0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşçi Haklarında Deneme Süresi Nedir?

Sendikalar ile Hükümet arasında yaşanan sorunlardan da anlaşılacağı üzere ülkemizde maalesef işçi hakları konusunda gerekli bilinç ve bilgi ortamı bir türlü sağlanamamıştır. Maltepe işçi avukatı olarak çalışanların her türlü sorunlarıyla ilgilenmekteyiz. Bunlardan biri de deneme süresidir. 4857 Kanun, 15. Maddesi içerisinde yer alan ifadelere göre iş veren deneme süresi olarak en fazla 2 ay, toplu iş sözleşmelerinde ise en fazla 4 ay kadar deneme süresi alabilir. Bu gibi durumlarda bir aykırılık söz konusu ise Maltepe işçi avukatı olarak bizlere başvuru yapabilirsiniz. Bu süre zarfında işçiler 1 gün dahi çalışsa bile iş veren bu durumu SSK’ya bildirmek durumundadır. Bu nedenle iş kazası başta olmak üzere çeşitli konularda işçilerin sorun yaşanması istenmiyorsa bu süreç takip edilmelidir. İş kazasısonrasında da yine aynı kanunun maddeleri gereğince maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Trafik Kazasında Tazminat Davası Kime Açılır?

2918 sayılı KTK Md. 85/1’e göre aracın işleteni başta olmak üzere aracın sürücüsü, aracın sahibi ve sigorta şirketi trafik kazalarında tazminat davası açabilir. Ölümlü trafik kazası sonrasında ise destekten yoksun kalma, çocuktan yoksun kalma, hastane masrafları gibi konularda dava açılabilir. Ölümlü trafik kazası davaları da zaman aşımına uğrayabilir.

Tüketici Hakları ve Davaları

4077 sayılı kanuna göre tüketicilerin hakları belirlenmiştir. Maltepe tüketici avukatı bu konuda davalarınızı üstleniyor. 20 bin üzerindeki üyeli tüketici koruma dernekleri kapsamında da Maltepe tüketici avukatı Anayasanın 172. Maddesi gereği işlem yapabiliyor.

Call Now Button