0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma Tenfiz Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalı

Tanıma tenfiz dilekçesi hazırlama aşamasında öncelikle konu edinilecek olan davanın tanıma tenfiz ön koşullarına uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Konu olan yabancı ülke ile Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılıklılık ilkesi çerçevesinde işlem gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu noktada karşılıklılık bağlantısının olmadığı ülkelerde alınmış olan kararların ülkemizde mahkeme sonucunda dahi geçerli sayılması söz konusu olmayacaktır.

Tanıma tenfiz dilekçesi hazırlama aşamasında kişilerin bu dilekçeyi hangi mahkemeye sunması gerektiği de karışıklık çıkaran detaylar arasında kendini gösteriyor. Bu detaylar minvalinde ana nokta Asliye Hukuk mahkemeleridir. Bazı durumlarda ticaret veya iflas gibi maddi hususlar ile alakalı olan davaların Asliye Ticaret mahkemelerinde açılması da söz konusu olabilmektedir. Hatta bazı emsal davalarda fikri mülkiyet ile alakalı olan davaların ihtisas mahkemelerinde görülmesine Yargıtay onay vermiştir. Yargıtay içtihatları davanın şekillenmesi hususunda tam bir merkezdir. Alınan kararlar emsal teşkil ettiği için oluşan hukuki boşlukların anında doldurulması için en sahih kaynaklar arasında kendini göstermektedir.

Tanıma tenfiz kavramlarının birbirinden farklı olduğunun da altı çizilmelidir. Tanıma işlemi yabancı mahkemeler tarafından alına kararların kesin hüküm olarak kabul edilmesi anlamına gelir. Fakat herhangi bir ücra yetkisi verilmez. Bunun yanı sıra tenfiz kapsamında ise icra yetkisi söz konusudur. İcra yetkisi kapsamında mahkemelerin uygulamaya geçme hakkını vermesi manasına gelir. Örneğin bir boşanma davasında Türkiye’de de boşanmış gözükme hakkının elde edilmesi tanımadır. Fakat bu boşanma üzerinden tazminat ya da nafaka talep etme gibi unsurların direkt olarak tenfiz kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu iki dava bir arada ya da ayrı ayrı açılabilir.

Belge Sahihliği: Tanıma ve tenfiz işlemlerinde yabancı ülkelerde alınan kararların muhakkak mahkemelerimize sunulması gerekir. Bu sunum aşamasında kullanılan evrakın uluslar arası geçerliliğe sahip olduğuna dair şerh bulunması gerekmektedir. Bu şerhin bulunmadığı evrakın mahkemelerimizde kesinlikle kabul edilmeyeceğinin de altı çizilmelidir. Kullanılacak olan evrak kapsamında nasıl kriterler söz konusu olduğu ile alakalı detaylı bir inceleme gerçekleştirilmelidir. Bu noktada iş birliği kurduğunuz avukatların bilgisine başvurabilirsiniz.

Tanıma tenfiz dilekçesi hazırlama aşamasında bu davaların ana detayları hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir;

  • Tanıma ve tenfiz aşamasında kişilerin ilgili yabancı ülkedeki kararın kesinleşmesini beklemesi gerekmektedir. Henüz dava aşamasında olan bir durumun tanınması ya da tenfiz edilmesi mümkün değildir.
  • Ülkemizde mahkemelerimizin özel alanı olan bazı konular bulunmaktadır. Bu konularda alınan kararların tenfiz edilmesi söz konusu değildir. Bu tür özel alanlarda direkt olarak Türk mahkemelerine başvurarak yargılamanın Türkiye Cumhuriyeti normlarına uygun bir biçimde tamamlanması gerekir.
  • Davaların ana konusunun hukuk olması gerekir. Ayrıca kişilerin dava konuları kamu düzenini bozacak bir içeriğe sahipse bu davaların kabul edilmeyeceğinin de altının çizilmesi gerekiyor. Ülkemizde yer alan kanunlara aykırı olan davaların da direkt olarak reddedileceği belirtilmelidir.

Tanıma tenfiz dilekçesi hazırlamanın akabinde ilgili mahkemeye sunarken ya da davanın takip aşamasında muhakkak bu alanda bilgi birikimi yüksek olan avukatlar ile iş birliği kurulması gerekmektedir. Avukatlık büromuz ile iletişime geçerek direkt olarak bu konuda uzmanlığı olan isimler ile dava dosyanızın çok daha sorunsuz şekilde sonuçlanmasını mümkün kılabilirsiniz!

Tanıma tenfiz dilekçesi hazırlama, davanın sonuçlanması ve mahkeme kararının kesinleştirilmesi gibi tüm hususlarda avukatlarımız size en yetkin nitelikte hizmet sunacaktır. Tüm bu detaylar sizin için özel olarak tasarlanmıştır. Hem ülkemizde geçerli olan hukuki detaylara hem de farklı ülkelerin özel hukuk normlarına hakim olan isimler dava seyrinin daha kusursuz işlemesi için fikir sunacaktır.

Call Now Button