Boşanma Dava Dilekçe Nasıl Yazılır?

Boşanma, hayatın karmaşıklıklarından biridir ve bireylerin duygusal, maddi ve sosyal açıdan derin etkileri olan bir süreçtir. Bu hukuki adım, evlilik birliğinin sonlanmasıyla ilgili birçok detayı içinde barındırırken, aynı zamanda duygusal bir dönüm noktası olarak da değerlendirilebilir.

Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? bu karmaşık sürecin başlangıcıdır ve içeriği, evliliğin sona erdirilmesi için adımların atılmasını sağlar. Bu dilekçe sadece hukuki bir belge olmanın ötesinde, tarafların hayatlarını derinden etkileyecek kararların temelini oluşturur. Bu metin, evlilik birliğinin sonlandırılması için resmi bir başvurudur ve hassas bir sürecin kapısını aralar.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Neler Olmalıdır ?

Dava dilekçesinin kusursuz olarak hazırlanması gerekiyor. Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Tüm detaylar dilekçe içerisinde ayrıntılı bir şekilde hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma, tarafların anlaşarak ve anlaşma metnini içeren bir protokol ile boşanmayı talep ettikleri bir süreçtir. Bu süreçte, dilekçenin içeriği oldukça önemlidir ve bazı temel unsurları içermesi gereklidir.

Başlık ve Tanıtım: Dilekçenin en üst kısmında mahkeme bilgileri, dosya numarası gibi resmi bilgiler bulunur. Ardından, dilekçeyi sunan tarafların kimlik bilgileri, iletişim detayları yer alır.

Boşanma Talebi: Dilekçede, tarafların evliliklerini anlaşarak sona erdirmeyi istedikleri belirtilir. Anlaşmalı boşanma talebi dile getirilir.

Anlaşma Metni: Tarafların boşanmaya ilişkin anlaşma şartları bu kısımda detaylı olarak yer alır. Bu şartlar genellikle velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi konuları içerebilir. Örneğin, çocukların velayeti ve velayetin hangi tarafça alınacağı, nafaka miktarı ve süresi, mal paylaşımı gibi konular bu bölümde ayrıntılı olarak belirtilir.

Çocukların Durumu: Eğer evlilikten çocuklar varsa, onların geleceği ile ilgili detaylar bu kısımda belirtilir. Çocukların velayeti, velayetin nasıl düzenleneceği, çocukların nerede ikamet edeceği gibi konuların açıklanması gerekir.

Maddi Durum ve Mal Paylaşımı: Tarafların maddi durumu, mal varlıkları ve bunların nasıl paylaşılacağı bu kısımda yer alır. Gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları gibi varlıkların paylaşımı ayrıntılı olarak belirtilir.

Nafaka Talepleri: Eğer nafaka talep ediliyorsa, nafaka miktarı, süresi ve ödeme şekli bu bölümde ifade edilir.

İmzalar ve Ekler: Dilekçe, tarafların ve varsa vekilin imzalarını içermeli ve gerekli eklerle desteklenmelidir. Anlaşma metni, ayrıca bir protokol olarak eklenir ve bu protokolün detayları dilekçede belirtilmelidir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, tarafların karşılıklı anlaşması üzerine hazırlandığı için uzlaşma ve karşılıklı rızaya dayalı bir süreci yansıtmalıdır. Ancak her boşanma davası farklı olduğu için, tarafların özel durumlarına göre bu dilekçenin içeriği değişebilir. Bu nedenle, profesyonel bir hukuk danışmanından destek almak ve doğru bir şekilde hazırlamak önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesini Kim Yazar ?

Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Sorusunun yanında dilekçenin kim tarafından yazılacağı da önemlidir. Çünkü bu dilekçeyi yazacak kişilerin belirli yetkinliğe sahip olması ve belgenin genel kurallara uygun bir şekilde hazırlanması gerekiyor.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi boşanacak olan çiftler veya avukatları tarafından yazılır. Ancak, bu durum birkaç farklı senaryoya göre değişebilir:

Çiftlerin kendi hazırladığı durumlar: Bazı durumlarda, çiftler anlaşmalı boşanma sürecini kendi aralarında görüşerek ve anlaşarak yürütebilirler. Taraflar, boşanma sürecinin detaylarını kendileri belirler ve bu doğrultuda bir anlaşma metni oluştururlar.

Bu anlaşma metni tarafların avukatı veya bir hukuk profesyoneli tarafından gözden geçirilir, düzenlenir ve dilekçeye dönüştürülür.

Avukatların Hazırladığı Durumlar: Çiftler, boşanma sürecinde her iki taraf da kendi avukatları aracılığıyla hareket edebilir. Her avukat kendi müvekkilinin çıkarlarını korumak adına anlaşma metnini hazırlar. Ardından, tarafların onayıyla bu anlaşma metni dilekçe haline getirilir ve mahkemeye sunulur.

