İş Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

İşyerinde iş kazası geçirip yaralandıysanız, tazminata hak kazanabilirsiniz. Bu yardımlar, tıbbi harcamalar ve kayıp ücretler için ödeme yapmanıza yardımcı olur. Hak talebinde bulunmak için, iş kazası tazminat davası dilekçe örneği ile tazminat için başvuruda bulunmanız gerekir.

Bu dilekçede; neler olduğu, yaralanmanın sizi nasıl etkilediğini açıklamanız gerekir. Ayrıca sahip olduğunuz tıbbi belgeleri de dilekçeye eklemeniz beklenir. Bu prosedürlerin doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için ise, konusunda uzman avukatlardan yardım almanız önemlidir.

İş Kazası Maddi Tazminat Şartları

İş kazası maddi tazminat şartları, yaralanmanın ciddiyetine ve ortaya çıkan sakatlığın boyutuna bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte genel olarak; işte yaralanan ve işe geri dönemeyen işçiler, yardım almaya hak kazanır.

İş kazası maddi tazminat talep edebilmek için;

 • Kaza geçiren işçinin, işyerine ait yerde bulunduğu sırada kaza geçirmiş olması, fiziki ya da ruhsal zarara uğraması gerekir.
 • İşverene bağlı şekilde; çalışan işçi, görevli olarak işyerinin dışında farklı bir yere gönderilmesiyle, asıl işini yapmadan geçen zamanda maruz kalınan eylemler, iş kazası olarak kabul edilir.
 • İşveren tarafından görevlendirilen işçi; kendi adına ve hesabına bağımsız şekilde çalıştığında, yaptığı iş nedeniyle kaza geçirmişse, tazminat davası açılabilir.

Bunun dışında çocuk emziren kadın; iş mevzuatı dahilinde çocuğuna süt verirken kazaya maruz kalırsa, iş kazası sayılır. İşveren adına çalışan işçi; herhangi taşıtta işin yapıldığı yere gidip gelme sırasında oluşan her tür kaza, iş kazası olarak kabul edilir ve trafik iş kazası olarak adlandırılır.

İş Kazası Zamanaşımı Süresi

Sigortalı olarak çalışan işçi, iş kazası münasebetiyle tazminat davası açabilir ve iş kazası zamanaşımı süresi; kazanın olduğu tarih itibariyle başlar ve 10 yıldır.

Borçlar Kanunu’nun 146.maddesinde belirtilen hükme göre; geçirilen kaza sonrasında maluliyet ya da ölüm oluşması durumunda da zamanaşımında herhangi değişiklik yoktur.

Ancak bazı istisnalar vardır. Çünkü iş kazası dolayısıyla ceza davası açılması durumunda ve dava zamanaşımı süresi daha fazla olduğunda, ceza davası zamanaşımı süresi devreye girer.

 • İki inşaat işçisinin ölümü oluşursa, taksirle ölüme sebebiyet verme dolasıyla ceza davası açılacak ve bu davada zamanaşımı süresi 15 yıl olacaktır.
 • İki inşaat işçisinin, inşaat mahallinde düşerek yaralanması durumunda, taksirle yaralama suçu oluşur ve ceza davası zamanaşımı süresi 8 yıl olur.

Taksirle yaralama suçu oluştuğunda; ceza davasının zamanaşımı süresi baz alınmaz ve 10 yıllık dava zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulur.

İş Kazası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İş kazaları hemen herkesin başına gelebilir ve böyle bir durumda neler yapılması gerektiğini bilmek önemlidir. İşyerinde iş kazası geçirdiyseniz, iş kazası dilekçesi hazırlamanız gerekir.

İş kazası dilekçesi hazırlarken;

 • Dilekçe İş mahkemesi hakimliğine hitaben yazılmalıdır.
 • Davacı ve vekilleri ile davalı ve vekillerinin isimleri dilekçede bulunmalıdır.
 • Dava dilekçe konusu ve açıklamalar net bir dille anlatılmalıdır.
 • İş kazasının niteliğine göre, ihtiyati tedbir kararı konulabilir.
 • Gerekli talepler ve hukuksal nedenler net şekilde açıklanır.
 • Konuyla ilgili deliller ve istem sonucu açıklanmalıdır.

