0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşe İade Davası | İşe İade Davası Şartları

İşe İade, iş kanunun 4857 sayılı iş kanunu üzerinden kanun maddelerine başvurularak, işçi ve işveren arasındaki sözleşme kapsamı, ödeme kriterleri ve tazminat davasına yönelik düzenlemeleri kapsamaktadır. İş sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli olarak iki ayrılacak şekilde düzenlenerek, iş Kanunun 11. Maddesiyle objektif nedenlerin de mahkemede açıklığa kavuşması koşulları incelenir.

İşe İade Davası

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılmaz?

İşe iade davası, sözleşme kriterlerine göre düzenlenen iş kanunu maddelerini içermektedir. Sözleşmeye uymayan koşullar ve işçinin kendi özgür iradesiyle istifa etmiş olması, haklı fesih kararları ile işverenle anlaşma yaparak işten ayrılma koşullarına bağlı olarak dava açma hakkı bulunmayacaktır. Kamu işçisi işe iade davası da dahil olmak üzere işçi ve işveren arasındaki hukuki kapsamlara uyuşmayan durumlarda mahkeme işe iade ile ilgili davaları yürürlüğe koymamaktadır.

İşe iade davası şartları, işçi ve işveren arasındaki sözleşme maddelerine bağlı olarak, kanunda geçerli sayılan tazminat hakkı ve mesai hakkı durumlarına göre iş kanunu esaslarına göre düzenlenmiş olan sözleşmeden yola çıkılarak dava açılmasına uygun görülür.  İş kanunu 21. Maddesinde ‘’ işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz, işçiye tazminat ödeme yükümlülüğü devreye girer’’ değerlerine göre dava şartları  değişmektedir.

İşe İade Davası Sonuçları Nelerdir?

İşe iade davası kaybedenler için avukatın müvekkilini yönlendirmesi, arabulucu koşullarının ve şartlarının değerlendirmelerinde yapılan sözleşme açıklarının ihlal edilmesi de sonuçların negatif olmasına nedendir. İşe iade davası için işçinin kusursuz olduğunu ve işverenin haklarını ihlal etmeden, tazminat hakkını talep ettiğini mahkemeye bildirmesi gerekir.

  • İşveren ve işçinin sözleşme fesihleri davanın açılmamasına neden olur.
  • İşçinin kusurlu olması ve işvereni mağdur etmesi sonucun işverenin lehine dönmesi için yeterlidir.
  • Sözleşme maddelerine uygunluk ve işçinin tazminat hakkının bulunmaması iş akdini sonlandırması sonucunda tazminat alamamasına neden olur.

Mesai şartları, izinli günler, işverenin mağduriyeti ve işverenin geçerli nedeninin kuruma veya firmaya zarar vermiş olması dava sonucunun işçinin aleyhine olmasına neden olacaktır.

İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Sözleşmeli personel işe iade davası ve kamu personeli de dahil olmak üzere işe başlatmama tazminatı hakkı işçiye sözleşme kapsamında verilmiştir.  Brüt ücret üzerinden hesaplanarak, işe başlatmama tazminatı için ödenecek tutar, örneğin işçinin 3.000 TL maaşının olması ve 5 aylık işsizliği sonucunda işverenin tamamen hiçbir gerekçe sunmadan işçiyi işinden men etmesi sonucunda ödenir.

  • Bu durumda 15.000 TL tazminat hakkıyla, işçinin çalışması karşılığında, çalıştığı gün ve brüt maaş hesaplamasına göre ödenecek ücret emsal olarak bu şekildedir.
  • İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?
  • Sendika üyeliği ve çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak, işyeri sendika temsilciği ve benzeri durumlarında İş kanunun 18. Maddesi kapsamında iş güvencesi bulunan ya da bulunmayan kişinin sözleşmeye uygunluk teşkil etmediği için dava açma hakkı bulunmasına rağmen, dava sonucu lehine olacaktır.
  • Aynı zamanda tazminat aldıktan sonra işe iadesi davası açılması da kabul görmeyecek, iş kanunu esaslarına göre işçinin işverenle sözleşme akdi tamamen kapanmış olacaktır.

Boşta Geçen Süre Ücreti Faiz

İş Kanununun 4857 sayılı kanunu’un 34. Bendine göre işçinin haksız yere işten çıkarılması durumunda işsiz olarak geçirdiği süre boşta geçen süre olarak tazminat alanına yansır. Tazminat davası sonucunda özel faiz türüne göre mevduat hazırlanarak, en yüksek faiz oranının uygulanmasına işveren tabi tutulacaktır.

İşçinin işsiz kalma nedenleri, işverenin sebepsiz yere işçiyi sözleşme bitmeden işten çıkarması durumuna göre tazminat ödemesi için kanunen zorunlu kılmaktadır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davalarinda-kidem-ve-ihbar-tazminatlari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davasi-ne-zaman-acilabilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/feyzullah-mahallesi-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

Call Now ButtonHemen Ara