0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İhbar- Kıdem Tazminatı ve İşe İade Davası Açılması ve Takibi

İş Yasası gereği ortaya çıkan durumlara ilişkin ihbar-kıdem tazminatı ve işe iade davası açılması ve takibi birçok yönden hususlar barındırmakla birlikte profesyonel yardım alınması öncelikli işler arasında kabul edilmektedir. 17.Madde gereği iş sözleşmesini yapan kişi tarafından gerçekleştirilen fesih işleminde kanuni bildirim sürelerine uyulmaması, beraberinde ihbar tazminatını getirmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri için geçerli olan ihbar tazminatı için bildirim süreleri de çalışma sürelerine göre belirlenmektedir. Bildirim süreleri;

Altı aydan az çalışan kişiler için 2 hafta

Altı ay ile bir buçuk yıl arası çalışan kişiler için 4 hafta

Bir buçuk ile üç yıl arasında çalışan kişiler için 6 hafta

Üç yıldan uzun süredir çalışmakta olan kişiler içinde 8 haftadır. Ancak işçi lehine olacak şekilde artışlar yapılabilmesi yasa gereği izin verilen hususlar arasında bulunmaktadır. Bununla birlikte çalışanın ölümü halinde veya emeklilik, askerlik ya da evlilik gibi durumlarda ihbar tazminatı verilmemektedir.

Kıdem Tazminatı Hakkında

Bir yıl veya çok daha uzun bir süre yasada belirtilen hususlara uygun bir şekilde çalışılmasıyla elde edilen kıdem tazminatı fesih durumlarında geçerli olmaktadır. 25/2 maddesi uyarınca işveren tarafından hesaplanarak ödenirken ihbar-kıdem tazminatı ve işe iade davası açılması ve takibi gibi durumlar için birçok farklı yöntem kullanılabilmektedir.

Kıdem Tazminatı İstisnaları

İşçi tarafından yapılan istifa-fesih işlemlerinde hiçbir şekilde tazminat alımı mümkün olmadığı gibi işe geri dönme davası da açılmamaktadır. Ancak askerlik görevi sebebi, yaşlılık ve emekli aylık başvurusu veya kadın çalışan için evlilik gibi durumlarda kıdem tazminatı alınabilmektedir.

İşe İade Dava Takibi

İşveren tarafından yapılan fesih işleminde usulsüzlük olması veya aykırı durumların belirlenmesi halinde ihbar-kıdem tazminatı ve işe iade davası açılması ve takibi yaşanabilir olmakla birlikte uzun süreli devam edebilmektedir.

İşe iade davası gereklilikleri;

İş yerinde en az 30 veya daha fazla kişinin çalışıyor olması

Kişinin en az 6 ay süre ile çalışmış olması

İşveren ile yapılmış belirsiz süreli bir iş sözleşmesine sahip olunması gerekmektedir. İş Kanunu 20.maddesine belirtildiği gibi dava açma ve takip etme hakkı saklı bulunmakla birlikte işçinin tüm haklarını bilmesi önem arz etmektedir. İş sözleşmesi fesih işleminde çalışana bilgilendirme yapılmaması, savunma hakkının elinde alınması gibi hususlar işe iade davası açmanın temel gereklilikleri arasında bulunmakla birlikte aynı zamanda ilgili düzenlemelerle işçi hakları koruma altındadır.

İşe İade Dava Süresi Nedir?

Fesih açıklamasının kendisine ulaşmasıyla birlikte çalışanın en geç 30 günlük süre içinde işe iade davası açması gerekmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda fesih işleminde bir değişiklik olmayacağı için peşinen kabul edilmiş sayılmaktadır. Her ne kadar avukat tutulması zorunlu olmasa da gerek dava açılma sürecinde gerekse dava takibinde hukuki yardım alınması işlemlerin hızlı ve kayıpsız olmasını beraberinde getirmektedir.

Call Now Button