Haklarınızı tam olarak anlamak ve prosedürün doğru şekilde işlemesini sağlamak için, konusunda uzman avukat aracılığıyla dilekçe oluşturulması da hak kaybının yaşanmaması için önemlidir.

İş Kazası Maddi Tazminat

Herhangi işverenin işyeri mahallinde çalışan işçilerin işle alakalı olarak yaralanması ya da ölüm oluşması sonucunda hem kendisi hem de yakınlarına, kazadan sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesi için iş kazası maddi tazminat davası açılabilir.

Fiziki zarar görme durumunda maddi tazminat davasında;

 • Bedensel zarar görme durumunda maddi tazminat açılabilir.
 • Tedavi giderleri yanında, tedavi süresi boyunca tüm masraflar talep edilebilir.
 • Ekonomik geleceğin sarsılması haliyle doğacak maddi kayıplar talep edilebilir.

Ölüm oluşması halinde maddi tazminat davasında;

 • Cenaze giderleri talep edilebilir.
 • Ölüm o anda gerçekleşmediği durumlarda; çalışma gücünün bitmesi ya da azalmasından dolayı oluşan kayıplar ve tedavi giderleri talep edilebilir.
 • Ölen kişinin desteğinden yoksun kalacak kişilerin uğrayacağı kayıplar ise, destekten yoksun kalma tazminatı Bu, ölüm oluştuğu durumlarda ölen kişinin; annesi, babası, eşi ve çocuklarına verilecek maddi tazminattır.

İş kazasıyla nedeniyle talep edilecek maddi tazminat davaları hem asıl işverene hem de işverenin taşeron işverenlerine karşı açılabilir.

İş Kazası Manevi Tazminat

Borçlar Kanunu ilgili maddesi uyarınca iş kazası manevi tazminat davalarında; kişinin fiziki bütünlüğünün zedelenmiş olması, gerçekleşen olayın nitelikleri göz önünde bulundurularak, zarara uğrayan kişiye, uygun miktarda para ödenmesi olarak belirtilir.

Manevi tazminat davalarında;

 • Olayın somut durumu;
 • Tarafların ekonomik durumları;
 • Tarafların olayda ne kadar kusurlu olduğu;
 • Oluşan manevi zararın büyüklüğü;
 • Olayın oluştuğu tarih doğrultusunda paranın satın alma gücüne bakılır.

Manevi tazminat belirlenirken; kişiye tazminat ödeyecek kişi fakirleşmesine ve tazminatı alacak kişi de zenginleştirilmemesine dikkat edilmelidir.

İş Kazası Ücret Tespiti

Herhangi iş kazası sonucunda iş kazası ücreti tespiti yapılır. Bunun için sürekli iş görmezlik gelirine ve sigortalı çalışanın mesleki anlamda ne kadar kazanma gücü kaybına uğradığına bakılır.

Tespit yapılırken; işçinin aldığı aylık ücret katsayısı bulunur. Ücret net ücret alacağı üzerinden hesaplanır. Sözleşme kapsamında yol, ikramiye, yemek gibi birimler, ücrete eklenir. Bulunan net rakam ile yürürlükte yer alan net asgari ücret miktarına bölünerek kat sayı bulunur ve buna göre ücret tespiti yapılır.

İş Kazası Tanık Dinletilmesi

İş kazalarında çoğunlukla kaza geçiren kişinin işten çıkarılması yoluna gidilebilir. Bunun yanında işyerinde hala çalışan işçiler, çoğunlukla mahkemede tanıklık yapmak istemeyebilir.

Buna istinaden genellikle iş kazalarında tanık olarak; kaza geçiren kişinin aile üyeleri, civar işyerlerinde bulunan işçiler ve yakın çevreden olan tanıklar dinlenir.

