0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma Tenfiz Davası Almanya 2020 Süreci ve Dava Nitelikleri

Tanıma tenfiz davası Almanya 2020 kapsamında kişilerin boşanma gibi aile mahkemelerinde karşılıklılık ilkesinden istifade etme hakkı bulunuyor. Tanıma ve tenfiz konusunda bu ilkenin geçerli olmadığı ülkelerde alınan kararların tanıma ve tenfiz davalarına konu olma hakkının dahi olmadığının da belirtilmesi gerekiyor. Süreç içerisinde kişilerin alanında uzman olan bireylerden yardım alması bu dava sonucunun daha sorunsuz bir biçimde elde edilmesi için fırsat sunmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Farklı yabancı bir ülkede alınan dava kararlarının ülkemizde de geçerli kılınması için tanıma ve tenfiz davası açmalısınız. Yerel mahkemelerimiz kanunlarımız ve yönergeler kapsamında herhangi bir aksaklık olmaması durumunda alınan kararın ülkemizde de geçerli olmasına karar verecektir. Bu konuda kişilerin ülkelerin yasal boşluklarından faydalanmaması için de büyük bir denetim uygulanmaktadır. Tanıma ve tenfiz işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına aykırı olan unsurların kabul görmeyeceği de eklenmelidir. Bu nedenle suiistimal oranı en aza çekilecektir.

Mahkeme Sonuçlarının Sisteme Eklenmesi

Örneğin boşanma davasını yabancı bir ülkede tamamlayan kişilerin ülkemizde de bekar statüsünde görülmesi için kişilerin tanıma davası açması gerekmektedir. Bu noktada davanın sonuçlanmasının hemen sonrasında nüfus müdürlükleri gerekli olan değişim işlemlerini tamamlayarak bu noktada doğacak olan mağduriyetleri en düşük seviyeye çekmektedir. Mahkeme sonuçlarının avukatlar tarafından takip edilmesi ve profesyonel bir bakış açısı ile izlenmesi durumunda kayıtlara işlenme aşamasının da daha kısa sürede ve yetkin şekilde tamamlanacağı eklenmelidir.

Tanıma Tenfiz Davası Almanya 2019 Hangi Süreçler ile Sonuca Ulaştırılmaktadır?

Tanıma tenfiz davası Almanya 2019 kategorisinde yer alan bir davanın içeriği ile alakalı şu hususlara dikkat etmek gerekiyor;

  • Tanıma ve tenfiz davasında görevli mahkeme konusunda dikkatli olunmalıdır. Davanın farklı bir mahkemede açılması durumunda görevsizlik kararının verilebileceğinin de altı çizilmelidir. Konusunda yetkin olan bir avukat ile bu sürecin yürütülmesi durumunda bu tür aksaklıklar ile karşı karşıya gelinmeyecektir.
  • Tanıma ve tenfiz işlemlerinde Almanya ile karşılıklılık hususunun geçerli olması verimliliği artırmaktadır. Bu karşılıklılık sürecin daha sorunsuz bir biçimde sonuca bağlanmasını mümkün kılan hususlardandır.

Bu detaylar kapsamında tanıma ve tenfizin kabul edilmesinden sonra Almanya’da alınan kararın ülkemizde de geçerli olacağı ve infaz aşamasının da tamamlanacağı belirtilmelidir. Ülkeler ile yaşanana kalıcı politik gerginlikler olan dönemlerde bu tür davaların yürütülmesi daha zor bir hal alacaktır. Bu nedenle tarihsel arka planın da sürece dahil edilmesi gerekir.

Profesyonel Ekip Yardıma Hazır!

Tanıma tenfiz davası Almanya 2019 kategorisinde kişilerin davaya katılım dahi sağlamadan temsil edilmesi için Helvacı Hukuk ile iletişim kurması mümkündür. Konusunda uzman ve oldukça tecrübeli bir ekip ile hizmet verilmektedir. Gerekli olan vekalet verme aşamasının tamamlanmasının hemen sonra sizin için davanın yürütülmesi ile alakalı tek bir sorun dahi meydana gelmeyecektir.

Call Now Button