Sayfa 1 / 3

Başvuru Bilgisi

Onay Veriniz

HELVACI HUKUK BÜROSU

Oxfort hukuku, belirli bir ülke veya topluluğun, üyelerinin eylemlerini düzenlediğini kabul ettiği ve cezalar vererek uygulayabileceği kurallar sistemi olarak tanımlamıştır.

Britannica ise hukuktan devletin otoritesi aracılığıyla kanun yapan devlet kurumları tarafından oluşturulan bir kurallar bütünü olarak bahsetmiştir.

Mehmet Ali Helvacı ise hukuku ahlak, akıl, düzen, doğruluk; yasalar tarafından tanınan yaptırımlar, tüzükler, yönetmelikler, kurallar ve kanunlar olarak açıklamıştır.

Hukuk, ADALET’tir…

Türkiye Cumhuriyeti anayasası ulusun temel yasasıdır. İnsanın temel değerleri, gelenekleri mahkeme sorumluluğuna verilmiştir.

Bu bir dizi davranış kurallarının dışında çıktıysanız, herhangi bir konuda hukuki yardıma ihtiyacınız varsa, Helvacı Hukuk Bürosu tüm gücüyle yanınızda!

Bireyin toplum ile ilişkisinde hukukun üstünlüğüne güvenin…

Hemen Ara