0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kadıköy Tanıma Ve Tenfiz

Yurtdışında verilen hukuki bir kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılması gereken dava tanıma ve tenfiz davası olarak nitelendirilirken, bu yönde Kadıköy tanıma ve tenfiz avukatının varlığı da oldukça önemlidir. Örneğin İsveç’te meydana gelen bir boşanma kararı Türkiye’de geçerli olmayıp, bunun hukuksal anlamda tanınabilmesi için tanıma ve tenfiz davasının açılması şarttır. Böylelikle yurtdışında verilen herhangi bir hukuki karar Türkiye’de açılan tanıma ve tenfiz davası sonucunda geçerli hale getirilerek ilgili makamlarca işleme konulabilmektedir.

Boşanma Davalarında Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve tenfiz davalarının Türkiye’de yargıya konu olan çeşidi boşanma davalarıdır. Yurtdışında verilen boşanma kararlarının Türkiye’de hukuksal anlam kazanması için açılan tanıma ve tenfiz davaları sonuçlanmadığı sürece kişilerin Türkiye’deki kayıtlarda halen evli göründükleri belirlenirken, bunun sonucunda kişilerin Türkiye’de bulunan malları için karşılıklı mirasçılık durumları da devam eder. Bu noktada İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her ilinde görülebilen tanıma ve tenfiz davalarında bu konuda tecrübeli bir avukatın varlığı oldukça önemlidir.

Tenfiz ve Tanıma Davaları Tekrar Bir Boşanma Davası Değildir

Tenfiz ve tanıma davalarının boşanmayla ilgili olan kısımlarında bu davaların tekrar bir boşanma davası olarak nitelendirilmesi de doğru değildir. Tenfiz ve tanıma davaları tarafların yeniden açacakları bir boşanma davası anlamına gelmemekle birlikte bu davanın açılmasının ardından tarafların mahkemeye gelmelerine de gerek yoktur. Bu konuda tarafların ya da herhaniş bir tarafın avukatı ilgili prosedürler çerçevesinde davayı takip ederken sürecin kısaltılması için önemli etkiler sağlayabilir.

İcra ve Alacak Davalarında Tanıma Ve Tenfiz

Türkiye’de açılan tanıma ve tenfiz davaları yurt dışında verilen tüm kararlar için geçerlidir. Yani yurtdışında verilen bir kararın Türkiye’de hukuki bir statü kazanması için tanıma ve tenfiz davası açılarak hakların devri sağlanır. Yurtdışında verilen kararların Türkiye’de tanınması ya da başka bir deyişle hukuki geçerlilik kazanmasında aktif olarak icrası gelen alacak haklarında da öncelikle tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Bu konuda Kadıköy tanıma ve tenfiz avukatı tarafından müvekkilin ihtiyaç duyduğu her türlü destek kesintisiz olarak verilmektedir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Açılabilmesi İçin Gerekli Olan Koşullar

Yurtdışında verilmiş olan herhangi bir kararın Türkiye’de tanınabilmesi için açılan tanıma ve tenfiz davaları için kararların yargı makamlarınca alınmış olması şarttır. Örneğin yurtdışında herhangi bir idari makamın verdiği kararlar mahkeme hükmü taşımadığı için tanıma ve tenfize konu olmamaktadır. Özetle Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için yurtdışında verilen herhangi bir kararın mahkeme hükmü taşıması dolayısıyla da yargı makamları tarafından verilmiş olması gerekmektedir. Burada önemli olan bir diğer husus da yurtdışında alınan herhangi bir kararın Türkiye’de tanıma ve tenfize konu olabilmesi için Türkiye ile karşı ülke arasında hukuki karşılıklılık anlaşması ya da bu yönde yapılan bir sözleşme olması durumudur. Tüm bu detaylar için Kadıköy tanıma ve tenfiz Avukatı Mehmet Ali Helvacı’ya ulaşarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Call Now Button