Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası

Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 220/8 maddelerinde belirlenen propaganda suçu, bir bütün olarak toplumun ya da toplum içerisindeki bir takım kesimlerin inanç ve davranışlarını yönlendirmek maksadıyla bilinçli olarak seçilen bazı bilgi ve savları çeşitli araçlar yardımıyla yayma eylemleridir.

Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası

Örgüt propagandası suçu ve cezası; TMK’nın 7. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; herhangi bir terör örgütünün; şiddet ve zor kullanma yöntemlerini meşru gösterecek ya da bu yöntemlere başvurmaya yönelik propaganda yapan kişinin bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasıdır. Eğer bu suç basın yayın aracılığıyla yapılmışsa ceza oranı yarı oranında artırılır. Hatta basın yayın organı yayın sorumluları da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşü esnasında terör örgütüne ait amblem ya da işaretlerin taşınması, terör örgütü lehine slogan atılması da bu hüküm gereğince cezalandırılır.

Terör örgütü propagandası amaçlı toplantı ve yürüyüşlerde kimliklerini saklamak için yüzlerini kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Söz konusu yürüyüşlerde Molotof ve benzeri maddeler bulundurup kullanmaları halinde alt sınırı dört yıldan başlamak üzere yine hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası Zamanaşımı

Örgüt propagandası suçu şikayete bağlı suçlar kategorisinde olmadığından dolayı suçun takibi için belirli bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Yani örgüt propagandası suçu ve cezası zamanaşımı, dava zamanaşımı şartıyla her zaman soruşturma konusu yapılabilmektedir.

Pekii dava zamanaşımı nedir? Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir sürenin geçmesine rağmen sonuçlandırılamayarak davanın düşmesine neden olan durumdur. Bu durumda denilebilir ki propaganda suçu için asli dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fakat nitelikli suçlarda zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası Whatsapp

Daha önce de bahsedildiği gibi basın yayın yolu işlenen örgüt propagandası suçlarında ceza oranı ½ oranında artırılmaktadır. Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası Whatsapp üzerinden değerlendirildiğinde kişinin kendi arkadaşları ile yapmış olduğu propaganda suçunda genellikle bu ceza artırımına gidilmemekle birlikte Facebook, Twitter, İnstagram hesaplarının herkese açık olduğu durumlarda ½ artırımına gidilebilmektedir.

Propaganda cezasi kac yil?
Adli suç örgütüne ilişkin propaganda suçunun işlenmesi durumunda, 1 yıldan ve üç yıldan başlayan hapis cezası ile cezalandırılması kabul görmektedir. Basın ve yayın yoluyla işlenen suçlarda, ceza yarıya indirilmektedir.
Örgüt üyeliği cezası kaç yıl?
Örgüt üyeliği, eylem ve silahlı örgütlenme TCK 220. Maddesi kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını kapsar. Silahlı örgütlenmede ceza hükmü dörtte bir oranında artacaktır.
Örgüt propagandası cezası ne kadar?
Örgüt propagandası ve örgütlenme cezası 1 yıldan 6 yıla kadar eylem, terör ve zarar verme üzerine cezanın dörtte biri oranında artırılmaktadır.
Örgüt suçu ne demek?
Örgüt suçu, TCK 120. Maddesine tekabül etmektedir. En az üç kişinin suç işlemek için araç ve madde edinmesi, propaganda yapması, iş bölümü içerisinde suça karışması durumlarında örgütlü suç olarak tanımlanır.

İlginizi Çekebilir;

Örgüte Silah Sağlama Suçu ve Cezası (TCK 315)

Trafik Kazası Davalarında Zamanaşımı

Duruşmada Kapalılık (Gizli Duruşma) Ve Açıklık Kararı

Bir Yıldan Önce Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

Geçerli Sayılan Boşanma Sebepleri

“Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara