0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tanıma ve Tenfiz

Yabancı mahkemelerce alınmış boşanma kararlarının Türk Hukuku çerçevesinde değerlendirilerek kabul görmesi için tanıma ve tenfiz davası açılmaktadır. Kadıköy sakinleri için tecrübeli Avukat Mehmet Ali Helvacı aracılığıyla yürütecekleri bu dava kısa süre içerisinde sonuçlandırılarak alınmış olan boşanma kararının Türk mahkemeleri tarafından tanınması sağlanmaktadır. İlgili süreçte Helvacı Hukuk Bürosu’na vereceğiniz vekalet sonrası hiçbir prosedürle uğraşmadan ve herhangi bir duruşmaya katılım gerçekleştirmeden alınmış boşanma kararının Türkiye Aile Mahkemeleri tarafından tanınmasını sağlayabilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Türkiye’de Aile Mahkemelerine açılacak olan Hasanpaşa Mahallesi Tanıma ve Tenfiz davalarına eşlerden herhangi birinin katılımı zorunlu olmamakla birlikte gerekli evrakların tamamlanarak mahkemeye sunulması gerekmektedir. İlgili evraklar vekalet verdiğiniz Avukat Mehmet Ali Helvacı tarafından sizlerin de yardımlarıyla kısa sürede temin edilerek davanın tek celsede sonuçlanması için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Davanın açılarak Türk mahkemelerince tanınması için;

  • Yabancı ülkelerde alınmış boşanma davası kararının aslı veya Türkiye’de faaliyet gösteren noterlerden tasdikli örneği,
  • Boşanma davasının kesinleştiğini gösteren şerh,
  • Boşanma kararı aslının apostil onaylı şerhi,
  • Yeminli tercüman tarafından alınmış şerhli ve apostil onaylı kararın Türkçe çevirisi,
  • Pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti kimliği fotokopisi,
  • Avukat Mehmet Ali Helvacı’ya verilmiş Türkiye’de faaliyet gösteren noterlerden tasdikli vekaletname

Evraklarına ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili evraklarla dava için yapılan başvuru sonrası tebligat işlemi devreye girer ve kısa süre içerisinde dava süreci başlar.

Call Now Button