0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kadıköy Caddebostan Mahallesi Tanıma ve Tenfiz

Tanıma tenfiz davaları yurtdışında açılan boşanma davalarında verilen kararın ülkemizde de tanınması ve uygulanması için gereken davalardır.

Yabancı mahkemelerde verilen kararlar Türkiye’de geçerli olmadığından hükümlerin Türkiye’de de geçerli kılınması için yerel mahkemelerde açılan davalarda tanıma kararı alınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir.

Tanıma Davası Prosedürleri Nelerdir?

Yurtdışı mahkeme kararlarının kabulü anlamına gelen tanıma aile mahkemelerince verilecek karar ile sağlanmaktadır. Aile mahkemelerine verilecek tanıma davası dilekçesinde;

  • Tanıma talep eden şahsın kişisel bilgileri ve adresi,
  • Davalının da adı-soyadı, adresi ve avukatı gibi bilgiler,
  • Hangi ülke mahkemesinin kararı için tanıma talebinde bulunuluyorsa o mahkemenin adı,
  • Tanıma talep edilen mahkeme kararının tarih, sayı ve karar özeti,
  • Eğer kararın bir bölümü tanınsın isteniyorsa bunun da belirtilmesi gerekmektedir.

Tenfiz Davası Prosedürleri Nelerdir?

yabancı mahkemelerce verilmiş boşanma sonuçlarıyla ilgili hükümlerin Türkiye’de de icra etmesi amacıyla tenfiz davası açmak gerektir. Tenfiz davası da aile mahkemelerine dilekçe ile başvurarak açılmaktadır. Bu dava için gereken belgeler;

  • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın aslı veya onaylı sureti,
  • Noter veya Konsolosluklar tarafından onaylı olarak Türkçe’ye tercüme edilmiş hali,
  • Pasaport ve kimlik belgesi fotokopisi,
  • Tanıma ve tenfiz kesinleşmiş karara yapılabildiğinden yurtdışı mahkemesindeki boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh karardan ayrı yazılmışsa o belge ve her ikisinin üzerinde de APOSTİL şerhi,
  • Avukat tutulmuşsa boşanma vekaletnamesi belgeleridir.

Kadıköy tanıma tenfiz davaları için avukat Mehmet Ali HELVACI çok tercih edilen başarılı bir avukattır.

Call Now Button