0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kimler Vasiyetnamenin İptali İçin Dava Açabilirler?

Miras bırakan bir kişi tarafından hazırlanan vasiyetnamelerin tamamen geçerli olabilmesi için belirli şartların yerine gelmiş olması gerekir. Bu şartların yerine getirilmediği, çeşitli sorunlar içeren vasiyetnameler açılabilecek bir dava ile iptal edilebilirler. Bu yüzden miras bırakan kişi tarafından kaleme alınan vasiyetnamelerin hazırlanmasında dikkatli olunması gerekir. Kimler vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler?

Vasiyetnamenin İptali Davası

Kaleme alınan bir vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için çeşitli şartların oluşması gerekir. Ayrıca vasiyetnamenin içeriği kadar vasiyeti hazırlayan kişinin durumu da çok önemlidir.  Türk Medeni Kanunu’nun çeşitli maddelerinde de bu durum detaylı olarak yer almaktadır. Bu maddelerden bazılarına göz atılacak olursa:

Madde 502: Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Madde 503: Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir.

Madde 504: Miras bırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme bağlı tesadüf geçersizdir. Ancak, miras bırakan yanıldığı veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli sayılır. Ölüme bağlı tasarrufta kişinin veya şeyin belirtilmesinde açık yanılma halinde miras bırakanın gerçek arzusu tespit edilebilirse, tasarruf bu arzuya göre düzeltilir.

Bunların yanı sıra kimler vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler?

Öncelikle vasiyetnamenin iptali davası için ise bazı şartların sağlanması zaruridir. İlk olarak miras bırakanın yaşının on beşten küçük olması, akıl sağlığının bozuk olması veya kendinde olmaması gerekir.

Yaşı küçük olan ya da akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin fiili bir ehliyeti bulunmadığı için hazırladıkları vasiyetnamelerin hukuki bir sonucu yoktur. Bir diğer şart miras bırakanın, başka kişiler tarafından etki altına alınıp sindirilmesi durumudur. Bu duruma maruz kalmış, korkutulmuş, aldatılmış birinin mirası için iptal davası açılabilir.

Ayrıca vasiyetnamenin içerisinde geçen hukuk ve ahlâk kurallarına aykırı kimi ifadeler ve durumlar, sözü edilen vasiyetnamenin iptali için son derece geçerli sebepler oluşturabilir. Son olarak ise şekil yönünden uygun olmayan ve yetersiz vasiyetnameler, açılan vasiyetname iptali davası sonucu iptal edilebilirler.

Vasiyetnamenin İptali Davasını Açma Hakkına Sahip Kişiler

Belirtilen şartların oluşmasının ardından sıra dava açma aşamasına gelir. Davayı açmaya ise sadece belirli kişilerin hakkı ve yetkisi vardır. Peki, kimler vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler? Bu davayı açmaya iki kesimin hakkı olduğu görülmektedir. Bunlar:

  • Davanın iptalinden menfaat sağlayacak olan mirasçılar,
  • Aynı şekilde iptal davasından menfaat elde edecek olan, miras bırakanın seçmiş olduğu vasiyet alacaklılarıdır.

Açılacak olan vasiyetnamenin iptali davası söz konusu vasiyetnamenin tamamının iptaline karşın olabileceği gibi içeriğindeki kısa bir bölüm için de olabilir. Başvurunun haklı görülmesi hâlinde yalnızca bu kısa bölüm iptal edilebilir.

Yapılan vasiyet iptal edilebilir mi?
Yapılan vasiyetin iptali gerçekleşebilir. Burada vasiyetnamenin iptali davası açıldığı takdirde yapılan Vaziyet çeşitli şartları karşılandığı takdirde iptal edilir.
Ölen kişinin vasiyeti bozulur mu?
Ölen kişinin vasiyeti belirli şartlara uygun olmadığı takdirde bozulabilir. Bunlar yanılma, aldatma ya da ahlaka uygun olmayan çeşitli nitelikleri içerdiğinde bozulur.
Vasiyetnameye itiraz edilebilir mi?
Vasiyetname hukuka ve ahlaka uygun olmadığı takdirde itirazı gerçekleşir. Aynı zamanda içeriğinde aldatma, yanıltma ya da korkutma amaçlı olduğu takdirde de itirazı mümkün.
Vasiyetnamenin iptali nerede açılır?
Vasiyetnamenin iptali için dava ikametgah edilen yere en yakın mahkemede açılır. Kişi halen hayattayken vasiyetnamesi iptal edildiği takdirde kendisinin yaşadığı yere yakın mahkeme tercih edilmeli. Fakat hayatını kaybetmiş bir kişinin iptal vasiyetnamesi, iptal edileceği takdirde iptali gerçekleştirecek kişinin ikametgahı ön planda olur.

İlginizi Çekebilir;

Kimler Vasiyetnamenin İptali İçin Dava Açabilir?

Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır?

Vasiyetnamenin İptali Davası Ne Zaman Açılabilir?

Vasiyetname Nasıl İptal Edilebilir?

Hangi Hallerde Vasiyetname İptal Edilebilir?

Call Now ButtonHemen Ara