İş Kazası Kusur Raporuna İtiraz

İş kazalarında kusur raporuna itiraz edilebilir. Çünkü 5510 sayılı Kanun’un 21.maddesinde raporun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenmesi gerekir.

Mahkeme tarafından maddi ve hukuki unsurlar göz önünde bulundurularak hüküm verilmesi gerekir. Bu yüzden ilk olarak sürekli iş görmezlik oranına ait işlem gerçekleştirilmeli ve maluliyet oranları arasında oluşan çelişkiler giderilmelidir.

İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

İş kazalarında maluliyet oranı tespiti, Bölge Sağlık Kurulu tarafından belirlenir. Maluliyet oranı tespiti; kaza geçiren işçinin, gerçekleşen kaza dolayısıyla kazanma gücü kaybı oranının ortaya çıkarılmasıdır.

Maluliyet oranı hesaplanırken; işçi meslek hastalıkları hastanesine sevk edilerek, oranın tespiti işlemi gerçekleştirilir. Kaza geçiren işçi; sağlık kurulunun kararına karşı, yüksek sağlık kuruluna itiraz etme hakkına sahiptir.

Bu itiraz etme konusunda herhangi bir sonuç alınamadığı takdirde, iş mahkemesine başvurularak, maluliyet oranı tespiti için dava açmak mümkündür.

İş Kazası Maluliyet Oranı İtiraz Adli Tıp

Adli Tıp Kurumu’ndan maluliyet raporu almak için, devlet hastanesi ya da tam teşekküllü hastane gerekir. Adli tıp raporuna itiraz durumu oluşabilir. Adli Tıp Raporu davalı lehine olursa, Yargıtay tarafından yetersiz görülebilir ve davacı lehine bozulabilir.

Adli Tıp Raporuna itiraz süresi ise; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 281.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre rapora itiraz; raporun tebliğ edilmesiyle birlikte, en fazla 2 haftadır.

İş Kazası Hesap Bilirkişi Raporu

Oluşan iş kazalarına bağlı olarak; ağır ve tehlikeli işlerde çeşitli tespitler vardır. İşveren, çalışan, işyerinin ortamı, iş kazası ve bunlara bağlı olarak oluşan uyuşmazlıklarda bilirkişi raporu istenebilir.

Hakimin yetkisi altında bulunan kusurluluk konusunda bilirkişi tarafından herhangi bir değerlendirme yapılamaz. Bunun yanında bilirkişi raporuna itiraz edilebilir. Bu durumda son raporlar hazırlanır ve mahkeme, bilirkişinin raporuna itiraz eden taraf lehine olan raporu dikkate alarak kararı onaylar.

İş Kazası Faiz Başlangıç Tarihi ve Faiz Cinsi

İş kazası dolayısıyla oluşan maddi ve manevi tazminata uygulanacak faiz başlangıcı, olayın oluştuğu tarihtir. Mahkeme tarafından verilen manevi tazminat kararının kesinleşme tarihinden faiz yürütülmesi usule ve yasaya aykırıdır.

İş kazaları tazminatı; faiz başlangıcı kaza tarihi olarak belirlenirken, uygulanacak faiz oranları ise %9 oranında alınır.

İş Kazası Dava Dilekçe Örneği

İş kazaları nedeniyle açılacak tazminat davalarında dava dilekçe örneği hazırlanır. Dilekçe iş mahkemesi hakimliğine hitaben yazılmalıdır. Davalı ve davacı tarafların isimleri ve adresiyle, vekillerinin isimleri ve adresleri dilekçede yer alır.

Davanın konusu, dava ile ilgili açıklamalar, varsa ek belgeler ve dosyalar dilekçeye eklenir. Dilekçenin altında ise dilekçe tarihi ve dilekçeyi sunan kişi ya da kişilerin imzası yer almalıdır.

Dava dilekçesi ve dava süresinin hukuka uygun olarak işleyebilmesi için, konusunda uzman avukatlar aracılığıyla dava sürecinin yürütülmesi önemlidir.

Yorum yapın

Hemen Ara