mallar

1- Eşlerden birinin yalnızca kişisel kullanımına yarayan eşya,

2- Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3- Manevi tazminat alacakları,

4- Kişisel mallar yerine geçen değerler

  • Sözleşmeye Göre Kişisel Mallar

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler. ) şeklinde kanun üzerinde düzenleme yapılmıştır.

Kanuna Göre Kişisel Mallar Nelerdir?

Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşyalar; kişinin kendi kullanımına bağlı olarak değerlendirilebilir. Yani giyim eşyaları, mücevher ya da saat gibi mallar bu kapsamda ele alınır.

-Mal Rejimi Başladığında eşe Ait Olan Eşyalar; 2002 yılında önce eşler sahip oldukları tüm mal varlığı kişisel olarak kabul edilmekteydi. Elde edilen malların miras yolu ile mi yoksa kendi kazanımları ile mi elde edildiği önemli değildir. 2002 yılından sonra sahip olunan tüm mallar edinilmiş mal rejimine dahildir.

-Miras yolu ile elde edilmiş eşya, TMK 220. Maddesine göre eşlerin miras ile kazandıkları eşyalar kişisel mallar kategorisinde yer alır.

-Karşılıksız Kazanma Yolu İle Elde Edilen eşyalar; eşlerden herhangi bir tanesinin, karşılıksız kazanım ile elde ettiği eşyalar kişisel mal kapsamında değerlendirilir. Ve paylaşıma tabi değildir.

-Manevi tazminat kazanımları; kişisel bir yıpranmadan dolayı edinilen değer edinilmiş mal kabul edilmez ve kişisel mal olarak sayılır.

Call Now Button