0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İnsan Haklarında İşçi

İşçiler ile ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarının belirlenmesi ve buna göre hareket edilmesi kararlaştırılmıştı. Ülkemizde 1475 sayılı iş kanunu 1. Madde 1. Fıkrasında iş tanımında bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi denir ibaresi kullanılır. Bununla birlikte İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi içerisine de işçiler ile ilgili olarak iki madde eklenmiştir. Bu maddeler, 23 ve 24.maddeler olarak kanunlarda yer almaktadır. Maltepe işçi avukatı olarak bizler, ulusal ve uluslararası alanda işçi haklarınızı korumak için çalışıyoruz. Kıdem tazminatı, işe iade, deneme süresi gibi konulardaki tazminat davalarınız Maltepe işçi avukatı tarafından yürütülüyor. Aynı zamanda iş kazası sonrasında da dava açma hakkını 4857 iş kanuna göre düzenliyor. Bu konunda belirtilen iş kazası tazminat maddeleri ve sözleşme feshi gibi yaptırımlar karşı dava ile çözülebiliyor.

Tüketici Haklarında Yaptırımlar

Anayasanın 172. Maddesi ve 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanuna göre, Maltepe tüketici avukatı sizler adına tazminat davası açabiliyor. Bankaların kestiği yıllık ücretler veya hatalı ürün üretiminde Maltepe tüketici avukatı birimlerimize başvuruda bulunarak bu maddeler gereğince dava açabilir ve tazminat alabilirsiniz. 1995 yılında uygulanmaya başlanan kanun, genişletilerek uygulanıyor.

Trafik Kazaları ve Tazminatlar

Destekten yoksunluk başta olmak üzere ölümlü trafik kazası ve yaralanmalı trafik kazalarında sizlere her türlü danışmanlık hizmeti tarafımızca veriliyor. Ölümlü trafik kazası tazminat hakları da KTK maddeleri gereğince belirlenmiş ve burada kimlerin tazminat davası açabileceği ortaya konmuştur.

Call Now Button