0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Trafik Kazası Davalarında Zamanaşımı

Yaşanan ölümlü trafik kazası sonrasında kişiler tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu davalar, destekten yoksun olma, çocuk desteğinden yoksun olma, hastane giderlerinin karşılanması, yaralanma ile sonuçlanan kaza, maddi ve manevi tazminat başlıkları şekilde açılabilmektedir. Ölümlü trafik kazası sonrasına açılan davaların zamanaşımına uğrama gibi bir durumu söz konusudur. Burada ilk olarak davanın açılma süresine bakılır. Meydana gelen trafik kazasının hukuki adıyla haksız fiilin işlendiği gün, tazminat davasının açıldığı günden itibaren sayılmaya başlar. Tazminat davası esas zamanaşımı süresi, trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan zararları karşılamak için tazminat davası için en az 2 yıl en fazla 10 yıl olarak belirlenmiştir. KTK Md.109’a göre ceza zamanaşımı süresinde de dava zamanaşımına uğrasa dahi karşı tarafa yeni bir dava açılabilir.

Tüketici Hakları Davaları

23 Şubat 1995 tarihinden bu yana 4077 sayılı kanun gereğince Tüketici Hakları Kanunu kapsamı belirlenmiştir. Maltepe tüketici avukatı bu konuda gerekli tazminat davalarının yürütülmesini sağlar. Maltepe tüketici avukatı olarak birimlerimiz, Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesine de vakıf olduğumuz için davaları çok daha nitelikli bir şekilde yürütebilmekteyiz.

İşçi Hakları ve Davaları

4857 sayılı iş kanuna göre Maltepe işçi avukatı ofislerimizde hizmet akdi ve iş sözleşmesi başta olmak üzere bütün işçi haklarınızın korunması için davalar açılmaktadır. Maltepe işçi avukatı, 1 gün dahi ödenmeyen SSK prim borçlarıyla ilgili işlem yapabilir. İş kazası tazminat davaları da buna dahildir. İş kazası için ek süre de istenebilir.

Call Now Button