0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma Tenfiz Davası Harç Ödenir mi

Tanıma tenfiz davası harç ödenmesini gerektiriyor mu gibi sorular yabancı mahkemelerde alınan kararların ülkemizde de geçerli kılınması konusunda sıklıkla dile getirilmektedir. Tanıma tenfiz süreci içerisinde kişilerin özellikle ön koşullar ve mahkeme sürecini tamamlamaya odaklanmaları gerekmektedir. Bunun akabinde tenfizin sağlanması ile beraber harç ödenmesi zorunlu kılınabilir. Tanıma ve tenfiz davasının açılması için kişilerin bulundukları yabancı ülkenin Türkiye ile karşılıklılık ilkesine sahip olması gerekir. Karşılıklılık ilkesinin geçerli olmadığı ülkelerde tanıma ve tenfiz gibi hususlar geçerli olmayacaktır.

Tanıma tenfiz davası harç ödeme aşamasının öncesinde kişilerin şu ön koşullar hakkında bilgi sahibi olunması gerekir;

  • Tanıma ve tenfiz davasında ele alınan konunun Türk mahkemelerinin müstakil ve sadece kendine mahsus olan yetki alanlarında bulunmaması gerekiyor. Bu noktalarda olan davaların direkt olarak ülkemizde yeniden açılması gerekir. Tanınma ya da tenfiz gibi adımlar geçerli olmayacaktır.
  • Alınan kararların kamu düzenini bozacak bir içeriğe sahip olmaması gerekiyor.
  • Yabancı mahkemede alınan kararın muhakkak kesinliğe ulaştırılması gerekir. Henüz yargı aşamasında olan davaların ülkemizde tenfiz edilmesi gibi bir aşama söz konusu değildir.
  • Davaların sadece hukuki nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Diğer davalarda kişilerin tanınma ya da tenfiz talep etme hakkı yoktur.

Tanıma tenfiz davası harç detayları bu şekilde çok daha donanımlı ve net şekilde yürürlüğe konuşacak ve kesinleştirilecektir. Tanıma ve tenfiz davalarında ön koşulların ihlal edilmesi durumunda mahkeme sürecinin direkt olarak olumsuz yönde etkileneceği de belirtilmelidir. Özellikle kamu düzeninin bozulmasına neden olacak hususlar ile alakalı bir konu içeren davaların direkt olarak reddedileceği eklenmesi gereken detaylar arasında bulunuyor.

Tenfiz davalarının hangi mahkemeye açılması gerektiği ile alakalı bazı uyuşmazlıklar söz konusu olabiliyor. Bu noktada özellikle Asliye Hukuk mahkemeleri olarak bildirilen sisteme başvurulması gerektiği kararı bazı özel durumlarda istisnai sonuçlanabiliyor. Asliye Hukuk mahkemelerinin dışında fikri mülkiyet ile alakalı olan hususların özel ihtisas mahkemelerinde dikkate alınması gibi detaylar uygulanabiliyor. Bunun yanı sıra ticaret ile alakalı olan davalarda ya da icrai takip ile alakalı hususlarda Asliye Ticaret mahkemeleri temel sistem olarak belirlenmiştir. Bu tür noktalarda istisnaların farkında olarak sürecin yönetilmesi gerekir.

Tanıma tenfiz davası harç ödeme işlemleri sırasında hakem heyetinin de işlemleri dikkate alınarak ana miktar belirlenir. Bu noktada avukat ücreti ve dosya ücreti gibi detaylar hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının bireysel olarak uygulanması söz konusu değildir. Konusunda uzman olan avukatlar ile bu dava sürecinin devam ettirilmesi çok daha verimli olacaktır. Ödenmesi gereken harcın nıspi mi maktu mu olması gerektiği gibi detaylar konusunda da Yargıtay içtihatlarının en temel nitelik olarak belirlenmesi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında uygulanan prosedürlere hakim bir ekip ile çalışmanız durumunda bu tür detayların oldukça kısa bir süre içerisinde halledilmesi mümkün kılınacaktır.

Tanıma tenfiz davası harç ve diğer tüm detaylar ile alakalı olarak bilgi almak isteyen kişilerin avukatlık büromuz ile iletişime geçmesi yeterli olacaktır. Bu şekilde dava sürecinin çok daha sorunsuz bir biçimde seyretmesi için uygun alt yapı sorunsuz şekilde oluşturulacaktır. Tanıma ve tenfiz aşamalarına göz atıldığı zaman konusunda uzman olan avukatlarımızın dava sonuçlarının ne derece olumlu bir listeye sahip olduğunu net bir biçimde görebilirsiniz. Tanıma tenfiz davalarında yabancı mahkemelerde alınan kararların detaylarına hakim olmak da büromuzda yer alan tüm avukatlar tarafından önemsenmektedir.

Call Now Button