0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Tanıma ve Tenfiz

Milletlerarası hukuk konularından biri olan tanıma ve tenfiz davaları, yurtdışı ülkelerinin yerel mahkemelerinde gerçekleştirilen hukuk davalarının ülkemizde de geçerli olması için Türkiye’de tanınması ve icra olunması istemiyle dava açılması gerekiyor.

Tanıma davası yurtdışı mahkemelerinin verdikleri kararın kesinleşmiş halinin Türkiye’de tanınması amacıyla açılan davadır. Mesela yurtdışında boşanma davası açılmış ve boşanmaya karar verilmiş. Bu kararın Türkiye’de tanınması için açılan dava tanıma davasıdır.

Tenfiz davası ise; yabancı mahkemelerin verdiği kesinleşmiş hükmün icra gerektiren sonuçlarının Türkiye’de de icra edilmesi istemiyle açılan davadır. Yukarıdaki örneğe ek olarak boşanmayla beraber nafaka veya velayet ile ilgili de bir karar var ise bu kararın Türkiye’de uygulanması için tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Dava Dilekçeleri

Tanıma ve tenfiz talebi dilekçe ile istenir. Karşı taraf sayısı kadar dilekçe örneği de dosyaya eklenir.

  • Tenfiz isteyen ve davalının varsa avukatlarının da ad-soyad ve adresleri dilekçeye eklenir.
  • Davaya konu hüküm hangi ülke mahkemelerinde verilmişse o mahkemenin ismi, ilam tarih ve sayısı ile hüküm özeti onaylı tercümesi ile dosyaya eklenir.
  • Hükmün bir kısmının tanınması veya tenfizi isteniyorsa bunun da net olarak dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz dilekçesinde şu dosyalarda ek olarak sunulması gerekmektedir;

  • Yabancı ülkedeki mahkemenin verdiği ilamın usulünce onanmış aslı ve noter onaylı tercümesi,
  • İlamın kesinleştiğini gösteren usulünce onanmış yazı, şerh veya belge ve bunun da tercümesi.

Kadıköy tanıma ve tenfiz işlemleri için alanında uzman avukat Mehmet Ali HELVACI en çok tercih edilen avukat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Call Now Button