0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası

Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 220/8 maddelerinde belirlenen propaganda suçu, bir bütün olarak toplumun ya da toplum içerisindeki bir takım kesimlerin inanç ve davranışlarını yönlendirmek maksadıyla bilinçli olarak seçilen bazı bilgi ve savları çeşitli araçlar yardımıyla yayma eylemleridir.

Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası

Örgüt propagandası suçu ve cezası; TMK’nın 7. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; herhangi bir terör örgütünün; şiddet ve zor kullanma yöntemlerini meşru gösterecek ya da bu yöntemlere başvurmaya yönelik propaganda yapan kişinin bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasıdır. Eğer bu suç basın yayın aracılığıyla yapılmışsa ceza oranı yarı oranında artırılır. Hatta basın yayın organı yayın sorumluları da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşü esnasında terör örgütüne ait amblem ya da işaretlerin taşınması, terör örgütü lehine slogan atılması da bu hüküm gereğince cezalandırılır.

Terör örgütü propagandası amaçlı toplantı ve yürüyüşlerde kimliklerini saklamak için yüzlerini kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Söz konusu yürüyüşlerde Molotof ve benzeri maddeler bulundurup kullanmaları halinde alt sınırı dört yıldan başlamak üzere yine hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası Zamanaşımı

Örgüt propagandası suçu şikayete bağlı suçlar kategorisinde olmadığından dolayı suçun takibi için belirli bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Yani örgüt propagandası suçu ve cezası zamanaşımı, dava zamanaşımı şartıyla her zaman soruşturma konusu yapılabilmektedir.

Pekii dava zamanaşımı nedir? Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir sürenin geçmesine rağmen sonuçlandırılamayarak davanın düşmesine neden olan durumdur. Bu durumda denilebilir ki propaganda suçu için asli dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fakat nitelikli suçlarda zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası Whatsapp

Daha önce de bahsedildiği gibi basın yayın yolu işlenen örgüt propagandası suçlarında ceza oranı ½ oranında artırılmaktadır. Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası Whatsapp üzerinden değerlendirildiğinde kişinin kendi arkadaşları ile yapmış olduğu propaganda suçunda genellikle bu ceza artırımına gidilmemekle birlikte Facebook, Twitter, İnstagram hesaplarının herkese açık olduğu durumlarda ½ artırımına gidilebilmektedir.

Call Now Button