Ceza Hukuku

Hukuk düzenini sağlayan ve düzeninin ayrılmaz parçalarından biri olan hukuk dalı Ceza Hukuku’dur. Kamu hukuk dallarından biridir. Kara Avrupası hukuk düzenlerinde verilen isim ceza olmakla beraber bu durum aynı zamanda da hukuk düzenini vurgulayan özelliklerden biridir. Nerede suç var ise orada ceza bulunmaktadır. İnsanlar suçun ya da cezanın olmadığı bir toplumu gerçekleştirebilmiş değildir. Suçsuz ya da cezasız bir toplum düşüncesi ütopya olarak kalacaktır.

Suç ve cezalara ilişkin konular masumiyet karinesi, kanunlara aykırı delillerin hiçbir şekilde kullanılamayacağı, suçta ve cezada kanunilik ilkesi olarak düzenlenir. Herhangi bir sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilememesi nedeni ile kişi ölüm cezasına ya da müsadere cezasına çarptırılamaz. Ceza şahsidir. Ağır hapis ya da hafif hapis ayrımı kaldırılarak tek tip süreli hapis cezası düzenlenmiştir. Tüm bu konular ceza hukuk dalında yer alarak düzenlenir.

Ceza hukukuna hakim olan temel ilkeler; ceza sorumluluğunun şahsiliği ve kanuniliktir. Kimse bir başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz ve tüzel kişilere ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak tüzel kişiler için güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar uygulanabilmektedir. Kanunilik ilkesine göre ise öze ilişkin ve biçimsel kanunilik olarak ikiye ayrılır. Özde sosyal açıdan tehlikeli olan suçlar cezalandırılmaktadır. Biçimselde ise kanun tarafından açık bir şekilde suç olarak ifade edilen fiiller cezalandırılmaktadır. Bu durumda sosyal açıdan tehlikeli olup olmadığına bakılır. Ceza hukuku içerisinde tüm konular kanunlar ile belirlenmiştir.

Ceza haz vermemeli acı vermelidir. Ancak toplumsal yaşamda meydana gelen ihlaller neticesinde en son uygulanması gereken hukuk dalı ceza hukukudur. Gerçekleşen her türlü hukuka aykırı durumda ceza yaptırımı uygulanmamaktadır. Günümüzde insancıl temellere dayandırılan ceza hukukunda mahkeme kararı ile ispatlanmayan kişiler suçu ne olursa olsun suçlu sayılamaz. Temel kaynağını ana yasadan alır. Uygar bir toplum için ceza hukuku insan hakları için teminat değerinde olmalıdır. Kaynağını beşeri iradeden alır. Laik ceza hukuku kaynağını salt beşeri iradeden alır. Avukatlarımız ceza hukuku konusunda sizler ile birebir ilgilenerek sahip olduğunuz sorunların çözümlenmesinde ve hukuki açıdan destek sağlanmasında süreci devam ettireceklerdir.

Hemen Ara