0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma Tenfiz Davası Zamanaşımı, Dava Süreci ve Davanın Hukuki Önemi

Tanıma tenfiz davası zamanaşımı konusu bu alanda en çok sorun çıkaran detaylar arasında bulunmaktadır. Yabancı bir ülkede alınan kararın ülkemizde de geçerli olması için kaç senelik bir zaman aralığı verilmiş olduğu merak ediliyor. Bu noktada kararın tanıma ve tenfiz aşamasında geç kalınmasının en temel sebepleri arasında kişilerin bu tür karara o döneme kadar ihtiyaç duymamaları gelmektedir. İhtiyaç duyulan dönemde de başvurulduğu zaman kişilerin talebi zamanaşımı gerekçesi ile reddedilebilmektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Zamanaşımı Kararı Nasıl Verilmektedir?

Tanıma tenfiz davası zamanaşımı kapsamında kişilerin TC kanunlarına göz atması durumunda verilen kararın 10 sene olarak kısıtlandığı görülmektedir. Bu 10 senelik zaman diliminin dolması durumunda alınacak olan kararın geçersiz olacağı ve tanıma/tenfiz işlemlerinin de gerçekleştirme fırsatının kalmayacağı belirtilmektedir. Bu alanda bir yanılgıya düşmemek için Yargıtay kararlarına bakmak gerekiyor. Yargıtay bu alanda ülkemizde geçerli olan kanunlar üzerinden değil zamanaşımına karar vermek için kararın alındığı ülkede geçerli olan kurala bakılmasının daha doğru olduğuna karar verilmiştir.

Mahkeme Seçimi: Davanın hangi mahkemeye sunulacağı ile alakalı inceleme yapılırken bu durum davanın temel türüne göre değişim gösterir. Boşanma tanıma tenfiz aile mahkemesine açılırken miras hukuku sulh hukuk mahkemelerine açılır.

Tanıma Tenfiz Detayları Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz aşaması ile alakalı olarak dikkate almanız gerekenler;

  • Tanıma ve tenfiz işlemlerinin tamamlanması yabancı bir ülkede alınan mahkeme kararlarının ülkemizde de geçerli sayılması anlamına gelmektedir.
  • Tanıma sadece kabul edilme ve birinci derecede delil sayma manasına gelirken tenfiz aşamasında kişilerin bu kararın icra boyutunu da harekete geçirme fırsatına sahip olacağı eklenmelidir.
  • Dileyen kişiler sadece tanıma davası açabilir. Bu konuda hukuki bağlamda herhangi bir sınırlılık getirilmemiştir.
  • Tabi ki bu davanın açılması için ülkemiz ile kararın alındığı ülke arasında tanıma ve tenfiz konusunda karşılıklılık ilkesinin geçerli olması gerekmektedir. Bu listede yer almayan ülkelerde alınan kararların mahkeme konusu olma imkanı dahi yoktur.

Bu hususlara bakıldığı zaman özellikle dava takip sürecinin ne derece önemli olduğu görülüyor. Siz de en kısa süre içerisinde tanıma ve tenfiz aşamasını tamamlayarak yabancı ülkelerde alınan kararların ülkemizde de geçerli olması adına gerekli olan başvuruyu yapabilirsiniz. Davanın karara bağlanmasının sonrasında ülkemizde yer alan sistemlere en kısa sürede işlenecektir. Örneğin boşanma davasının geçerliliği kabul edilirse nüfus idaresi bu konuda olabildiğince çabuk bir biçimde adım atacaktır.

Hakkınızı Profesyonel Şekilde Savunun!

Tanıma tenfiz davası zamanaşımı konusunda sıkıntı yaşamadan yargı aşamasının tamamlanması için kişilerin muhakkak konusunda uzman olan bir ekipten yardım alması gerekecektir Helvacı Hukuk bu alanda sergilenmiş olan verimliliğe bakıldığı zaman memnun eden bir alt yapı sunuyor. Vekalet verme aşamasını tamamladıktan sonra davalara direkt olarak katılma gibi bir zorunluluğunuz dahi bulunmayacaktır.

Call Now Button