Yıllık İzin Ne Zaman Kullanılır?

Yıllık izin ne zaman kullanılır ne kadar süre izin alınır? Senelik izinler ücrete tabi midir? Her yıl alınabilir senelik izinler, İş Kanunu’na göre düzenlenir ve tüm çalışanların hakkıdır. Yıllık izinlerde ne kadar süre önce bilgi vermek gerekir, izin almanın prosedürleri nelerdir inceledik. Peki resmî tatiller ve hafta sonu izinleri, senelik izinlere dahil midir? Tüm detayları … Devamını oku

Velayetin Değiştirilmesi Şartları Nelerdir?

Velayetin değiştirilmesi şartları nelerdir; velayetin belirlenmesi boşanmanın akabinde çocuğun kimin sorumluluğunda olacağını belirleyen asıl unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Velayetin değiştirilmesi ve bunu gerektiren koşullar konusunda bilmeniz gerekenler yazımızda! Velayet çocukların üstün menfaati göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Ancak bu şekilde çocukların sağlıklı bir yetişme ortamında hayatlarını sürdürmesi sağlanacaktır. Çocukların üstün menfaati kavramı mahkeme heyeti tarafından dikkate … Devamını oku

Trafik Kazası Tazminat

Trafik kazası tazminat davaları, yaşanan bir kazanın sonrasında manevi ya da maddi bir şekilde zararla karşı karşıya kalmış olan kişilerin, bunların giderilmesi noktasında hukuki süreci başlatmasıdır. Trafik kazalarının yaşanması durumunda yaşanan ölümler, yaralanmalar ve bunun gibi olayların sonrasında kanunlarımıza göre tazminat davasının açılması mümkündür. Trafik kazası tazminat davaları elbette belli şartların oluşmasının ardından açıldığından bu … Devamını oku

Şufa Davasında Önalım Bedeli Nasıl Tespit Edilir?

Şufa davası aslında bir malın önalımını gerçekleştirmek adına atılan hukuki adımlardır. Bu kapsamda bilinmesi gereken detayları öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz! Aslına kavramın tarihine bakıldığı zaman İslam Hukuku’ndan bu yana geçerli olan bir unsur olduğu görülmektedir. Modern hukukun oluşturulması sırasında özellikle farklı hukuk dallarından yardım alınmış ve geleneksel hukukun da bazı kavramları aktif şekilde kullanılmıştır. … Devamını oku

Mal Rejimi Tasfiyesi Ne Zaman Başlar ve Sona Erer?

Mal rejimi tasfiyesi ne zaman başlar ve sona erer; mal rejiminin tasfiyesi ölüm ya da boşanma halinde olmaktadır. Mal rejimi ve bu rejimin tasfiyesine ilişkin bilinmesi gereken detaylar için okumaya devam edin! Mal rejimi tasfiyesi ne zaman başlar ve sona erer; mal rejiminin tasfiye edilmesi eşlerden birinin vefat etmesi ile ya da boşanmanın gerçekleşmesi ile … Devamını oku

Kira Tespit Davası ve Şartları

Kira tespit davası ve şartları bedelin belirlenmesi ve aynı zamanda bunun hukuka göre tespit edilmesi noktasında öne çıkan kurallar olarak dikkat çekerken bunun için Sulh Hukuk Mahkemesi üzerinden başvuru yapılmalıdır. Özellikle son dönemde ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan sorunların artması, kira tespit davasını ve bunun şartlarını gündeme getirmiştir. Bu içeriğimizde davanın açılma aşamasından mahkemenin … Devamını oku

Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Türkiye’de kıdem tazminatı hesaplaması brüt ücret ve çalışma süresi üzerinden yapılır. Bir işçinin kıdem tazminatını hesaplamak için o işyerinde geçirdiği her tam yıl için belirli bir oranda brüt ücreti hesaba katmak gerekir. Hesaplamada dikkate alınan faktörler arasında işçinin yaşına göre kademeli artan oranlar da bulunur. Kıdem tazminatı, işten ayrılma ya da emeklilik durumlarında çalışana ödenir … Devamını oku

Kasten Yaralama Suçu Ve Cezası

Türk Ceza Kanunu, kişilerin haklarını ve toplamsal düzeni korumaya yönelik maddelerden oluşmaktadır. Yasa, suçların sınırlarını belirleyerek verilecek cezayı açıklar. Kasten yaralanma, TCK 86- 88 maddelerinde tanımlanan bireyin vücut dokunulmazlığını ihlal eden suçlardandır. Tanımı, özel durumları, hukuki süreç gibi detaylar kanunda anlatılmaktadır.  Kasten Yaralama Suçu Nedir? Kasten yaralama suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu’ unda … Devamını oku

İşe İade Davası Kesinleştikten Sonra Ne Yapmalıyız?

İşe iade davası kesinleştikten sonra ne yapmalıyız: İşe iade davasına dair kararın çıkmasının ardından hukuki anlamda takip edilmesi gereken yola göre hareket etmek kesinlikle önemlidir. Farklı nedenlerden ve haksız gerekçelerden ötürü bir işçinin işten çıkarılması sonrasında buna dair dava açma hakkı söz konusudur. Yargı kararının verilmesinin ardından buna dair önemli bir süreç dikkat çeker. Bu … Devamını oku

İşçi Fazla Mesai Yapmak Zorunda Mıdır?

