VEKALET BİLGİLERİ

Vekalet Bilgileri ve Gerekenler

Vekalet Bilgileri; Vekalet bir kimsenin gerekli durumlarda başka bir kimseyi kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine dair yazılı olan belgeye denir. Sınırlı ya da genel yetkili olabilir.

Yurt içinde noter kanalı ve yurt dışında yer alan konsolosluklar aracılığı ile vekalet çıkararak avukatların sizlerin adına işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. Avukatlarınızın sizin adınıza vekaletlik yapmasını istiyorsanız TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanınız ve aşağıda yer alan diğer bilgilere sahip olmanız gerekir.

İsim ve soy isim: Av. Mehmet Ali Helvacı

Vergi Dairesi: Küçükyalı.V.D. 4610346732

T.C. Kimlik No: 9870707100

Adres: Cevizli Mahallesi , Zuhal Caddesi ,Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence   No:46/C A/3 Blok D:31 K:6 Maltepe/İST

Verilecek Yerler

Notere;  davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, yaş-ad-soy ad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme, ahzükabz, mal beyanında bulunma, temlik etme gibi konularda da vekalette olmasını istediğinizi söyleyiniz.

Vekalet İçin Gerekli Evraklar

  • Noterde vekaletname düzenlerken özel kişilerin nüfus cüzdanlarını ya da passaportlarını ibraz etmeleri gereklidir.
  • Boşanma ya da tanıma tenfiz davaları için çıkarılacak olan vekaletnamelerde iki adet vesikalık fotoğraf gerekli olan evraklar arasında bulunur. Boşanma tanıma tenfız davaları için verilecek olan vekaletnamelerin notere boşanma veya atanıma tenfız vekaleti olduğunun söylenmesi gereklidir.
  • Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ya da yabancıların T.C. konsolosluklarına giderek vekalet düzenleme işlemlerinde bulunmaları gerekir. Konsolosluk yok ise ya da ülke vatandaşıysanız yetkili makamlarca ve TC konsolosluklarında onaylanması gerekmektedir.
  • Eğer vekaletnameyi şirket adına çıkaracaksanız imza sirkülerin, şirket kaşesinin ve şirket yetki belgesinin yanınızda bulunması gerekir. Şirket adına çıkarılacak olan vekaletnamalerde şirket adına temsili olarak şahsınız içinde vekalet vermiş olacaksınız. Bu sayede de gerektiğinde tekrar vekaletname çıkartmak zahmetinde bulunmamış olursunuz.
  • Vekaletname içeriğinde hem birden çok şahsın hem de şirket olarak vekaletnamenin verilmesi mümkündür.

Vekaletnamede Yer Alan Yetkiler

Abzukabz, sulh ve iba, dava ve temyizden feragat etme, kabul, vazgeçme ve tebliğ alma, adli sicil kaydı isteme gibi yetkiler vekaletnamede yer alan yetkiler arasında bulunur. Bu yetkileri notere bildirmeniz gereklidir.

Hemen Ara