0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Möhuk Tanıma Tenfiz Detayları Nelerdir?

Möhuk tanıma tenfiz işlemleri kapsamında kişilerin özellikle ülkelerin hukuk kurallarına saygılı bir şekilde bu sürecin tamamlanması için çaba sarf edilmektedir. Milletler arası özel hukuk kapsamında kişilerin bir ülkede alınan kararın diğer bir ülkede de geçerli kılınması için muhakkak tanıma ve tenfiz aşamasının tamamlanması istenir. Ancak bu şekilde kişilerin hakları ve ülkelerin hukuk kuralları suiistimal edilmeden düzenli şekilde sürecin ilerlemesine katkı sağlanır.

Möhuk Tanıma Tenfiz Ne Anlama Geliyor?

Möhuk tanıma tenfiz işlemleri sırasında kişilerin dikkate alması gereken hususlar;

  • Yabancı bir ülkede alınan dava kararının tanıma ve tenfiz onayından geçmeden ülkemizde geçerli olması söz konusu değildir.
  • Tanıma ve tenfiz hususları da kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Tanıma bir ülkede alınan kararın ülkemizde de kabul edildiği manasına gelmektedir. Tenfiz ise icraya koyulacağı anlamındadır. Tenfiz alanında onay almadan bir kararın yürürlüğe konulması ve icraata geçilmesi mümkün olmayacaktır.

Bu detaylara bakıldığı zaman ülkelerin hukuk kurallarını suiistimal etmemek için özellikle uygulama aşamasında ve tanıma tenfiz kararının onanmasında büyük bir hassasiyet gösterilmektedir.

Mavi Kart Uygulaması: Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından kendi istekleri ile çıkması durumunda mavi kart uygulamasına geçilmektedir. Mavi kart uygulaması ile beraber siz de en kısa sürede diğer vatandaşlığa sahip olan ülkede karşılaştığınız sorunları aşabilirsiniz. Mavi kart sahibi olan kişilerin de muhakkak tanıma ve tenfiz işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Davaların Farklı Ülke Kurallarını İhlal Etmemesi Gerekiyor!

Farklı ülkelerde alınan kararların asıl sebebi bu tür bir uygulamaya Türkiye’de yer verilmemesi ise bu dava sonucunun tanınması ya da tenfiz edilmesi gibi bir imkanın söz konusu olmadığının ayrıca dile getirilmesi gerekiyor. Siz de ülke kurallarının ihlal süreci ile alakalı detaylı bir inceleme yapmalısınız. Örneğin ülkemizde legal olmayan bir durum hakkında farklı bir yabancı ülkede hüküm çıkararak kanunsal farklılıkları bir kar elde etme ve nemalanma aracı olarak görmesi sürecin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verecektir.

Anayasanın Hakim Unsur Olduğu Belirtilmelidir!

Ülkemizde geçerli olan anayasanın en temel unsur olduğu dile getirilmelidir. Anayasaya ya da yasalarımızda yer alan detaylara aykırı olan bir konu hakkında yabancı ülkelerde alınan kararın kabul edilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu alanda özellikle ülke menfaatlerinin korunmasının en temel esas kabul edildiği de belirtilmelidir.

Konunun Uzmanlarından Yardım Alın

Möhuk tanıma tenfiz işlemleri sırasında siz de en kısa sürede uzmanlardan gerekli olan yardımı alabilirsiniz. Konunun uzmanlarından anlık şekilde yardım alarak Helvacı Hukuk güvencesinden istifade etme hakkınız bulunuyor. Bu noktada hem davanın seyrinin takip edilmesi hem de kişilerin bu konuda bilgilendirilmesi durumunda muhteşem bir alt yapı oluşturulmuştur. Hem Mihuk hem de tanıma tenfiz aşamasında uzman olan avukatlardan yardım almak bu sürecin sizin için kusursuz bir biçimde tamamlanmasını sağlayacaktır!

Call Now Button