0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi Hazırlama Püf Noktaları

Tanıma tenfiz dava dilekçesi üzerinden gerekli olan bilgilerin verilmesi ile yabancı ülkelerde açılmış ve sonuçlanmış olan davaların ülkemizde de geçerlilik kazanması sağlanabilir. Tanıma ve tenfiz davalarının en temel amacı yabancı ülkelerde açılmış ve sonuca bağlanmış olan davaların ülkemizde de geçerlilik kazanmasıdır. Bu noktada özellikle hangi yetkili mahkemeye dava açılması gerektiği konusunda hassas davranılmalıdır.

Tanıma tenfiz dava dilekçesi genel manasa Asliye hukuk mahkemelerinin görev çemberi dahilindedir. Fakat bu alanda bazı istisnai adımlar da söz konusudur. Bu istisnaların belirlenmesi noktasında Yargıtay içtihatlarının en temel kaynak olarak belirlendiği fark ediliyor.

Örneğin iflas ile alakalı bir davanın Asliye Hukuk mahkemesine açılması doğru olmayacaktır. Bunun yerine Asliye Ticaret mahkemesine davanın açılması çok daha uygun bir hal alacaktır. Aynı şekilde fikri mülkiyet ile alakalı bazı örnek davaların direkt olarak ihtisas mahkemelerine açılması Yargıtay tarafından onaylanmış olan kararlar arasında bulunuyor. Bu noktada konusunda uzman olan bir avukatın yönlendirmesi ile süreç sizin için daha eksiksiz ve sorunsuz şekilde ilerleyecektir.

Tanıma tenfiz dava dilekçesi hazırlama aşamasının öncesinde dava türü ile alakalı bazı temel detayların tam manası ile farkında olunması gerekiyor;

  • Tanıma tenfiz davalarının ana konusunun Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu düzenini bozmaya yönelik olmaması gerekir. Bu tip davalar henüz başlangıç aşamasında reddedilir.
  • Yabancı bir devlette alınan kararın muhakkak mahkeme titri taşıyan bir makamın elinden çıkması gerekecektir. Aksi takdirde kararın ülkemizde tanınması ve tenfiz edilmesi mümkün değildir. Örneğin bazı devletlerde alınan boşanma kararları idari makamlardan çıkar. Bu kararın ülkemizde tanınması söz konusu değildir çünkü kararı hukuki bir makam almamıştır.
  • Kararın mahkeme tarafından kesinleştirilmiş olması gerekir. Yabancı mahkemelerde henüz sonuca ulaşmamış olan davaların tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılmasına izin verilmeyecektir.

Bu detaylar ile ya da temel ön koşullar ile alakalı bir sıkıntı söz konusu olduğu zaman davanın olumlu sonuçlanması mümkün olmayacaktır.

Yetki Alanı: Tanıma ve tenfiz davalarında bulunan ana konunun Türk mahkemelerinin kendi özel yetki alanına giren bir konuda karar vermiş olmaması gerekir. Bu noktada suiistimallerin önünün kesilmesi ana amaç olarak belirlenmiştir. Tanıma ve tenfiz davalarının ülkemizde sonuç almayacak kararların yabancı mahkemeler üzerinden onaylatılmaya çalışılması gibi bir hal almaması için bu tür bir önlem alınmıştır. Tanıma ve tenfiz noktasında kişilerin muhakkak Türk mahkemelerinin münhasıran kendi konusu olan dava alanlarını temel olarak belirlememiş olması gerekir. Bu özel yetki alanlarında yabancı mahkemelerin kararları değil Türk mahkemelerinin kararları esas alınır.

Tanıma tenfiz dava dilekçesi hazırlığı sırasında bu iki kavramın birbirinden farklı olduğunun altı çizilmelidir. Tanıma sadece mahkeme kararının varlığını doğrulama anlamına gelir. Sonucu kabul eder fakat herhangi bir icra adımı atmayacaktır. Bu süreç içerisinde herhangi bir uygulamaya geçilmesi için kişilerin kesinlikle tenfiz davasından da onay alması gerekecektir. Tanınma kişilere icraya geçme yetkisi vermez. Bu tür karışıklıkların yaşanmaması için tanıma ve tenfiz davalarının bir arada açılması sizin için çok daha işlevsel olacaktır.

Tanıma tenfiz dava dilekçesi hazırlama süreci içerisinde alanında uzman olan kadromuz ile iş birliği yapabilirsiniz. Bu noktada özellikle global manada özel hukuk davalarına hakim olan ekibimiz herhangi bir zorluk yaşamadan davanızın sonuçlanması için gerekli olan tüm ön araştırmaları eksiksiz bir biçimde tamamlayacaktır. Ayrıca yabancı dil konusunda da oldukça verimli olan bir ekip yapımız bulunuyor. Yabancı devlet makamlarının aldığı kararları incelemek bu şekilde sizin için çok daha kolay bir hal alacaktır!

Call Now Button