İşçi fazla mesai yapmak zorunda mıdır; işveren ile işçi arasında yapılan anlaşmalara bağlı olarak kişilerin fazla mesai yapması konusunda uygulanan farklı durumlar bulunuyor. İşçinin fazla mesai yapma zorunluluğu, çalışma koşulları ve işverenle olan ilişkisi bağlamında ele alınan bir konudur. Türkiye’de iş hukuku çalışma saatleri ve fazla mesaiye ilişkin belirli düzenlemeler içerir. Fazla çalışma genellikle işverenin … Devamını oku

İş Kazası Nedir? Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası nedir? Bildirimi nasıl yapılır; iş kazası her meslekte meydana gelebilen, belirli standartlar kapsamında gerçekleşmiş kazalardır, kazaların kısa sürede bildirimlerin yapılması gerekir. İş kazaları tüm meslek gruplarında görülebilen ve çalışanların sağlığının üzerinde risk oluşturan kazalarda. Bu kazalar genellikle belirlenmiş iş kazası terimi içerisinde olmaları. Yaralanma, sakatlanma ya da ölüm gibi durumlarda kişiler gerekli bildirimleri … Devamını oku

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Şartları Nelerdir?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası şartları nelerdir; kişilerin sahip oldukları taşınmaza ihtiyaç duymaları halinde taşınmaz için açılacak davada ihtiyaç durumu ve güncel talebe bakılır. Günümüzde kiracıları ile ev sahipleri arasında sıklıkla yaşanan konulardan birisi ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının oluşturulmasıdır. Ev sahibi olan kişinin kiracıya yönelik olarak uygulayabileceği bu işlem sayesinde ihtiyaç halinde evin boşaltılmasını talep edebilir. … Devamını oku

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nda düzenlenen hükümler doğrultusunda işverenin işçiye iş sözleşmesini fesih etme durumunda belirli şartlarda ihbar süresi ödemesi gerekir. Bu süre zarfında işçiye ödenen tazminat, işçinin işten ayrılmasının veya işveren tarafından çıkarılmasının ön bilgilendirilmesi ve mali durumunun düzenlenmesi için bir koruma … Devamını oku

Fazla Mesai Hesaplaması

Fazla mesai modern iş dünyasında sıkça karşılaşılan bir kavram ve çalışma hayatının önemli bir parçası haline geldi. İş saatleri dışında yapılan ek çalışma, bir yandan iş verimliliğini artırırken, diğer yandan çalışanların yaşam dengesini sorgulatan bir konu haline geldi. Fazla mesai hesaplaması işverenlerin ihtiyaçlarıyla çalışanların beklentileri arasında denge kurma çabasını temsil ederken, bu dengeyi sağlamak işçi … Devamını oku

Boşanma Dava Dilekçe Nasıl Yazılır?

Boşanma, hayatın karmaşıklıklarından biridir ve bireylerin duygusal, maddi ve sosyal açıdan derin etkileri olan bir süreçtir. Bu hukuki adım, evlilik birliğinin sonlanmasıyla ilgili birçok detayı içinde barındırırken, aynı zamanda duygusal bir dönüm noktası olarak da değerlendirilebilir. Boşanma dava dilekçe nasıl yazılır? bu karmaşık sürecin başlangıcıdır ve içeriği, evliliğin sona erdirilmesi için adımların atılmasını sağlar. Bu … Devamını oku

İş Kazası Yargıtay Kararları

İş kazası davalarında hemen her zaman işveren sorumlu tutulur. Bunun nedeni, mahkemelerin işverenlerin çalışanlarını güvende tutmakla yükümlü olduğunu kabul etmeleridir. İş kazalarıyla ilgili çok sayıda iş kazası Yargıtay kararları bulunur. Mahkemeler genellikle yaralanan çalışana, tıbbi harcamalar ve kayıp ücretler dahil olmak üzere, tazminat ödeyecektir. Bazı durumlarda, çalışana cezai tazminat da verilebilir. İş Kazası Zamanaşımı Yargıtay … Devamını oku

İş Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

İşyerinde iş kazası geçirip yaralandıysanız, tazminata hak kazanabilirsiniz. Bu yardımlar, tıbbi harcamalar ve kayıp ücretler için ödeme yapmanıza yardımcı olur. Hak talebinde bulunmak için, iş kazası tazminat davası dilekçe örneği ile tazminat için başvuruda bulunmanız gerekir. Bu dilekçede; neler olduğu, yaralanmanın sizi nasıl etkilediğini açıklamanız gerekir. Ayrıca sahip olduğunuz tıbbi belgeleri de dilekçeye eklemeniz beklenir. … Devamını oku

Aile Konutu Şerhi İpoteğin Kaldırılması

Toplumun temel taşı ailedir ve aile yapısının bütünlüğünün korunması bakımından, çocuklar da varsa, çekirdek ailenin aynı konutta yaşamını devam ettirmesi büyük önem taşır. Bu sebepler doğrultusunda kanun koyucular tarafından aile konutu büyük önem taşır ve kanunda çeşitli düzenlemeler dahilinde, aile kurumu ve aile konutu koruma altına alınmıştır. Aile Konutu Nedir? Herhangi bir yapı olmamakla birlikte … Devamını oku

Hemen Ara