0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yabancı Uyruklu Kadından Boşanma

Yabancı uyruklu kadın ile evlilik yaparken de boşanma adımını gerçekleştirirken de bazı hukuk kurallarını dikkate almanız gerekmektedir. Uluslar arası hukuk özellikle bu noktada çok büyük bir önem arz etmektedir. Kadına karşı uygulanmış, sözlü, duygusal ya da fiziksel bir şiddet söz konusu ise devletinin onu koruma altına alacağından da emin olabilirsiniz. Yabancı uyruklu olması kendi hukuk kurallarının koruma alanı dışında olması manasına gelememektedir.

Yabancı uyruklu kadından boşanma söz konusu olduğu zaman dikkate alınması gereken noktalardan bazıları;

  • Devletler özel hukuku kapsamında boşanma davalarının ayrı bir yeri vardır. Bu nedenle sadece konunun uzmanı olan kişilerden yardım almanız önerilmektedir.
  • Kanunlar arası ihtilaf söz konusu olduğu zaman devletler arası özel hukuk devreye girecektir.
  • Hangi hukukun geçerli olduğu konusu kişiler tarafından merak edilmektedir. Tarafların hayatlarını sürdürdükleri mahal nere ise oranın hukuku öncelikli olacaktır. Tabi ki bu karşı tarafın haklarının ihlal edileceği manasına gelmemektedir. Dilediği kanunda itiraz etme imkanı da söz konusudur.
  • Türk mahkemelerinin bu konuda genel ve özel yetkileri bulunmaktadır. Beraber çalıştığınız avukatın bu kuralların her birine hakim olduğundan emin olmalısınız.

Yabancı uyruklu kadından boşanma aşamasında asıl sorun çıkaran nokta bizim kanun maddelerimizin karşı tarafın devletini sahip olduğu medeni hukuk maddeleri ile çelişiyor olmasıdır. Bu tip durumlarda aykırı olan maddelerin uygulanması atanacaktır.

Yabancı Unsurlu Boşanmalarda İkamet Adresinin Tayini

Yabancı uyruklu kadından boşanma adımında hangi hukuk kurallarının kullanılacağı ile alakalı olarak net bilgi sahibi olmak adına adres tayini gerekmektedir. İkametgah bu konuda soyut bir kavram olarak değil bizzat kişilerin oturdukları mahal olarak değerlendirilmektedir. Yabancı unsurlu kişilerine evliliklerinin bitirilmesi sırasında kendi kuralarının mı bizim ülkemizdeki kuralların mi geçerli olduğunu algılayabilmek için ikamet adresinin objektif şekilde tayin edilmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi adımının en doğru şekilde gerçekleştirilmesi için tarafların ikamet adreslerinin tayin edilmesi olmazsa olmaz noktalardan bir tanesidir.

İlgili kişilerin ikamet adreslerinin medeni hukuk kuralları çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir. Önemli olan nokta kişilerin bu mahali sürekli olarak kullanmalarıdır. Bir diğer deyiş ile burada kalıcı olmayı amaçlamaları ve geçici bir yerleşim yeri olarak görmemeleri gerekmektedir. Unutulmaması gereken bir diğer nokta da bir kişinin birden fazla yerleşim yerine sahip olma imkanının olmamasıdır. Her bireyin hukuki olarak kabul görecek ve kalıcı olduğu sadece bir adet yerleşim yeri bulunmaktadır.

Dikkate alınması gereken noktalardan bir diğeri de karının ikamet adresinin direkt olarak kocanınki ile aynı addolunmasıdır. Bu nedenle boşanma davalarında Türk iç hukukunun kullanılması gerekli görülmektedir. Yabancı unsurlu bir kadından boşanma sürecinde bu tür karmaşık adımlar ile ilgilenmek yerine sorumluluğu konu hakkında bilgi sahibi olan bir yetkiliye devredebilirsiniz. Bu şekilde boşanma süreci sizin için sorunsuz işleyecektir. İstanbul boşanma avukatı ile irtibat kurmak için telefon edebilirsiniz.

Call Now Button