0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma ve Tenfiz Davası

Her ülkenin kendine ait ve kendi gelenk-göreneklerinin harmanlanmasıyla oluşturduğu bir takım yasalar ve yasal çerçeveler bulunmaktadır. Bu yasaların, çoğu ülke için, o ülke içinde bağlayıcılığı bulunmaktadır. Yani, Almanya’da görülen bir dava Almanya’daki her bölgede geçerliliğini korur. Ancak bu durum bazı durumlarda değişir. Tanıma tenfiz davası da, bu durumun değiştiği zamanlarda açılır. Yani, ikisi de Türk vatandaşı olan ve evlilik bağı bulunan bireyler Türkiye dışında herhangi bir ülkede boşanırlarsa, bu karar yalnızca boşandıkları ülkede geçerli olup, Türkiye de herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu gibi durumda da işte tanıma tenfiz davaları devreye girer. Boşanmanın, Türkiye’de de kabul görmesi için bu davayı açmak zorunludur.

Peki Hangi Ülkelerde Tanıma Tenfiz Davası Söz Konusu Olur?

Türkiye’de hali hazırda uygulanmakta olan Medeni Kanun’a göre boşanma tanıma tenfiz davasının söz konusu olması için aşağıdaki ülkelerde boşanmanın gerçekleşmesi gerekir. O ülkeler;

 • Almanya
 • Hollanda
 • İngiltere
 • Amerika
 • Avusturya
 • Kanada
 • İsviçre
 • Belçika
 • Fransa
 • Norveç
 • Avustralya
 • Azerbaycan
 • Türkmenistan
 • Rusya
 • Ukrayna
 • İsveç
 • Slovakya
 • Macaristan
 • İtalya
 • İspanya
 • Japonya
 • Mısır çin
 • Gürcistan
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Makedonya

Bu demek oluyor ki, yukarda mevzu mahis geçen ülkelerde bir boşanma gerçekleştirmeniz halinde, boşanmanızın Türkiye’de de kabul görmesi için burada tanıma tenfiz davası açmakla mükellefsiniz. Aksi takdir evlilik akdinizin bozulması, vatandaşı olduğunuz bu ülkede tanınmayacaktır.

Tanıma Tenfiz Davaları Yalnızca Boşanma Durumunda Mı Görülür?

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir. Örneğin iki Türk vatandaşının alacak-verecek ile ilgili İspanyol yargısının hükmettiği kararın Türkiye’de de bağlayıcılığı olsun isteniyorsa, bu durumda da yine tanıma tenfiz davası açılmalı. Yani, kısaca hemen hemen her konuda tanıma tenfiz davası açılabilir.

Tanıma Tenfiz Davalarında Avukat Tutmak

Tanıma tenfiz davalarında avukat tutma gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak, işlerin karışmaması ve doğru bir temsil edilme için bir avukata başvurmak güzel yol olacaktır. Sizi, alanında uzman bir avukatın temsil etmesi, hem mahkemede sizi büyük bir yükten kurtaracak hem de mahkemeye başvururken hukuken elde etmek istediğiniz sonuçların alınmasında çok büyük bir yardımcı olacaktır.

Ayrıca, bir avukat tutmak ve ona vekalet vermek tenfiz davası sürerken mahkemeye gelme zorunluluğunu da ortadan kaldıracaktır.

Boşanılan Eş Adreste Bulunmuyorsa…

Bu durumla aslında sıkça karşılaşılır ya da karşılaşılması oldukça muhtemel bir durumdur. Boşandığınız eşinizin adresini değiştirmesi ya da ona tebliğ ettiğiniz belgelere cevap vermeyip geri dönmemesi oldukça sık karşılaşılan problemlerin başında gelir. Böyle bir duruma düşüldüğünde önemli olan etkin adres araştırma işleminin yapılmasıdır. Bunu doğru yapabilecek ise, beynelmilel bağlantıları bulunan ve bu bağlantılarını efektif bir şekilde kullanabilen bir avukattır.

Tanıma Tenfiz Davalarında Süre Sınırı Var Mıdır?

Bu hususta, Medeni Kanun’da yer alan herhangi bir madde/yasa yoktur. Ancak bu gibi durumlarda; hem yukarıda belirtilen adreste bulunmama gibi olayların hem de karşı tarafla ilişki zamanla tamamen kopmadan bir an önce tanıma tenfiz davasının açılması herkes için en doğru olan olacaktır.

Tenfiz Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Eşlerden birinin avukata vekalet vermesi durumunda dava avukat tarafından açılır. Bu tarz davalar genellikle tek duruşmada sonuçlanır. Dava görülürken hakimin/hakimenin dikkate alacağı konuların başında, tenfiz davası için gerekli belgelerin toplanıp toplanmadığı gelir. Kanunen olması gereken ancak eksik hazırlanan belgelerin varlığı noktasında davanız görülmeden hakim/hakime size davanın görülmeyeceğini söyleyebilir. Burada mahkeme heyetinin kararını etkileyecek bir diğer husus ise, yurtdışında görülen boşanma kararının Türkiye’deki kamu düzenine uygun olup olmadığıdır.

Eğer eksik bir belgeniz ya da yukarıda belirtilen gibi kamu yararına zede verecek bir durum mevzu bahis değilse, davanız genellikle tek duruşmada sonuca bağlanacaktır.

Tanıma tenfiz davalarına bakan mahkemeler, aile mahkemeleridir. Herhangi bir aile mahkemesine başvurularak tenfiz davası açabilirsiniz.

Tenfiz Davaları Tarihe Karışabilir

Birçok vatandaş yurtdışında aldığı mahkeme kararlarını Türkiye tanımadığı için zoruluk çekiyordu. Bu konuya ilişkin olarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geçtiğimiz sene bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre tenfiz davaları artık gerekmeyecek. Buna göre; yurtdışında boşanma gerçekleştiren Türk vatandaşlığı olan bireyler, her iki tarafın da katılımıyla ya da her iki tarafın vekiller (avukatları) aracılığıyla nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde davaya gerek olmadan boşanmalar Türkiye’de de kabul görecek. “Davaya gerek olmadan tenfiz için nereye başvurabilirim?” diyorsanız;

 • Türkiye’deyseniz nüfus müdürlüklerine (beraber başvurma zorunluluğu var)
 • Halen yurtdışında iseniz, konsolosluklar veyahut büyükelçiliklere her iki taraf beraber giderek başvuru gerçekleştirilebilir.

Bu kanun önerisinde, görüldüğü gibi önemli olan başvuruların beraber yapılmak zorunda olduğu. Aksi takdirde tenfiz geçerli olmayacaktır ya da tanıma tenfiz davası açmanız gerekecektir.

Bu önergenin yasalaşması halinde ise birçok vatandaşa kolaylık sağlanacağı kesindir. Çünkü, tenfiz davalarında karşılaşılan en büyük problem tebligat yolladığınız karşı tarafın adreste bulunmaması ve yeni adresin çok rahat bir şekilde bulunamamasıdır. Boşanma davalarında görülen bu handikap, alacak-verecek davalarında ise daha sık olarak görülebilir. Çünkü, suçlu bulunan kişinin, adresini terk edip gitmiş olmaz ihtimali yüksektir.

Adalet Bakanlığı’nın sağlayacağı bu yeni kanun, her iki tarafın da yetkili mercilere başvurması halinde Türkiye vatandaşları için gerekli kolaylığı sağlayacak hem de mahkemeler gereksiz yere ve uzun süre meşgul edilmeyecektir.