Ortak Bir Avukatın Hazırladığı Durumlar: Bazı durumlarda çiftler, aynı avukatı paylaşarak boşanma sürecini yürütebilir. Tarafların anlaşma metni üzerinde ortak bir şekilde çalışılır ve avukatları tarafından dilekçeye dönüştürülür.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi evliliğin sonlandırılması için mahkemeye sunulan resmi bir belge olduğundan, yasal gerekliliklere uygun olmalıdır. Tarafların anlaşma metnini doğru bir şekilde oluşturması ve dilekçeye dönüştürmesi önemlidir çünkü bu belge, boşanma kararının alınmasında ve sonuçlandırılmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle, uzman bir avukattan yardım almak ve doğru şekilde hazırlamak büyük önem taşıyor.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesini Nereye Vermeliyiz ?

Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Hazırlanmasına dair detaylar işlendikten sonra bu dilekçenin nereye verileceği de önemli bir husustur. Çünkü belgeler doğru bir şekilde teslim edilmeden dilekçe hazırlansa dahi herhangi bir geçerliliği olmayacaktır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, evliliğin gerçekleştiği yerin mahkemesine ya da tarafların ikametgahının bulunduğu yerdeki aile mahkemesine sunulabilir. Dilekçe, mahkemeye fiziksel olarak elden teslim edilebileceği gibi, posta yoluyla da gönderilebilir. Mahkemeye ulaştırılacak dilekçenin, resmi belgelerle desteklenmesi ve gerekli eklerin eklenmesi önemlidir.

Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe tamamlandıktan sonra adliyedeki büro, yazı işleri personeli ya da ön büroya teslim edilebilir. Mahkeme, dilekçeyi aldıktan sonra dosya üzerinde inceleme yapar ve tarafları duruşmaya çağırır. Ancak, anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların anlaşması halinde duruşma olmayabilir. Mahkeme, dilekçeyi değerlendirerek, tarafların anlaşmasına uygun bulması durumunda kararını verebilir ve boşanma işlemlerini sonlandırabilir.

Çekişmeli boşanma Dilekçesinde Neler Olmalıdır ?

Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Eğer dava çekişmeli olacak ise o zaman dilekçe içeriği de anlaşmalı boşanmaya göre farklılık göstermektedir. Terk etme, evlilik birliğini temelden sarsıcı durumlar, onursuz hayat sürme, insan hayatına kast ve onur kırıcı tavırlar gibi nedenler çekişmeli boşanma davasına konu edilir.

Çekişmeli davada Türk Ceza Kanunu doğrultusunda davacı olan kişinin talep edebileceği bazı şeyler bulunmaktadır. Boşanmadan dolayı yoksul duruma düşecek taraf süresiz olarak yoksulluk nafakası isteyebilir. Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Yoksulluk nafakası mutlaka bu dilekçede değinilen konular arasında bulunmaktadır.

Eğer evlilikten çocuk var ise o zaman çocuğun velayetini almayan eş için çocuğun bakımını ve eğitimini devam ettirebileceği kadar iştirak nafakası talebi oluşturulmalıdır. Velayet tek tarafa verilmez ve ortak paylaşılır ise bu süreçte hem anne hem de baba için ise müşterek çocuk velayeti talebi var ise yine dilekçede belirtilmesi gereken konular içerisindedir.

Boşanmada daha az kusuru olan taraf daha fazla kusurlu olan taraf için maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bunun için ayrı bir dilekçe hazırlamak gerekir. Ayrıca eşlerden biri diğerine fiziki tacizlerde ya da sözlü saldırılarda bulunuyor ise uzak kalınma zorunluluğu için uzaklaştırma talebi de talep edilebilecektir. Bu talep boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Konu dahilinde konu içerisine girebilir ancak talebin ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Çekişmeli boşanma davası hazırlanırken verilecek Aile Hakimliğinin ismi ile başlanır. Tarafların evlilik tarihi açıklanarak boşanma nedenleri sıralanır. Kişi mutlaka velayet talebinde olup olmadığını belirtmelidir.

Ortak çocuk bulunuyor ise çocuklar için kaç TL iştirak nafakası istendiği nedenleri ile birlikte dilekçede yer almalıdır. Yoksulluğa düşecek eş için yoksulluk nafakası talebi de dilekçede TL üzerinden nedenleri ile birlikte açıklanır.

Maddi ve manevi tazminat isteniyor ise maddi tazminat TL olarak manevi tazminatta TL olarak nedenleri ile birlikte belirtilerek dilekçeye eklenir. Delil olarak nüfus kayıt örnekleri, yazılı deliller ve tanıkların beyanları da belirtilebilir.

