0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma Tenfiz Kamu Düzeni Korunması Hakkında İnceleme

Tanıma tenfiz kamu düzeni korunması konusunda büyük bir öneme sahiptir. Yabancı ülkelerde alınan tüm kararların ülkemizde kabul edilmesi kamu düzeninde de hukuki düzende de sorunların meydana gelmesine sebebiyet verir. Bu nedenle her iki manada da bir korumanın sağlanması için kişilerin direkt olarak dava açmaları ve bu davada yapılan incelemeler sonucunda kararın kabul görüp görmediğine onay verilecektir.

Tanıma Tenfiz Kamu Düzeni Koruma İlişkisi Nedir?

Tanıma tenfiz kamu düzeni korunması ile alakanın kurulması konusunda şu detayların göz önünde bulundurulması gerekmektedir;

  • Yabancı ülkelerde hukuk dahilinde kişilerin lehine verilecek olan kararların bizim hukuksal ve toplumsal yapımız ile çelişebildiği görülmektedir.
  • Kişilerin bazı durumlarda hukuksal farklılıklardan ya da boşluklardan faydalanarak kendi lehlerine bir karar çıkarılması için çaba sarf ettikleri de fark edilmektedir. Bu noktada daha dikkatli bir işlem gerçekleştirilmesi için dava dosyası denetlenmektedir.
  • Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile çelişen hiçbir mahkeme kararının, tanıma ve tenfiz karşılıklılık anlaşması yapılan ülkeler dahilinde olsa bile, kabul edilmeyeceği bilinmelidir.

Bu detayların her biri kişilerin verimli bir şekilde hakkını korurken aynı zamanda ülkede hakim olan genel düzenin de muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. Kamu düzeninin korunması için en uygun karar yerel mahkemeler tarafından verilecektir.

Dava Açma Süreci

Dava açma sürecinde tanınmasını istediğiniz hususta hangi mahkemeye başvurduysanız tanıma ve tenfiz davasını da aynı mahkemeye açmanız gerekecektir. Örnek olarak boşanma davaları nasıl aile mahkemesine açılıyorsa, boşanmanın tanınması için de aile mahkemesine başvurmanız gerekecektir.

Bu alanda dava dosyası ne derece yetkin bir biçimde hazırlanırsa elde edilecek olan verimlilik de o kadar artacaktır. Dava dosyası kapsamında mahkemeye sunulan tüm belgelerin muhakkak apostil şerhine sahip olması gerekmektedir. Yabancı ülkelerde de kullanılabilirliği yansıtan bu şerh sizin için davanın şekillenmesi konusunda büyük bir önem arz etmektedir. Sunulan belgelerin onaylı ve gerçek olması verimliliği artıran detaylar arasında bulunuyor.

Karşılıklılık İlkesi Nedir?

Ülkemiz ile tanıma ve tenfiz konusunda karşılıklılık ilkesine sahip olan devletler bulunmaktadır. Bu devletler kapsamında bulunmayan ve liste dışı olan ülkelerde hukuksal herhangi bir problem olmasa dahi mahkeme kararının tanınması ya da tenfiz edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu listede yer alan ve ülkemiz ile karşılıklılık ilkesi kapsamında iş birliği kuran devletlerden bazıları;

  • İran, İngiltere
  • Polonya, Gürcistan
  • Irak, Suriye, Ürdün
  • Hollanda, Arnavutluk

Bu Alanda Uzman Olan Kişilerden Yardım Alın!

Tanıma tenfiz kamu düzeni korunması süreci kapsamında kişisel haklarınızın savunulması için Helvacı Hukuk bürosundan yardım alabilirsiniz. Helvacı Hukuk bürosu bu alanda tecrübeli ve profesyonel kadrosu ile gerekli olan desteğin sorunsuz biçimde sunulması için çaba sarf edecektir. Gerekli olan vekalet verme işlemlerinin tamamlanmasından sonra dava sürecine bizzat katılma gibi bir zorunluluğunuz da olmayacaktır.

Call Now Button