İş Kazası Yargıtay Kararları

İş kazası davalarında hemen her zaman işveren sorumlu tutulur. Bunun nedeni, mahkemelerin işverenlerin çalışanlarını güvende tutmakla yükümlü olduğunu kabul etmeleridir. İş kazalarıyla ilgili çok sayıda iş kazası Yargıtay kararları bulunur. Mahkemeler genellikle yaralanan çalışana, tıbbi harcamalar ve kayıp ücretler dahil olmak üzere, tazminat ödeyecektir. Bazı durumlarda, çalışana cezai tazminat da verilebilir. İş Kazası Zamanaşımı Yargıtay … Devamını oku

İş Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

İşyerinde iş kazası geçirip yaralandıysanız, tazminata hak kazanabilirsiniz. Bu yardımlar, tıbbi harcamalar ve kayıp ücretler için ödeme yapmanıza yardımcı olur. Hak talebinde bulunmak için, iş kazası tazminat davası dilekçe örneği ile tazminat için başvuruda bulunmanız gerekir. Bu dilekçede; neler olduğu, yaralanmanın sizi nasıl etkilediğini açıklamanız gerekir. Ayrıca sahip olduğunuz tıbbi belgeleri de dilekçeye eklemeniz beklenir. … Devamını oku

Aile Konutu Şerhi İpoteğin Kaldırılması

Toplumun temel taşı ailedir ve aile yapısının bütünlüğünün korunması bakımından, çocuklar da varsa, çekirdek ailenin aynı konutta yaşamını devam ettirmesi büyük önem taşır. Bu sebepler doğrultusunda kanun koyucular tarafından aile konutu büyük önem taşır ve kanunda çeşitli düzenlemeler dahilinde, aile kurumu ve aile konutu koruma altına alınmıştır. Aile Konutu Nedir? Herhangi bir yapı olmamakla birlikte … Devamını oku

İş Kazası Uzamış Ceza Zamanaşımı – İş Kazası Zamanaşımı

İş kazasına bağlı olarak maddi ya da manevi tazminat taleplerine ilişkin veya iş kazası sonrasında işçinin ölümü gerçekleşmişse, destekten yoksun olma tazminatı gündeme gelir. İş kazası geçiren sigortalı çalışan, işverenden tazminat talep edebilmesi için bazı koşulların oluşması gerekir. Ceza hukuku ve özel hukuk alanında ayrı olarak düzenlenen zamanaşımı; kişiye hukuk düzeniyle tanınan hakkın, hukuk düzeniyle … Devamını oku

İş Kazası Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

İş kazaları ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. Herhangi bir kaza meydana geldiğinde; yaralanan işçi, işçi tazminat ödenekleri alabilir. Bazı durumlarda işçi de şirkete iş kazası manevi tazminat davası açabilir. Son zamanlarda iş kazası davalarında, manevi tazminata ilişkin çok sayıda mahkeme kararı bulunmaktadır. Bu tazminat türü; yaralanmaları nedeniyle çalışamayan işçiler için geçelidir. Manevi tazminata hak … Devamını oku

İş Kazası Geçiren İşçinin İşten Çıkarılması

Çoğu durumda, iş kazası geçiren işçinin işten çıkarılması durumu her zaman olabilecek yaygın durumlardandır. Bu, genellikle şirketi herhangi olası sorumluluktan korumak için yapılır. Bununla birlikte, çalışanın işten çıkarılmalarına başarılı şekilde itiraz edebileceği durumlar vardır. Bir çalışan kazanın kendi hatası olmadığını ya da kazadan kaçınmak için, tüm makul önlemleri aldığını gösterebilirse, işine devam edebilir. Yaralanma; çalışanın … Devamını oku

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Tescil

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali tescil nedir? Muris Muvazaası Nedir? Muris Muvazaası Tapu İptali ve Tescil Davası Nasıl Açılır? Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davası Ne Kadar Sürer? Muris Muvazaası Nedir? Mirasçılardan biri olan ya da doğrudan miras sahibi olan kişinin, miras üzerinde hakkı olan kişilerden miras haklarını kaçırmasına denir. Bu durumda mirasçılar arasında … Devamını oku

Tespit Davası Nedir | Hangi Mahkeme

Tespit davası nedir; tespit davasının açılması için koşullar nelerdir? Bir hukuki bağlantının olup olmadığı nasıl tespit edilir? Menfi tespit davaları nasıl açılır? Hangi mahkeme görevlidir? Müspet tespit ne anlama gelir tüm soruların yanıtlarını en güncel veriler ile sizin için bir araya getirdik! İşte detaylar! Takip Kesinleştikten Sonra Menfi Tespit Davası Bir borcun ödenmemesine ilişkin takip … Devamını oku

Tenkis Davası Zaman Aşımı | Hak Düşürücü Süre

Tenkis davası açma hakkı, kanunda belirtildiği şekilde; ‘’mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.” Şeklinde uygulanır. Tenkis davası zaman aşımı için 10 yıllık süre kanunlarla belirlenmiştir. Tenkis Davası Zamanaşımı Olur Mu? Tenkis davası zamanaşımı 1 yıl ile … Devamını oku

