0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma ve Tenfiz Dava Konuları

Tanıma ve tenfiz davaları son dönemlerde yabancı ülkeler ile ilişkilerin ve o ülkelerde ikamet eden kişilerin artması ile daha büyük yoğunluk kazanmıştır. Bu noktada yabancı ülkelerde alınan kararların ülkemizde de geçerli olması adına açılan davalar tanıma tenfiz davaları olarak nitelendirilmektedir. Yabancı ülkelerin mahkemelerinden çıkan kararların direkt olarak ülke sistemimize işlenmesi söz konusu değildir. Bunun için bireysel olarak mahkeme sonucunun ülkemizde de geçerli olması adına başvuruda bulunulması gerekir.

Tanıma ve tenfiz davaları açılması için ikamet edilen ülkenin Türkiye ile karşılıklılık anlaşması imzalamış olması gerekir. Her ülkede alınan kararların tanıma ve tenfize açık olması söz konusu değildir. Örneğin İngiltere, Bulgaristan, Estonya, İtalya gibi ülkeler ile olan karşılıklılık anlaşması sayesinde bu ülkelerde alınan kararların tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açma hakkınız bulunuyor. Karşılıklılık anlaşması bulunmayan ülkelerde bu tip bir dava açılması söz konusu değildir.

Tanıma ve tenfiz davaları açılırken özellikle bazı ön koşulların dava dosyasında aranması gerekir. Bu ön koşulların eksik olduğu dava dosyalarında mahkemenin açılması ile alakalı dahi sıkıntılar meydana gelecektir.

  • Tanıma ve tenfiz davalarının ana konularının kesinlikle ülkemizin kanunlarına aykırı ya da kamu düzenini bozmaya yönelik olmaması gerekiyor.
  • Türk mahkemelerinin görev sahası olan ve başka hukuki birimler ile paylaşılması söz konusu olmayan alanlarda yabancı mahkemeler tarafından alınan kararların tenfiz edilmesi mümkün değildir.
  • Yabancı mahkemeler tarafından alınan kararların tenfiz edilmesi ya da tanınması için mahkemelerin kararının kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmemiş kararlar üzerinden bir tanıma davası açılmasına izin verilmez.

Karar Veren Birim: Elde edilen ve tanınmaya açılmak istenen kararın muhakkak mahkeme unvanı taşıyan bir birim tarafından alınması gerekir. Bazı ülkelerde boşanmaların idari ya da dini kurumlar tarafından ele alınması sonucunda ülkemizde tanınması ve tenfiz edilmesi imkansız bir hal almaktadır.

Tanıma ve tenfiz davaları açılırken temel esasların yerine getirilmesi büyük önem taşıyor. Bu hususları göz önünde bulundurarak dava dosyalarının oluşturulması çok daha olumlu bir sonuç doğuracaktır. Dava dosyalarının hangi mahkemede açılması gerektiği ile alakalı dahi bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu noktada aksaklığa sebebiyet veren ana unsur istisnai durumlardır. İstisnai durumlar sebebi ile direkt olarak tüm tenfiz davalarının belirli bir mahkemede açılması gerekir ibaresini kullanmak sakıncalı olabilir.

Bu noktada istisnaların farkında olmalısınız. Kanunların boşluk verdiği bazı noktalarda Yargıtay içtihatlarının en temel esas olarak ele alınması gerekmektedir. Yargıtay içtihatlarının almış olduğu kararlara bakılarak sürecin daha sorunsuz bir biçimde işlemesi ve istisnalar sebebi ile sürecin askıya alınmaması mümkün kılınır. Daha önce alınan ve onanan kararlar emsal teşkil etmektedir. Avukatların bu konuda net bir biçimde bilgi sahibi olması en temel esaslar arasında kendini gösterecektir. Bu şekilde dava seyri daha olumlu bir hal alacaktır.

Tanıma ve tenfiz davaları kapsamında sürecin daha sorunsuz ve tam donanımlı bir biçimde tamamlanmasını isterseniz muhakkak avukatlık büromuz ile iletişime geçmelisiniz. Yabancı dil konusunda geniş bir skalaya sahip olan büromuzda global literatürün takip edilmesi ve davaların seyrinin çok daha profesyonel bir biçimde takip edilmesi için gerekli olan tüm önlemler alınmaktadır. Avukatlık büromuzda yabancı ülkelerin hukuk kurallarına hakim olma seviyesinin yüksek olması bu davaların çok boyutlu şekilde incelenmesine de ortam hazırlamaktadır. Sadece dava sürecinin olumlu yönde seyretmesi değil aynı zamanda sizin de bu süreç içerisinde doğru bilgilendirilmeniz için gerekli olan tüm tedbirler eksiksiz bir biçimde alınacaktır.

Call Now Button