0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tanıma ve Tenfiz

Türkiye nüfusunda evli olarak kayıtlanan vatandaşlar hakkında yurtdışındaki mahkemelerde boşanma kararı verildiği takdirde, bu hüküm Türkiye’de geçerli olmamaktadır.

Türkiye’de yasal olarak evli görüldüklerinden dolayı yurtdışında verilen boşanma kararının Türkiye’de de kabul edilmesi ve hükmün icrası için tanıma ve tenfiz davaları açmak gerekmektedir.

Boşanma Tanıma Davası Nedir?

Boşanma tanıma davası yurtdışı mahkemelerinde verilen boşanma kararının ülkemizde tanınması için açılan davaya denmektedir. Boşanma tanıma davası açmak isteyenler gerekli belgeler ile birlikte aile mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

Tanıma davasında mahkeme yurtdışı mahkemelerinde verilen kararın Türk kanunlarına göre hukukiliğini araştırır, uygunluğunu denetler. Hükmün aynısını kabul edebileceği gibi, kısmen de kabul edebilir.

Boşanma Tenfiz Davası Nedir?

Yabancı ülkelerde boşanmış kimselerin hakkında verilmiş olan hükmün sonuçlarının Türkiye’de de icra edilmesi için tanıma kararından sonra açılması gereken davadır. Tenfiz davası da aile mahkemelerine açılmaktadır.

Yurtdışı mahkemelerinin hükümlerine göre velayet, nafaka, mal paylaşımı, tazminat gibi sonuçların Türkiye’de geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için hükmün tanınmasının ardından tenfiz de edilmesi gerekmektedir. Aksi halde hüküm uygulanamamakta ve kişilerin hayatında birtakım sıkıntılar oluşturmaktadır.

Dava Süreleri

Tanıma ve tenfiz davaları yapılacak olan yurtdışı yazışma ve tebligatlarından dolayı 3-5 yıl gibi çok uzun yıllar alabilmektedir. Kadıköy boşanma tanma ve tenfiz avukatları ile bu süre 3-4 aya kadar inebilmektedir. Bu süre mahkeme yoğunlukları ve sürecin ne kadar doğru yürütüldüğü ile alakalıdır. Avukat Mehmet Ali HELVACI bu davalarda en iyi avukatlardan biridir.

Call Now Button