0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Uster Tanıma ve Tenfiz Davası (Uster Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkenin mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler ile kişiler yurtdışında kendileri için verilmiş olan bir kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi için Uster tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir. Bu davaların ardından yabancı ülke mahkemesi tarafından verilmiş hukuk kararı tanınabilmekte ve icra edilebilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları birçok hukuk kararı için açılabilmektedir. Fakat bu davalara en sık başvurma nedeni boşanma kararlarının tanıma ve tenfizinin yapılabilmesidir. Yurtdışında yaşayan kişiler boşanma davalarını yaşadıkları ülkede açabilmektedir. Fakat bu kararın tanınma ve tenfizi yapılmadığı sürece taraflar evli olarak kabul görmeye devam edecektir. Bu durum da yeniden evlenememe, çocuk velayetini ve ortak malları paylaşamama gibi sorunlar yaşanmasına neden olacaktır.

Türkiye’de Yaşamayan Kişilerin Tanıma ve Tenfiz Davası Açabilmesi

Kişiler tanıma ve tenfiz davalarını açabilmek için istenen evraklarını toplayarak yetkili mahkemeye bizzat başvurabilmektedir. Davayı kendileri açan kişiler duruşmada da bulunmalıdır. Ancak Türkiye’de yaşamayan kişilerin dava açma süreçleri ile uğraşması ve duruşmada bulunması zor olabilmektedir. Bu durumda da Uster tanıma ve tenfiz avukatı devreye girmektedir.

Dava için Türkiye’ye gelme ihtimali olmayan kişilerin avukata vekalet vermesi gereklidir. Böylece vekil avukat müvekkili yerine her türlü işlemi halledebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarını açılabilmesi için vekil avukat şartı aranmasa da bu gibi durumlarda bir avukata vekalet verilmesi şarttır.

Vekil Avukatın Diğer Faydaları

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için en önemli faktör taraflara tebligat ulaştırılmasıdır. Karşı tarafın eline tebligat ulaştırılamazsa dava açılması da söz konusu olmamaktadır. Bundan dolayı davanın rahat sonuçlanabilmesi, tarafların ulaşılabilir olmasıyla doğru orantılıdır. Şayet adres bilgisi değişmiş ve yeni adres bilinmiyorsa detaylı bir adres araştırması yapılmalıdır. Bu konuda da avukatlar yardımcı olmaktadır. Özellikle davalı kişi yurtdışında yaşıyorsa o ülkenin yetkilileri ile de görüşülmesi gereklidir. Bu problemlerin hızlı bir şekilde halledilebilmesi için Uster tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilmektedir.

Call Now Button