0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma Tenfiz Davalarında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Tanıma tenfiz davalarında yetkili mahkeme konusunda bazı durumlarda akıl karışıklıkları yaşanabiliyor. Temel olarak tanıma ve tenfiz konularının işlendiği temel mahkeme kesinlikle Asliye Hukuk mahkemeleridir. Bunun dışında bulunan bazı istisnalardan da söz etmek gerekiyor. Örneğin boşanma davaları sadece Aile Mahkemeleri kapsamında dikkate alınabilir. Bunun bir diğer istisnai noktası ise ticaret ile alakalı hususlarda kişilerin Asliye Ticaret Mahkemelerine başvurmasını gerektirmektedir. Bu noktada davanın konusu ile ilişkili olmayan bir birime başvurulması durumunda kişilerin görevsizlik kararı ile karşılaşabileceğinin de altı çizilmelidir.

Tanıma tenfiz davalarında yetkili mahkeme belirleme hususunun yanı sıra tanıma ve tenfiz süreci ile alakalı bazı temel detaylar hakkında da net bilgi sahibi olmalısınız;

  • Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için yabancı ülkede açılmış olan davanın kesin sonuca ulaşması gerekir. Bu noktada kesin bir hüküm almamış olan davaların ülkemizde tanınması ya da tenfiz edilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.
  • Tanıma ve tenfiz davalarının hukuki olması gerekir. Ayrıca davanın hükmünü veren birimin muhakkak mahkeme olması istenir. Mahkemelerin dışında karar çıkaran idari, dini ya da ekonomik kurumların kararlarının direkt olarak reddedileceği bilinmelidir. Bu tür kurumların almış oldukları kararların tanınmasına ya da tenfiz edilmesine izin verilmez.

Bu detayların birinde dahi meydana gelen ihlallerin direkt olarak dava seyrinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet vereceğinin de belirtilmesi gerekir.

Tanıma tenfiz davalarında yetkili mahkeme süreci ile alakalı olarak merak edilen bir diğer husus da dava dosyası üzerinden mi yoksa direkt olarak duruşma aracılığı ile mi karar verileceğidir. Dava duruşma usulü ile devam edecektir. Sadece dava dosyası üzerinden inceleme yapılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle davanın akışının sorunsuz olması için alanında uzman isimler ile dava dosyasının eksiksiz bir biçimde hazırlanması daha mantıklı olacaktır.

Belge Geçerliliği: Tanıma tenfiz davalarında yetkili mahkeme kapsamında sunulacak olan belgelerin de muhakkak sıkı bir denetimden geçirilmesi gerekir. Sunulan belgelerin geçerliliği ile alakalı sıkıntıların meydana gelmesi direkt olarak davanın seyrinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verecektir. Bu noktada yabancı bir ülkeden alınan evrakın ülkemizde de geçerli olabilmesi için apostil şerhinin bulunması gerekiyor. Bu şerhi taşımayan evrak kapsamında geçerlilik söz konusu olmayacaktır. Ayrıca ülkeler tarafından verilen belgelerin belirli geçerlilik süreleri olur. Bu sürelerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Geçerlilik tarihi aralıklarının dikkate alınması istenir.

Tanıma tenfiz davalarının Türkiye Cumhuriyeti kapsamında geçerli olan hukuki düzene aykırı olmaması gerekir. Bu tür bir aykırılık söz konusu olması durumunda üstünlüğün direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti hukukuna ait olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Bu noktada altı çizilmesi gereken bir diğer detay da yabancı ülke yasalarına hakim olan bir ekip ile çalışılmasıdır. Bu şekilde ihtilaf söz konusu olsa dahi bu durumun başlangıçta tespit edilmesi daha kolay bir hal alacaktır.

Tanıma tenfiz davalarında yetkili mahkeme başvuru işlemlerinden başlayarak elde edilecek olan sonucun çok daha kısa sürede çıkmasına kadar her bir noktada kesinlikle avukatlarımız sizin için yol gösterici olacaktır. Bu noktada alanında uzman ve tecrübeli isimler ile çalışan avukatlık büromuzun anlık olarak size bilgi vermeyi temel amaç olarak belirlediği de dikkate alınmalıdır. Tanıma ve tenfiz süreci içerisinde kişilerin hem ana dava süreçleri ile alakalı bilgi sahibi olmaları daha kolay bir hal alacaktır hem de yetkili mahkemenin daha çabuk karar alması için gerekli olan tüm ön çalışmalar ve dava dosya hazırlıkları tamamlanacaktır.

Call Now Button