Sonuç ve talep bölümünde ise yukarıda yazan konular ile ilgili beklentiler belirtilir. Davacının ismi, soy ismi ve imzası ile dilekçe bitirilebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Neler Talep Edilebilir ?

Çekişmeli bir boşanma durumunda, taraflar arasında anlaşmazlık olduğundan, boşanma sürecinde bir dizi farklı talepte bulunulabilir. Ancak bu talepler, yasal sınırlar çerçevesinde ve mahkemenin karar verebileceği konulara odaklanır. İşte çekişmeli boşanma davasında talep edilebilecek bazı konular:

Boşanma: Boşanma talebi temel taleplerden biridir. Taraflar, boşanma gerekçelerine göre ve yasal dayanaklarına uygun olarak mahkemeden boşanma kararı talep edebilirler.

Velayet: Eğer çocuklar varsa, çocukların velayeti bir talep olabilir. Velayetin hangi tarafça alınacağı, çocukların bakımı, eğitimi ve geleceği ile ilgili kararlar bu kapsamda yer alır.

Nafaka: Boşanma durumunda, eşlerden biri diğerine maddi destek sağlamak üzere nafaka talep edebilir. Bu nafaka süresi ve miktarı, tarafların gelir durumu, evliliğin süresi ve çocukların durumu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilen mal varlıklarının paylaşımı da talep edilebilir. Gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları gibi varlıkların adil bir şekilde paylaşılması istenebilir.

Maddi ve Manevi Tazminat: Taraflar, evlilik sürecinde yaşadıkları maddi veya manevi zararlar için tazminat talep edebilirler. Özellikle evlilik sürecinde yaşanan travmatik olaylar, maddi kayıplar veya itibar kaybı gibi durumlar tazminat talebinin gündeme gelmesine sebep olabilir.

Evlilik Birliğinin Tasfiyesi: Evlilik sürecindeki ortak mülkiyetin veya ortak borçların paylaşımı ve tasfiyesi talep edilebilir.

Çekişmeli boşanma davasında talep edilebilecek konular, tarafların kişisel durumları, evliliğin süresi, çocukların varlığı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Her durum farklı olduğundan, taleplerin yasal dayanakları ve mahkeme tarafından kabul edilebilirliği konusunda profesyonel bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir. Bu sayede taleplerin yasal sınırlar içinde ve adil bir şekilde sunulması sağlanabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında önemli delillerden bir tanesi tanıkların beyanlarını oluşturuyor. Burada tanıklar bizzat gördüklerini ve duyduklarını anlatarak iki eş arasındaki yaşanan olaylarla ilgili mahkeme huzurunda bilgiler vermektedir.

Duruşma gününde tanıklar önce kimlik tespiti yaptırılır daha sonra ise muallakta olan veya belirlenmesi gereken konuları aydınlatacak şekilde şahitlik edilmesi istenir. Hakim özellikle bizzat gözüyle gördüğüne kulağıyla duyguyu konularda tanıkları dinlemek isterken çekişmeli boşanma davasında dilekçede yer alan taleplerin hangi tarafın lehine olarak sonuçlanacağını belirlenmesinde oldukça etkili oluyor.

Boşanma davasında kanunda belirtilen sürelere son derece uymak önemli olurken haklıyken ve haklılığı apaçık gösteren deliller mevcutken bu delilleri doğru bir şekilde kullanmak ve dilekçede yer vermek önemlidir.

Dava dilekçesinin sunumu aşamasında talep ve iddiaların iyi belirlenmesi, dava içerisindeki stratejilerin iyi saptanması ve karşı tarafta ileri sürülecek argümanlara hazırlık yapılması çekişmeli boşanma davasındaki dilekçedeki sunulanların yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Talep ve iddialar süresinde usulüne uygun bir şekilde açık deliller çekişmeli boşanma davasının kazananı olacaktır. Bu konuda profesyonel avukat bireysel olarak dava farklılıklarını da öngörerek en iyi şekilde talepleri oluşturarak müvekkilinin en faydalı şekilde süreci sona erdirilmesinde yardımcı olur.

Boşanma Davası Açılış Masrafı Ne Kadardır ?

Boşanma davalarında açılış masrafları davanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Ve davanın süreci açılış masrafını değiştiriyor. Çekişmeli boşanma davası için boşanma avukatı ücreti masraflar ve harç gibi ücretler bulunmaktadır.

Bu ücretler masraf ve harç olarak toplamda 1.000 TL olarak beyan edilebilir. Ancak söz konusu boşanma davası olduğunda taleplere göre ek harçlar gerekebiliyor. En az avukatlık ücreti kanun üzerinden belirtilmekte olup asgari olarak bu ücret güncel olarak 17.900 TL ve KDV olarak belirlenmiştir.

