0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kadıköy Caferağa Mahallesi Tanıma ve Tenfiz

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı mahkemelerdeki haklarında verilen boşanma kararının Türkiye tarafından kabulü ve icrası için açılan davalar tanıma ve tenfiz davalarıdır.

Türkiye’de evlenen ya da evliliklerini konsolosluk aracılığıyla Türkiye’ye bildiren vatandaşların, yabancı ülke mahkemelerindeki boşanma davalarında nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi tüm sonuçlarının iç hukukta da geçerli sayılması ancak tanıma, tenfiz ile mümkün olabilmektedir.

Tanıma Tenfiz Kararları Nereden Alınır?

Tanıma ve tenfiz davaları için başvurulacak yer aile mahkemeleridir. Yabancı mahkemenin kararının aslı ile tasdikli sureti ve noter onaylı Türkçe çevirisi, pasaport, kesinleşmiş karar ile APOSTİL şerhi gibi belgeler başvuru için gerekli belgelerdir.

Tanıma ve tenfiz davalarında mahkeme tekrar yargılama yapmamaktadır. Yabancı ülke mahkemesinin verdiği kararın Türk hukukuna uygunluğunu incelemektedir. Yani dosyanın esasından değil, usulünden inceleme yapar.

Tanıma kararıyla yabancı ülke mahkemesindeki boşanma kararı aynen veya kısmen Türkiye tarafından tanınmış olur. Ancak bu tanıma işlemiyle, yabancı mahkemenin verdiği hüküm icra edilmez. Hükmün icrası için tenfiz davası açılmalıdır.

Tenfiz kararıyla yabancı ülkedeki mahkemenin vermiş olduğu hüküm ülkemizde de icra eder. Örnek vermek gerekirse; evlilik birliğinden ortak çocukları bulunan eşlerin yabancı bir ülkede boşandıkları ve boşanma kararında çocuğun velayetinin eşlerden birine verildiği durumda, bu hükmün Türkiye’de de kabul ve icrası için tanıma ve tenfiz davaları açılması grekmektedir.

Tanıma tenfiz davaları için Kadıköy ve tüm İstanbul için hizmet veren avukat Mehmet Ali HELVACI son derece başarılı bir avukattır.

Call Now Button