0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma Tenfiz Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tanıma tenfiz gerekli belgeler kapsamında kişilerin gerekli hükümlere tam uyum sağlaması gerekmektedir. Dava dosyasının oluşturulması konusunda kişilerin özellikle profesyonel yardım alması hem bu belgelerin toplanması hem de dava akışının daha sorunsuz bir biçimde tamamlanması için oldukça önemlidir. Siz de tanıma ve tenfiz işlemleri ile yabancı ülke kararlarının ülkemizde de geçerli olmasını sağlamak için belge toplama aşamasına özellikle dikkat etmelisiniz.

Tanıma Tenfiz Neden Gereklidir?

Yabancı ülkelerde alınan kararların ülkemizde kabul edilmesi ve sisteme alınması için yerel mahkemelerimizde tanıma ve tenfiz davası açmanız gerekir.

  • Yabancı ülkede alınan kararın geçerli olması ve birinci dereceden delil olarak kabul edilmesi için tanıma davası yeterli olacaktır. Bu aşamaya infazın da dahil olmasını isterseniz tenfiz davası da açmanız gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz konu başlığı altında kişilerin zamanaşımına da takılmaması gerekiyor. Ülkemizde alınan kararlar için bu süre 10 sene olarak belirlenmiştir.

Bu detaylara bakıldığı zaman kararların geçerliliğinin aktif olması için ülkemiz ile karşılıklılık ilkesine sahip olan ülkelerin kararlarının ancak dava konusu olmasına izin verilmektedir. Bu listede yer almayan ülkelerde alınan kararların dava konusu olmasına dahi izin verilmemektedir.

Tanıma Tenfiz Gerekli Belgeler Listesinde Neler Var?

Tanıma tenfiz gerekli belgeler kapsamında kişilerin şu hususlara dikkat etmesi gerekir;

  • Mahkeme tarafından verilen kararın gerçek belgesi ya da onaylı sureti
  • Kararın kesin olarak alındığını belirten belge
  • Alınan kararın Türkçeye tercümesi
  • Yapılan tercümenin konsolosluk tarafından onaylanmış olması
  • Pasaport fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda tanıma ve tenfiz davasının olumsuz yönde etkileneceği de belirtilmelidir.

Apostil Şerhi Nedir?

Yabancı bir ülkede alınan belgenin muhakkak apostil şerhi taşıması gerekmektedir. Bu şerh belgenin farklı ülkelerde de kullanılabilir olduğuna dair bir onay anlamı taşımaktadır. Apostil şerhi olmayan belgelerin dava dosyasına eklenmesi durumunda mahkemenin olumlu sonuç sunmayacağı da belirtilmelidir. Özellikle dava kararlarının hemen arkasına bu şerhin eklenmesi tercih edilir. Ancak bu şekilde hukuki manada kabul görür!

Mahkeme Seçimine Dikkat!

Tanıma ve tenfiz davasının açılması için doğru mahkemenin tespit edilmesi gerekiyor. Ana dava hangi mahkemeye ait ise tanıma ve tenfiz işlemlerinin de aynı mahkeme üzerinden tanımlanması gerekmektedir. Bu aşamada yanlış bir mahkemede davanın açılması durumunda direkt olarak görevsizlik kararının verileceğinin de altı çizilmelidir. Konusunda uzman olan isimler ile iş birliği yapılması durumunda bu tür aksaklıklar meydana gelmeyecektir.

Uzman Kadro Dikkat Çekiyor!

Tanıma tenfiz gerekli belgeler toplanırken ve dava süreci devam ederken sizin adınıza gerekli olan işlemleri tamamlayacak profesyonel isimlerle iş birliği yapılması sizin için çok daha verimli bir hal alacaktır. Bu noktada Helvacı Hukuk aracılığı ile sorularınıza yanıt bulurken vekaletnamenizi konusunda profesyonel bir duruş sergileyen avukatlara da sunma imkanını yakalayabilirsiniz.

Call Now Button