Tam Yargı Davası Nedir | Tam Yargı Davası Şartları

Bir idari dava türü olan tam yargı davası; idari birim yahut idarecinin bir eyleminden dolayı kişinin zarar uğraması sebebiyle açtığı davadır. Yani tam yargı davası nedir dediğinizde; maddi ve manevi zararın tazmin edilmesi maksadıyla açılan bir dava olduğunu söyleyebiliriz. Dava edilen idaredir. Tam Yargı Davası Şartları Nelerdir? Tam yargı davası nedir, nasıl açılır ve koşulları … Devamını oku

Soybağının Reddi Davası | Kimler Açabilir?

Soybağının Reddi Davası, Aile Mahkemesi tarafından görülen nesebin reddi davalarını da içeren dava türleridir. Evliliğin devam etmesi veya evliliğin sona ermesi halinde 300 gün içinde doğan çocukların babası, bu evlilikteki erkek eştir. Soybağının reddi davasını kimler açabilir, davalı kimdir, ne kadar sürede değerlendirilir hususlarını inceleyebilirsiniz. Soybağı Reddi Davasını Kimler Açabilir? Soybağının reddi, babanın çocuğu tanıması … Devamını oku

Mal Kaçırma Davası, Mal Kaçırmanın Cezası Var Mı

Mal kaçırma davası, Muris Muvazaası olarak bilinir. Bir mirasçının miras hakkını almak/ yoksun bırakmak/ mirasını çalmak/ usulsüzlükle başkasının üzerine geçirmek gibi konuları kapsayan bir dava türüdür. Kişinin miras hakkından yoksun bırakılarak, kişinin vefatına kadar bakma taahhütleri ile sözleşme yapılmasını esas alan davalardır. Mal kaçırma davalarının temelinde; saklı paylı mirasçıların olası bir zamanda tenkis davası açmalarını … Devamını oku

İhalenin Feshi Davası, İhaleyi Fesih Davası

İhalenin feshi davası, İcra ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesine göre Borçlar Kanunu 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde talep edebilir. İhaleyi … Devamını oku

İftira Suçu Tazminat Davası, Asılsız İftira Cezası

İftira suçu tazminat davası, iftira suçuna maruz kalan kişi tarafından açılır. Ancak iftira suçuna uğradığını kanıtlaması ve delilleri mahkemeye sunması gereklidir. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davalar, öncelikle dilekçe yazılarak açılır. İftira Atılan Biri Tazminat Alabilir Mi? Asılsız suçlama tazminat davası veya iftira suçu tazminat davaları, kanunlarda belirtilen esaslar göre uygulanır. İftira davalarında, suçun oluşması … Devamını oku

Tapu İptali Ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davası, usulsüz ve yolsuz bir şekilde yapıldığı iddia edilen, daha önceden oluşturulmuş ilgili tapu davasının hukuka uygun olarak düzenlenmesi için açılan dava türüdür. Bu dava türünde mahkeme için kesin karar verilmeden icra edilemez. Mülkiyet hakkını temin eden bir kişinin ayni hakkı ihmal eden kişiden gerekli tapu ve değeri almasına yönelik davadır. … Devamını oku

Tenkis Davası | Saklı Pay Davası

Mirasta tenkis davası, tasarruf özgürlüğüne karşı saklı payın sahibi olan mirasçının hakkını kanun yoluyla almasıdır. Mal üzerine hak sahibi olan kişinden habersiz miras hakkına yapılan tecavüz, malın izinsiz kullanımı, satışı veya zararına neden olunması durumları da dava açma hakkı vermektedir. Miras bırakan sağ iken dava açılamamaktadır. Tenkis Davası Hangi Hallerde Açılır? Tenkis davası miras bırakının … Devamını oku

Tasarrufun İptali Davası | İcradan Mal Kaçırma

İcra ve İflas kanununun 277. Maddesi ve 282. Maddesi esaslarına bakılarak, 5 yıl içinde icra takibine rağmen borçlunun mal kaçırması ya da malın alınmasına engel olacak yasa dışı durumlara başvurmuş olması üçüncü kişi tarafından açılan davayla hak sahibinin hakkını talep etmesine ilişkindir. Borçlu ile borç sahibinin ve icra iflas kanunun devreye girdiği davalardır. Tasarrufun İptali … Devamını oku

Velayet Davası | Anlaşmalı Velayet Davası

Aile mahkemeleri boşanma davalarında görevli olan mahkemelerdir. Asliye mahkemeleri ise boşanma davalarının yer almadığı yerlerde görev yapan mahkemelerdir. Evlilik birliğini bitirmek amacıyla başvuruda bulunmak isteyen tarafların son 6 ay beraber yaşadıkları ya da ikametgahlarının bulunduğu yerde görev yapan mahkemeler ise Yetkili Mahkemelerdir. Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yurtdışı boşanma davalarında … Devamını oku

Hemen Ara