0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Türkiye’de Tanıma Tenfiz Süreci Nasıl İşlemektedir?

Türkiye’de tanıma tenfiz aşamasının işlemesi oldukça titizlikle ele alınmaktadır. Bu noktada kamu düzenine olumsuz bir etkide bulunulmaması için ve ayrıca kişilerin en kısa sürede haklarını ülkemizin hukuk sistemi dahilinde de savunabilmesi adına büyük çaba sarf edilmektedir. Bu alanda kullanılan belgelerden dava dosyasının hazırlanmasına kadar oldukça dikkatli bir biçimde işlem gerçekleştirilmelidir.

Türkiye’de Tanıma Tenfiz Detayları Nelerdir?

Türkiye’de tanıma tenfiz davaları ile alakalı olarak kişilerin dikkate alması gereken hususlar;

  • Tanıma ve tenfiz işlemlerinin ana amacı yabancı ülkelerde alınan kararların ülkemizde de geçerli kılınması ve icraya koyulmasıdır. Bu alanda kişilerin herhangi bir şekilde kendi haklarının geri planda kalmaması için dava dosyasını zaman aşımına uğramadan oluşturmaları gerekmektedir.
  • Tanıma ve tenfiz işlemleri sırasında kullanılan belgelerin uluslar arası kullanılabilirliğini onaylayan apostil şerhine sahip olması gerekir. Ancak bu şekilde dava dosyasının sorunsuz şekilde şekillenmesine imkan tanınır.
  • Yabancı ülkede dava kararının kesinleşmiş olması gerekiyor. Hem madden hem de şeklen kesinleşmiş olan kararların tanınmasını ve tenfiz edilmesini isteyebilirsiniz.

Bu noktada hukukta oluşan boşlukları değerlendirerek istedikleri hukuk biriminde kendi lehlerine karar aldıran kişilerin anında tespit edilmesi için de büyük çaba sarf edilmektedir. Bu noktada tanıma ve tenfiz işlemlerinin herhangi bir hukuki suiistimale sebep olmaması ve kamu düzeninde de bir aksaklık yaratmaması için büyük çaba sarf edilmektedir.

Karşılıklılık İlkesi Nedir?

Ülkelerde geçerli olan dava sonuçlarının bizim ülkemizde de onaylanması için muhakkak Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklılık anlaşması içerisinde olması gerekmektedir. Bu anlamalı ülkeler listesinde bulunmayan ülkelerde alınan kararların hukuken bir sakıncası olmasa dahi ülkemizde onaylanmayacağı da dile getirilmelidir. Anlaşma listesinde yer aşlan ülkelerde alınan kararlar da gerekli olan tüm denetimlerden geçirildikten sonra ancak onaylanır ve uygulamaya koyulur.

Boşanma Davalarının Ülkemizde Geçerliliği

Yabancı ülkelerde uygulanan boşanma işlemlerinin direkt olarak ülkemizin hukuk sistemine yansıyacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aile mahkemelerine tanıma ve tenfiz konusunda dava açmalısınız. Bunun hemen akabinde gerekli olan koşullar sağlanırsa ancak ülkemizde geçerli olan nüfus kayıtlarına bekar olarak işleneceğinizin eklenmesi gerekmektedir. Bu noktada dava sonucunun sisteme işlenmesi konusunda oldukça hızlı bir yapılanma benimsenmiştir.

Boşanma davası süreci ile alakalı tüm bu detayların aile mahkemelerine sunulan tanıma dava dosyasında şekillendirilmesi gerekir. Kullanılan belgelerin yurtdışında kullanılabilirlik alanında onaylı olması gerekir. Aksi takdirde dava dosyasının mahkemeden olumlu yanıt almayacağının da belirtilmesi gerekiyor!

Seçiminizi Tecrübeden Yana Yapın!

Türkiye’de tanıma tenfiz aşamasının tamamlanması için kişilerin en kısa sürede tecrübeli ve alanında uzman olan isimlerden yardım alması gerekiyor. Tecrübeli olan kişilerin bu noktada sorunsuz bir şekilde dava açma, dava dosyasının takibi ve belgelerin derlenmesi konusunda size yardımcı olacağı da belirtilmelidir. Helvacı Hukuk b u konuda size gerekli olan desteği eksiksiz bir biçimde tamamlayacaktır.

Call Now Button