Yerel barolardan ise bu ücret tarifesinin yanında kendi tarifeleri de yayınlanır ve avukatlar bu iki tarifeyi de dikkate alarak makul bir ücret üzerinden müvekkiliyle anlaşılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası avukatı alacağı ücreti belirlerken dava için harcayacağı süre ve zamanı da dikkate alır ve 2024 yılı İstanbul barosu avukatlık ücreti tarifesi buna göre 40.000 TL ve KDV olarak belirlenir

ayrıca dava sonunda tazminat gibi durumlarda belirtilen ücret tarifesinden az olmamakla birlikte dava değerinin en az %15’i avukatlık ücreti olarak da belirlenecektir.

2024 yılı boşanma davasında dava açma masrafı peşin harçlar da dahil 1.850 TL’dir. Mehir, ziynet gibi talepler üzerinden de ek harç masrafları bulunmaktadır.

Avukatsız Dava Dilekçesi Yazılır Mı ?

Kanunlar uygun bir şekilde boşanma davası süreci gerçekleştirilmek istendiğinde ilk adım olarak görevli ve yetkili mahkemelere dilekçe verilerek davanın açılması gerekiyor. Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Taraflar kendileri dilekçe yazabileceği gibi avukatlar aracılığı ile de dilekçe yazılmasını sağlayabilir.

Her ücretleri dilekçe yazılımı gerçekleştirildikten sonra vezneler üzerinden gerçekleştiriliyor ve dava türüne göre ücretler farklılık gösteriyor. Avukata dava açma yöntemi hukuk bürosu ile anlaşma sağlanıp, avukatın noterden vekalet verilip müvekkil ile avukat görüşmeleri sonrası gerçekleştirilir.

Avukat tüm bilgileri müvekkilinden alır ve dava dilekçesini doldurur hazırlanan dava dilekçesi mahkemeye ardından sunulur. Talep edilmesi esnasında dava sürecinde de hizmet alınabilir olup mahkemeye verilecek dilekçenin doğru bir şekilde hazırlanması en önemli aşamalardan biridir.

Bu dilekçe derdini anlatmak hem de mahkemeye karşı taleplerinizi doğru bir şekilde iletmenin yasal yoludur. Günümüzde özellikle çekişmeli boşanma davalarında çoğu dava hatalı dava dilekçesi hazırlanmasından dolayı kaybedilmektedir. Özellikle az kusurlu olan taraflar doğru dilekçe beyanında bulunmadığı için maddi veya manevi zarar ile dava sürecinin sona erdirilmesine neden olabiliyor.

İşte tam bu noktada avukata dava açmak hizmetinin önemi ortaya çıkmaktadır ve dilerseniz avukatsız bir şekilde hazırlayabileceğiniz dilekçenizi hazırladıktan sonra bir avukat görüşüne sunabilirsiniz.

Ülkemizde her bireyin kanunlar karşısında kendi hakkını arama özgürlüğü bulunuyor ve bu nedenle boşanma davası dilekçesine avukatsız bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Dava açmak için avukat tutmak zorunlu değildir ve size dava açılıyor ise devlet tarafından avukat temini de yapılmaktadır.

Eğer tamamen bireysel bir şekilde boşanma davası açmak istiyorsanız dava dilekçesini doldurmanız gerekir. Gelişi güzel hazırlanan bir kağıt parçası olmadığı gibi çok sayıda dikkat edilmesi gereken faktörler bulunmaktadır. İnternet üzerinden hazırlanan dilekçe örneklerine bakmak sizlere bir referans oluştururken en güvenilir çözüm bir avukattan yardım almaktır.

Avukatsız boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? Hukuki belgede dikkat edilmesi gerekenler vardır. Bunlar:

  • Dilekçe, yasal bilgilere dayanmalı ve doğru olmalıdır.
  • Gerçek dışı veya yanıltıcı bilgiler içermemelidir.
  • Resmi bir belge olduğu için dilekçenin dilinin resmi ve saygılı olması önemlidir.
  • Mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için belirli bir format ve dil kullanımı gerekir.
  • Dilekçe davanın konusu, tarafların talepleri, iddiaları ve gerekçeleri gibi unsurları içermelidir.
  • İddiaları desteklemek adına varsa deliller, belgeler, tanıkların ifadeleri gibi kanıtlar dilekçeye eklenmelidir.

Mahkeme tarafından istenebilecek ek bilgi veya belgelerin de dilekçe ile birlikte sunulması gerekebilir. Dilekçe, mahkeme prosedürlerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Hukuk alanında uzman olmayan kişiler için bu süreç karmaşık olabilir ve hukuki bir danışmanlık almak faydalı olabilir. Uzman bir avukatın veya hukuk danışmanının gözetimi altında dilekçe hazırlamak, davanın daha etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır.

Yorum yapın

Hemen Ara