Tasarrufun İptali Davası | İcradan Mal Kaçırma

İcra ve İflas kanununun 277. Maddesi ve 282. Maddesi esaslarına bakılarak, 5 yıl içinde icra takibine rağmen borçlunun mal kaçırması ya da malın alınmasına engel olacak yasa dışı durumlara başvurmuş olması üçüncü kişi tarafından açılan davayla hak sahibinin hakkını talep etmesine ilişkindir. Borçlu ile borç sahibinin ve icra iflas kanunun devreye girdiği davalardır.

Tasarrufun İptali Davasının Amacı Nedir?

Dava amacı tasarrufun iptali davası iyiniyetli 3. Kişi  tarafından hakkını alabilecek kanun maddelerine başvurması ve icra iflas yoluyla kaçırılmış olan malın 5 yıl içerisinde borçlunun borcunu alamamasına neden olmasına ilişkindir.  Borçluya ve malı devralan kişiye karşı açılan davada amaç malın hak sahibine karşılığının ödenmesidir.

  • İflas ve icra kanunlarının 277. Maddesi uyarınca kimlerin davacı ve davalı olacağı gayrimenkulün kaçırma yoluyla başka birin devredilmesi durumuna bağlıdır.
  • Borçlu kişi ve davalı sıfatına göre mal kaçırma saiki arasında açılan davadır.
  • Üçüncü kişi ‘’iyiniyet’’ nedenine bağlı olarak davada malın devir işlemlerine ilişkin yer alır.
  • İKK 282. Maddesi gereğince tasarrufun iptarli davasında üçüncü kişiye borçlu olan kişi aracılığıyla dava açılabilir.

Tasarrufun İptali Davası Kaç Yıl Sürer?

Tasarrufun iptali davası, davanın menkul kıymet ve gayrimenkul devrine göre batıl tasarrufun vukuu tarihine göre 5 yıla kadar sürebilmektedir. Davanın 5. Yılı geçmesiyle birlikte dava düşerek, zamanaşımına uğramış sayılacaktır.

Tasarrufun iptali davası açma süresi için belirlenen süreç kişinin malın kaçırılmasını ve hakkını talep etmesi için mahkemeye başvurmasını 1 yıl kadar kabul etmektedir. Daha sonra davanın görülmesi ancak herhangi bir sonuca kanunlar üzerinden varılamaması durumunda 5 yıla kadar davanın devam etmesi mümkün olmaktadır. 5. Yıldan itibaren dava açılamamak üzere kapanacaktır.

Tasarrufun İptali Davası Hukuki Niteliği Nedir?

Hukuki alanda İcra ve İflas kanunlarına göre gayrimenkul malın borçtan kaynaklı kaçırılması ve devir edilerek borçlunun borcunu ödememiş olması durumlarına göre açılmaktadır. Alacaklının hakkını talebini engellemek veya sınırlandırmak tasarrufun iptali davası sonuçları ve dava sürecinin ilerlemesi alanına intikal edecektir.

İcra İflas kanunun 284. Maddesinde hak düşürücü süre düzenlenmiş 5 yıla kadar malvarlığının hakkını talep edecek alacaklının mahkeme üzerinden araştırma ve hakkını geri alma talebinin oluşturulmasına Türkiye Hukuk Sistemi izin vermiştir. Alacaklının alacağı miktar ve mal varlığının kıymeti üzerinden de yetkili mahkeme borcun ödenmesi veya mal kaçırma suçunun sonuçlarının karşılanmasını talep edecektir.

Tasarrufun İptali Davası Kararın Kesinleşmesi Gerekir Mi?

Borçlu aleyhinde açılan davada, borçlunun mal kaçırdığının kanıtlanması 3. Kişiye olayın intikal etmesiyle, malın değeri ve alacaklının mağduriyeti üzerinden mahkeme sonucun kesinleşmesine tasarrufun iptali davası şartları gereğince karar vermelidir. Kesinleşmeyen davalarda, dava 5. Yılın sonunda düşerek, alacaklının hak talebinin karşılık bulmamasına neden olur.

Dava sonucunda alacaklının hakkını talep etmesi ve hak sahibi olarak kaçırılan mal üzerinden kanunlara göre tazminat hakkının da doğması mümkündür. Davalı ve davacı arasında, 3. Şahsın da mal kaçırmaya ortak olması durumuna göre adli para cezası uygulaması da borçlar kanuna göre düzenlenmiştir.

İcradan Mal Kaçırma Nasıl Olur?

Haciz yoluyla takip edilen borcun, İİK 1. Fıkrası gereğince, alacaklının hakkını almasına engel olacak şekilde taşınmaz malın devredilmesi durumudur. Kıymetten düşürme veya telef ederek kişinin hakkı olan malı alamaması durumunda borçlar kanunu düzenlemesi devreye girerek, tasarrufun iptali Yargıtay kararları üzerinden düzenlemeler yapılacaktır.

Karar sonucunda alacaklının mağduriyetinin karşılanması ve malı kaçıran birinci kişi ve üçüncü kişinin kanun maddelerine göre malı kaçırmalarının aleyhinde hüküm almaları gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/vasiyetnamenin-iptali-davasi-ne-zaman-acilabilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icra-hukuku

https://mehmetalihelvaci.av.tr/vergi-hukukunda-sahte-belge-kullanmak-sucu.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kimler-vasiyetnamenin-iptali-icin-dava-acabilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kimler-vasiyetnamenin-iptali-icin-dava-acabilirler.html

“Tasarrufun İptali Davası | İcradan Mal Kaçırma” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara