Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamı) İptali Nasıl Olur?

Veraset ilamı 4721 sayılı Medeni Kanununun 598. Maddesi ile mirasçılık belgesi olarak adlandırıldı. Bu belge söz konusu ölüm sonrasında mirasçıları ve mirasçılara kalan payların açıkça belirtildiği bir ilamdır. Ölüm sonrasında kesinleşen ilam ile birlikte mirasçılar hakları kadarını alabilmektedir. Veraset ilamının kesinleşmesi sonrasında fark edilen yanlışlık, paylar ile ilgili tutarsızlık ya da mirasçılardan birinin miras içinde söz konusu paya dahil olmaması gibi durumlarda iptali ile ilgili dava açılabilir.

Mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) iptali nasıl olur, sorusunun yanıtında öncelikle konu olan iptal davası için herhangi bir sürenin bulunmadığını belirtmek gerekir. Bu durumdan ölüm sorası ilama konu olan miras için hemen ya da yıllar sonra iptal davası açılması mümkündür.

Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamı) İptal Davasında Neler İstenir?

Mirasçılık Belgesinin (veraset ilamı) iptali nasıl olur, sorusu için öncelikle davaya konu olan ilamın temini gereklidir. Mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) gerçeğe aykırılığın olması ya da dava konusu teşkil eden çeşitli sebeplerin varlığı söz konusu olması durumunda mağdur olan kişi ya da kişiler düzenlenmiş olan belgenin iptali ve de yeniden bir mirasçılık belgesinin düzenlenmesi için dava açabilirler.

  • Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamı) Çıkarılabilmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) çıkarılabilmesi için Sulh mahkemesi ya da notere başvuruda bulunulabilir. Başvuru için T.C. kimlik numarası yeterli olup nüfus kayıt örneği de istenebilmektedir. Yabancı uyruklu olan ya da ülkemizde ikamet etmeyen kişi ya da kişilerin söz konusu ilam alımında noterlik yerine Sulh Mahkemesine başvurması gerekir.

Davaya konu olan mağdur olan kişiler ve diğer mirasçılar arasında oluşan dava için mahkeme başvurusu sonrasında taraflar dava için mahkemeye davet edilirler. Davada delillerin bulunması ve sorguda şahitlerin dinlemesi ile karar alınması kolaylaşacaktır.

Davacı

  • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) iptalini isteyen kişi ya da kişiler davacı olarak addedip mirasçının olmaması durumunda davacı hazinedir.

Davalı

  • İptali söz konusu olup dava açılan mirasçılık belgesi (veraset ilamı) içinde adı geçen mirasçı ya da mirasçılar
  • İptali söz konusu olan mirasçılık belgesinde (veraset ilamı) payı fazla gösterilen mirasçı ya da mirasçılar

Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamı) İptali İçin Nereye Başvurulur?

Mirasçılık Belgesinin (veraset ilamı) iptali nasıl olur, sorusunda dava yolu açıktır. Hatalı olduğu ileri sürülen ilam için başvuru süresi ise kanun koyucu tarafından belirtilmemiş olduğunda süre aşımı söz konusu değildir.

Mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) iptali davasında Sulh Mahkemesine başvurulabilir. Bunun yanında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Söz konusu olan mahkemenin açılacağı yer ise yetkili mahkeme olarak ölen kişinin yanı mirasa konu olan vefatı ile veraset ilamı çıkarılan kişinin son ikamet adresinin bulunduğu yerdir.

Verasetin iptali davası kime karşı açılır?
Verasetin iptali davası kişiye ya da kuruma açılmaz. Karşı taraf olmadığında hasımsız olarak bulunan kişilere açılır.
Veraset ilamı iptal edilir mi?
Mirasçılık belgesinde verasetin ilanı iptal edilebilir. Burada veraset ilamı iptali davası gerekli dilekçe hazırlanarak gerçekleşir.
Mirasçılık belgesinin iptalini kimler isteyebilir?
Mirasçılık belgesinin iptalini, miras konumunda olan kişi isteyebilir ya da mirasta doğru olmayan ifadeler tespit edildiği takdirde bu durumu gerçekleştiren kişi de mirasçılık belgesinin iptalini isteyebilir.
Veraset ilamı neden iptal edilir?
Mirası reddeden ya da mirastan feragat eden bir kişinin olması durumunda veraset ilamı gerçekleşir. Mirasçılık belgesindeki payların birbirinden farklı olmasına göre de veraset ilamının iptaline neden olur.

İlginizi Çekebilir;

Noterden Alınmış Bir Mirasçılık Belgesine (Veraset İlamı) Nasıl İtiraz Edilebilir?

MİRAS HUKUKU

Gülsuyu Mahallesi Avukat

Fındıklı Mahallesi Avukat

Kimler Vasiyetnamenin İptali İçin Dava Açabilir?

“Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamı) İptali Nasıl Olur?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara